Kuulluksi tuleminen tarkoittaa nuoren kokemusta siitä, että aikuinen on valmis kuuntelemaan ja keskustelemaan hänen kanssaan. Luottamusta siihen, että aikuiset tekevät nuorta koskevissa asioissa hyviä päätöksiä. Nuoret myös toivovat, että vanhemmat ja hänen elämässään mukana olevat aikuiset perustelevat tehdyt ratkaisut, jotka koskevat nuoren elämää. Nuorella on oikeus saada tietoa siitä, mihin asioihin hän voi vaikuttaa ja millä tavoin.

Kuulluksi tuleminen on myös oikeutta olla ottamatta kantaa . Nuorella voi olla asioita, joista hän ei ehkä halua jutella vanhempien kanssa. Asioita, joita hän haluaa jakaa ystävien tai vaikkapa perheen tilanteesta ulkopuolella olevan työntekijän kanssa. Nuorille onkin välitettävä tietoa siitä, kenen ammattilaisen puoleen hän voi kääntyä asioissaan ja mistä saa apua.

Nuorten mieltä painavat vanhempien väliset riidat. Nuoret joutuvat ikävään tilanteeseen, jos vanhemmilla ei ole keskinäistä keskusteluyhteyttä. Nuoren ei pitäisi olla osa riitaa, vaan vanhempien tulisi joko keskenään tai ulkopuolisen avun turvin löytää keinoja erimielisyyksien ja ristiriitojen selvittämiseksi. Jos nuorelta odotetaan asiallista käytöstä toisiaan  ja vanhempiaan kohtaan, olisi aikuisten oltava esimerkkiä rakentavasta tavasta kommunikoida ja keskustella toisten kanssa, myös silloin kun asioista ollaan erimieltä.

Hyvään suhteeseen nuoren ja vanhempien välillä tarvitaan toimivaa kommunikaatiota eli asiallista ja  hyväksyvää keskusteluyhteyttä. Nuorta ei pakoteta puhumaan, vaan siihen annetaan mahdollisuus, tilaa ja aikaa. Nuoren on tärkeä kuulla olevansa rakastettu, tärkeä juuri sellaisena kuin on.

Vanhempien ero on nuoren elämää koskeva elämänmuutos, jossa ihmissuhteilla, niiden pysyvyydellä ja turvallisuuden kokemuksella on iso merkitys. Nuoren toiveena on saada itse muodostaa oma mielipiteensä ja käsityksensä toisesta vanhemmasta. Vanhempien tulisi suojella lapsen ja vanhempien välistä suhdetta parhaan kykynsä mukaan ja välttää mustamaalaamasta tai puhumasta pahaa toisesta vanhemmasta nuorelle.

Vanhempien olisi hyvä selittää eroon johtaneita syitä nuorelle parhaansa mukaan ja tunteistakin olisi hyvä jutella. Nuoren syyllisyyden tunteita erosta pitäisi vanhempien hälventää. Nuoret haluavat ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa esimerkiksi asumisratkaisuihin ja tapaamisten toteutumiseen. Nuoret toivovat myös tulevansa kuulluksi silloin, kun perheeseen muuttaa uusia perheenjäseniä.

Miten nuorten kuulluksi tulemista voi edistää – nuorten vinkit aikuisille

  1. Älä loukkaannu ja suutu, jos nuori on  asioista eri mieltä kuin sinä itse.
  2. Anna nuoren itse muodostaa mielipide toisesta vanhemmasta.
  3. Älä keskeytä.
  4. Kun nuori haluaa jutella, kuuntele ja ole läsnä. Kiinnitä huomio nuoreen.
  5. Anna nuoren käsitellä asioita omalla tavallaan ja omassa tahdissaan.
  6. Mieti nuoren kannalta paras ratkaisu kulloiseenkin tilanteeseen. Älä etsi omaa etuasi.
  7. Puhu rauhallisesti, ei huutamalla.
  8. Älä vähättele nuoren ajatuksia, tunteita tai kokemuksia.
  9. Älä laita nuorta tuntemaan, että hänessä on vikaa.
  10. Ole empaattinen ja osoita myötätuntoa.

P.s Miten sä voit – hyvinvointikysely  kartoittaa 10-21-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja avun saamisesta. Kysely on avoinna 1.10.-30.11.2021

Vastaa kyselyyn suomeksi tästä.

Svara på svenska här.

Blogi perustuu Nuorten Erofoorumi 2020 toteutukseen, jossa 12-17 -vuotiaat vanhempien eron kokeneet nuoret pohtivat erosta puhumisen ja keskustelun merkitystä. Nuorten erofoorumi toteutettiin yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton, Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n, Oulun Ensi- ja turvakodin sekä Yhden Vanhemman Perheiden Liiton VeNyvä-hankkeen kanssa.

 

Kuva: Unplash

Kirjoittaja: Päivi Hietanen

Päivi Hietanen toimii asiantuntijana Ero lapsiperheessä tiimissä. Hänen vastuualueina ovat Ero lapsiperheessä-tilaisuudet (Eroneuvo), Erovertaiskahvilat, Apua eroon chat, lasten ja nuorten chat sekä eroauttamisen verkkopalveluiden kehittäminen. Toimenkuva sisältää alle 12-vuotiaiden lasten eroauttamisen kehittäminen. Toimii yhteistyössä jäsenyhdistysten sekä muiden alan toimijoiden kanssa. Kouluttaa ammattilaisia ja alan opiskelijoita mm. ero, eron jälkeinen vanhemmuus sekä lapsi erossa teemoista. Osaamisalueina myös vapaaehtoistyö ja vertaistuki osana eroauttamista. Hietanen on yksi Yhteistyövanhemmuuden käsikirjan toimittajista ja artikkeleiden kirjoittajista.