Kun nuori aloittaa seurustelun, hän katsoo ihastumista ja rakastumista elämässään oppimiensa ja omaksumiensa käsitysten, oman itsetunnon sekä läheisiltä saamiensa oppien kautta. Lämpimiä kohtaamisia perheessään kokenut nuori osaa odottaa samanlaista myös uusilta ihmissuhteilta. Jos tilanne ei ole ollut näin hyvä, voi olla vaikea tunnistaa oikean ja väärän rajaa. Monien nuorten kohdalla seurustelu on parisuhteen opettelua ja uusien myönteisten asioiden kokemista. Valitettavasti osalle nuorista seurustelun pelisäännöt voivat vielä olla epäselvät ja kumppanin mustasukkaisuus tai omistushaluisuus saatetaan sekoittaa rakkaudeksi.

Ensi- ja turvakotien liiton toteuttama nuorille suunnattu kysely toi esiin, että seurustelu, jonka kuuluisi olla ihanaa itseensä ja toiseen tutustumista, ei aina sitä ole. Verkkokyselyyn vastanneista nuorista 75 % kertoo kokeneensa väkivaltaa seurustelusuhteessa. Seurusteluväkivallassa, kuten lähisuhde- ja perheväkivallassa, väkivallan muodot ovat moninaiset ja monimutkaiset.


Verkkokyselyyn vastanneista nuorista 75 % kertoo kokeneensa väkivaltaa seurustelusuhteessa.


Henkinen väkivalta seurustelusuhteissa on useimmiten haukkumista ja nimittelyä, pelottelua sekä pakottamista tai painostamista sellaiseen, mitä ei haluaisi tehdä. Fyysinen väkivalta seurustelusuhteissa näyttäytyy useimmiten tönimisenä, vaatteista repimisenä ja lyömisenä avokämmenellä tai seinää vasten heittämisenä. Seksuaaliväkivalta on useimmiten painostamista tai pakottamista sellaisiin seksuaalisiin tekoihin, joita toinen osapuoli ei haluaisi tehdä, seksuaalista ahdistelua tai jopa raiskaus. Näiden väkivallan tekojen lisäksi seurustelusuhteissa voi näyttäytyä eron jälkeistä vainoa tai kumppanin sosiaalisen median sisältöjen kontrolloimista.

Selvää on, että seurusteluväkivallassa ei ole kyse vain jostain pienestä tai marginaalisesta, vaan vakavasta väkivallasta, joissain tilanteissa jopa henkeä uhkaavasta. Lähes jokainen kyselyyn vastannut nuori on kokenut seurusteluväkivallan seurauksena ahdistuneisuutta, syyllisyyttä ja pelkoa. Lisäksi lähes puolet nuorista on saanut fyysisiä vammoja ja joka kolmas on käyttäytynyt väkivaltaisesti itseään kohtaan.

Tärkeää on muistaa, että väkivallasta on mahdollista selviytyä. Monesti siihen tarvitaan ulkopuolista puuttumista, omia voimavaroja ja aikaa. Merkittävä asia selviytymisessä on asiasta puhuminen ja sen ymmärtäminen, että on kokenut väkivaltaa ja niin ei pitäisi olla. Nuorten kohdalla ystävien merkitys korostuu väkivallasta irti pääsemisessä ja selviytymisessä. Myös tavalliset arkiset asiat, kuten uusi seurustelusuhde, lemmikkieläimet tai työ/opiskelupaikka, auttavat löytämään elämään positiivisia ja kannattelevia asioita.


Tärkeää on muistaa, että väkivallasta on mahdollista selviytyä. Merkittävä asia selviytymisessä on asiasta puhuminen ja sen ymmärtäminen, että on kokenut väkivaltaa ja niin ei pitäisi olla.


Seurustelusuhteessa kuka vain voi kokea väkivaltaa. Turvalliset aikuiset ja luottamuksellinen suhde nuoreen antavat rohkeutta tuoda esiin vaikeita asioita. Seurusteluväkivallasta puhuminen on ensimmäinen askel kohti turvallisuutta. Voimme ehkäistä väkivaltaa tarjoamalla oikea-aikaista ja oikeanlaista tietoa, keskustelemalla seurustelun pelisäännöistä ja kannustamalla nuoria avun piiriin. Jokaisella nuorella tulisi olla oikeus nauttia nuoruudesta ja seurustelun tuomista iloisista ja hyvinvointia lisäävistä puolista ilman pelkoa väkivallasta.

Lue lisää Seurustelun ei kuulu satuttaa! -selvityksestä 

Apua väkivaltaan:

Avoin ja nimetön chat auttaa maanantaisin klo 17−19, keskiviikosta perjantaihin klo 13−15, sekä perjantaisin klo 10−12 osoitteessa www.nettiturvakoti.fi

Tietoa väkivallasta: www.nettiturvakoti.fi

Nollalinja puhelinpalvelu 080 005 005

Kirjoittaja: Tuulia Kovanen

Tuulia Kovanen työskentelee Ensi- ja turvakotien liitossa väkivaltatyön asiantuntijana.