Sukupuolisensitiivisyys on sitä, että sukupuoli saa näkyä, kuulua ja tuntua osana ihmisen kokonaisuutta. Ja tätä näkökulmaa tarvitaan väkivaltaa kokeneiden palveluihin.

Sukupuoleen kohdistuvat käyttäytymismallit ja odotukset on hyvä tuoda esiin ja keskustella niistä. Samoin esille on tuotava sukupuolesta johtuvat esteet ja epätasa-arvoiset tavat toimia – perheessä, lähisuhteissa ja palveluissa.

Nais- ja mieserityisen huomioiminen on sukupuolisensitiivisyyttä. Sensitiivisyys tarkoittaa herkkyyttä ja sitä me tarvitsemme lisää väkivaltaa kokeneiden palveluihin. Palveluilla tarkoitan sekä perus- että erityispalveluita.

Kasvatuksessa sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon sukupuoliin liittyvät käsitykset ja stereotypiat. Feministisessä sukupuolisensitiivisyydessä haetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja valinnanvapautta. Usein sukupuolisensitiivisyyskeskustelu liittyy lapsiin ja siihen, miten tuemme lasten kasvua omaan tasa-arvoiseen sukupuoleensa.

Olemme Ensi- ja turvakotien liitossa keskustelleet siitä, että lisää keskustelua tarvitaan aikuisten palveluiden sukupuolisensitiivisyydestä. Tarvitsemme palveluita, jotka samaan aikaan huomioivat sukupuolen ja ovat tasa-arvoisia sukupuolten välillä.

Kai Alhanen (2016) kirjoittaa herkistymisestä, siitä että kyky virittäytyä toiseen on synnynnäinen. Vauvasta lähtien osaamme virittäytyä toisen tunteisiin. Tunteilla on suuri vaikutus dialogeihin myös myöhemmin. Jotta voimme olla sensitiivisiä, herkkiä, on meidän tavoitettava ihmisten tunnekokemukset. Väkivaltaa kokeneiden kokemuksiin saattaa pakkautua sukupuoleen ja rooleihin liittyviä paineita, stereotypioita tai olemassa olevia vääristyneitä käytäntöjä. Ne on palveluissa hyvä tunnistaa, tuoda esiin, purkaa ja toimia toisin omassa auttamistyössä.

Vietämme Valoa, ei väkivaltaa -tapahtumaa YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. ja muistamme tänäkin vuonna niitä naisia, jotka ovat kuolleet väkivaltaisessa parisuhteessa vuoden aikana. Väkivaltaa kokevat ja sitä käyttävät niin miehet kuin naiset, mutta ja silti, naisten kokema väkivalta on raaempaa ja naiset väkivallan uhreina tarvitsevat erityisen huomionsa. Ei vain tällä viikolla vaan aina meidän kaikissa palveluissa. Naiset ja miehet ansaitsevat sukupuolisensitiivistä huomiota!

Tiina Muukkonen, kehittämispäällikkö, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy