Naisten oikeuksien takapakki pitää pysäyttää. Naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusloukkaus eikä perheen sisäinen asia. Istanbulin sopimuksen on ohjattava lainsäädäntöä ja päätöksentekoa koko Euroopassa. Euroopan unionin on otettava vahva rooli naisten oikeuksien edistämiseksi ja lähisuhdeväkivallan lopettamiseksi. Se edellyttää myös sitä, että EU liittyy Istanbulin sopimukseen, pelkkä sopimuksen allekirjoittaminen ei riitä. Tämä on selkeä viesti Helsinkiin kokoontuneilta päättäjiltä ja asiantuntijoilta, jotka pohtivat Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa ja lähisuhdeväkivallan tilannetta Stop the backlash – Stop domestic violence -konferenssissa, Suomen EU puheenjohtajuuden oheistapahtumassa marraskuun viimeisellä viikolla.

Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo ovat tällä hetkellä monissa maissa uhattuina. Osassa jäsenmaita naisiin kohdistuva väkivalta halutaan tulkita perheen sisäiseksi asiaksi, johon ei tule puuttua. Istanbulin sopimuksen ratifiointi ja täytäntöönpano on monissa maissa jopa vaarassa jäädä toteutumatta. Vastavoimia on runsaasti. Organisoidut liikkeet vahvistavat häikäilemättömästi vääriä mielikuvia Istanbulin sopimuksen sisällöstä. Halutaan esimerkiksi luoda mielikuva, että sopimus haluaa romuttaa perheen, vaikka Istanbulin sopimus ei ota kantaa perheen muotoon lainkaan. Oleellista sopimuksessa on, että väkivalta lähisuhteissa on ihmisoikeusloukkaus ja sille tulee saada loppu. Keskustelua hämmennetään ja väärää tietoa sopimuksen sisällöstä levitetään tarkoituksellisesti ja harhakäsityksiä luoden. Näkyvissä on vahvaa vastustusta naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia vastaan.

Väkivallalle altistumisen tuhoisista ja kalliista seurauksista naisille ja lapsille on vahvaa tieteellistä näyttöä. Käynnissä olevat naisten oikeuksien vastaiset toimet pahentavat entisestään väkivallan ylisukupolvisia vaikutuksia.

Takapakista ja asenteiden muutoksesta on merkkejä myös Suomessa. Esimerkki tästä on poliisihallituksen tuore julkisuuskäsikirja (HS artikkeli 21.11.2019), jonka mukaan lähisuhdeväkivaltaan liittyvät rikosten esitutkinta-aineisto tulisi salata. Tällä on iso merkitys lähisuhdeväkivallan uhrien oikeusturvan kannalta, sillä salaaminen vie mahdollisuuden arvioida viranomaisten toimintaa. Yhteiskunta on tiukentanut jatkuvasti suhtautumistaan lähisuhdeväkivaltaan. Viesti lainsäädännössä on selkeä: läheiseen kohdistunut pahoinpitely ei ole yksityisasia, vaan yleisen syytteen alainen rikos. Tätä ei pidä alemmilla ohjeistuksilla hämärtää. Poliisihallituksen julkisuusohje on vakavassa ja ei-hyväksyttävässä ristiriidassa Istanbulin sopimuksen kanssa, jonka Suomi on ratifioinut.

Väkivalta ja tasa-arvo liittyvät yhteen. Naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta on perusoikeuksien loukkaus. Jokaisella on oikeus elää ilman väkivaltaa. Meidän on syytä olla tarkkana ja silmät auki naisten oikeuksiin liittyvän takapakin suhteen. Tasa-arvon ja väkivallattomuuden edistäminen hyödyttää kaikkia ja yhteiskunnan kiinteyttä. Pidetään tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolta uutterasti ja ei anneta takapakin etenemiselle tilaa!

Hyvää ja turvallista itsenäisyyspäivää!

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.