Maaret Kallio kirjoitti kolumnissaan (HS 7.3.) naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyydestä Suomessa. Huolestuttavaa on, että väkivaltaa on paljon jo tyttöjen ensimmäisissä seurustelusuhteissa. 16-17 -vuotiaista parisuhteissa olleista tytöistä 45% on kokenut parisuhdeväkivaltaa. Seurustelusuhteissa koetaan seksuaaliväkivallan lisäksi mm. kontrollointia, uhkailua, fyysistä ja digitaalista väkivaltaa.

Tyttöjen kokemuksia väkivallasta vähätellään usein, vaikka ongelma on vakava. Väkivaltatyössä meille on valitettavan tuttua nuorten kertomat tilanteet, joissa aikuiset ovat syyllistäneet heitä väkivallan kokemuksista. Usein nuori jännittääkin juuri läheisten aikuisten reaktiota tapahtuneeseen.

Kuten Maaret Kallio HS kolumnissaan totesi, häpeä estää usein väkivallan kokijaa kertomasta tai hakemasta apua. Siitä huolimatta tyttöjä ja naisia edelleen häpäistään ja heidän kokemustaan väkivallasta kyseenalaistetaan. Vaikka nuoruuteen kuuluu salaisuudet ja yksityisyys seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa, väkivalta ei koskaan saa jäädä salaisuudeksi.

Nuorten viesti meille aikuisille on selkeä. Tarvitaan turvallisia aikuisia, jotka uskaltavat ottaa puheeksi myös vaikeat asiat ja kuulla mitä nuorella on sanottavana. Vastuu kertomisen mahdollistavasta hyväksyvästä ilmapiiristä on meillä aikuisilla. Nuoret kaipaavat tietoa omista rajoista ja siitä, mikä on ok seurustelussa. Aikuisilla täytyy olla valmiuksia keskustella nuorten kanssa seurustelusta ja seksistä ja kohdata väkivaltaa kokenut tai käyttänyt nuori.

Jotta jokainen tyttö voi kasvaa turvassa, tarvitsemme nollatoleranssin väkivallan vähättelyyn, tyttöjen syyllistämiseen sekä riittäviä resursseja matalankynnyksen väkivaltatyöhön nuorten parissa.

Ilona Mäki, Projektipäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto

Tuulia Kovanen, Erityisasiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto

*Tilastot LAKU-tutkimuksesta

Teksti julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 10.3.2024