#MeToo-kampanja levisi lokakuussa 2017 sosiaalisessa mediassa ympäri maailmaa. Näyttelijä Alyssa Milanon aloittaman kampanjan tarkoituksena oli, että jokainen seksuaalista häirintää tai väkivaltaa kokenut nainen kirjoittaisi päivitykseensä #MeToo, jotta ilmiön yleisyys tulisi näkyväksi.

#MeToo-kampanja oli suunnattu pääasiassa aikuisille, mutta seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokevat myös nuoret sukupuoleen katsomatta – niin kaduilla, kotona kuin seurustelusuhteissakin. Seksuaalisuutta loukkaavalla väkivallalla tarkoitetaan ei-haluttua, pakottavaa seksuaalista käyttäytymistä, ja sitä on esimerkiksi ahdistelu, lähentely, ei-toivottu koskettelu, seksuaalisille materiaaleille tai välineille altistaminen ilman suostumusta, pakottaminen epämiellyttäviin seksuaalisiin tekoihin, pakottaminen seksiin ja raiskaus. Lisäksi esimerkiksi alastonkuvien lähettäminen toiselle ilman tämän toivetta tai toisen painostaminen omien kuvien lähettämiseen on seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa.

Seurustelusuhteet ovat nuorille tärkeitä, ja omia rajoja saatetaan venyttää, jotta suhde säilyisi. Lisäksi nuori ei välttämättä osaa määritellä, mitä seurustelu on ja mitä siihen kuuluu. Myös seurustelukumppanien välinen ikäero voi vaarantaa tasavertaisuuden ja lisätä seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan riskiä. Esimerkiksi seksiin painostaminen on yleistä nuorten seurustelusuhteissa. (THL: Seurusteluväkivalta.) Nuorelle on tärkeä painottaa, että seurustelusuhde ei velvoita ketään seksiin, vaan jokaisella on suhteessakin seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Seksiin tarvitaan aina molemminpuolinen suostumus. Seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta vastuussa on aina vain sen tekijä.

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n hallinnoimassa My Space, Not Yours! -hankkeessa on kehitetty Mikkeliin toimintamallia, jonka avulla pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään nuorten kokemaa seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa ja fyysisen väkivallan uhkaa sekä helpottamaan niiden puheeksi ottamista. Hankkeessa on viety näitä teemoja käsitteleviä menetelmiä osaksi yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetusta sekä nuorten palveluja.

Hankkeessa on koottu menetelmäopas seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ilmiöiden käsittelemiseen nuorten kanssa, ja se on suunnattu kaikille nuorten kanssa työskenteleville aikuisille. Väkivallan ilmiöitä pyritään ennaltaehkäisemään muun muassa hyvää itsetuntoa, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä omien ja toisten rajojen tunnistamista ja kunnioittamista tukevien harjoitteiden avulla.

Seksuaalisuutta loukkaavan seurusteluväkivallan vähentämisessä keskeistä on nimenomaan ennaltaehkäisy. Tehokkaita ennaltaehkäisyn keinoja ovat esimerkiksi tiedon lisääminen ja kriittinen keskustelu, jotka auttavat nuoria hahmottamaan ja rajaamaan, mikä on sopivaa ja mikä epäsopivaa käytöstä (Turvataitoja nuorille). Nuoria työssään kohtaavien on uskallettava kysyä nuorilta suoraan myös seurusteluväkivallasta, esimerkiksi osana muita nuoren tilannetta kartoittavia kysymyksiä.

Tällä viikolla (27.11.-1.12.) käynnissä oleva Toisenlainen totuus -kampanja nostaa seurusteluväkivallan puheeksi. Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja rohkaista ammattilaisia ja nuoria puhumaan seurustelusuhteissa tapahtuvasta väkivallasta. Jaa kampanjan materiaaleja ja ota seurusteluväkivalta puheeksi nuorten kanssa – näin olet mukana muodostamassa toisenlaista totuutta!

Elisa de Boer
hankevastaava My Space, Not Yours! -hanke

Salla Hiltunen
hankesihteeri, Saumuri-hanke

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry