“Aino tässä hei! En tiedä mitä pitäisi ajatella, kun en tiedä milloin näen äidin ja isän seuraavan kerran. Vielä maaliskuussa näin ne tapaamispaikassa, me pelattiin lautapeliä ja sain niiltä synttärilahjan. Mummi ja isovelikin oli mukana. En tiedä mistä korona tuli ja milloin se lähtee, mutta sen takia en voi nyt nähdä niitä… öööö…. vähään aikaan?“  -Aino 7v.

Tapaamispaikassa vanhemmastaan erillään asuva lapsi voi tavata vanhempaansa turvallisessa ympäristössä. Syitä tapaamispaikan käyttämiseen ovat esimerkiksi vanhempien kärjistyneet riidat, mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä väkivallan uhka. Elämä koronaepidemian keskellä aiheuttaa huolta ja kysymyksiä tapaamisten toteutumisessa niin lasten kuin vanhempienkin mielessä. Pahimmillaan lapsi voi poikkeustilanteessa kadottaa yhteyden toiseen tai kumpaankin vanhempaansa ja sukulaisiin pitkäksikin aikaa. Miten voimme uudessa tilanteessa turvata lapsille oikeuden vanhempansa tapaamiseen ja muuhun yhteydenpitoon, kuunnellen lasten toiveita, mutta huolehtien samalla lasten terveydestä ja turvallisuudesta?

Ensi- ja turvakotien liiton tapaamispaikkoihin on tullut runsaasti puheluita, joissa on näkynyt tapaajavanhempien hätä ja huoli: “onko tapaaminen peruttu, oletteko kiinni?”.  Vanhempia on myös huolestuttanut, voivatko peruuntumiset vaikuttaa jatkossa tapaamisoikeuteen. Osa tapaamisista on peruuntunut joko tapaajavanhemman, lähivanhemman, lapsen, muun perheenjäsenen tai sijaisvanhemman sairastumisen, karanteenin tai riskiryhmään kuulumisen vuoksi. Lastensuojelun kriisisijoitusten kasvu on tuonut esille tarpeen käynnistää tapaamisia nopealla aikataululla.

Tapaamispaikassa puolustetaan lapsen oikeutta tavata vanhempaansa myös poikkeustilanteessa. Yhteydenottoja ja tapaamisten kyseenalaistamista on tullut monelta suunnalta, mutta myös kiitosta siitä, että tapaamispaikat ovat auki. Moni asia lapsen ympärillä on tällä hetkellä muuttunut: koulu ja päiväkoti ovat kiinni, harrastukset ja tukiperheet tauolla, eikä kavereitakaan voi tavata, kuten ennen. On tärkeää ylläpitää niitä asioita, joilla lisätään lapsen hyvinvointia. Säännölliset tapaamiset tutussa, turvallisessa tapaamispaikassa merkitsevät lapselle pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Lapsella voi olla huoli vanhemmastaan ja vanhemmalla lapsestaan. Tapaamisten merkitys korostuu nyt entisestään.

Tapaamispaikoissa on valmistauduttu koronan tuomiin riskeihin muuttamalla toimintatapoja taudin leviämisen ehkäisemiseksi ja tiedotettu näistä asiakkaille. Vuoropuhelu lastenvalvojien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa on tiivistä yhteisten linjausten ja lapsen edun toteutumiseksi. Ohjaajat ovat yhteydessä kaikkiin tapaamisen osapuoliin ennen tapaamisen alkua varmistaakseen heidän terveydentilansa. Tapaamiseen ei voi tulla, jos on flunssan oireita, karanteenissa tai altistunut. Käsienpesuohjeet ovat esillä tapaamispaikoissa ja ohjaajat huolehtivat, että kaikki noudattavat niitä. Myös siivousta sekä lelujen ja pintojen desinfiointia on tehostettu.

Aikuisten tehtävä on miettiä keinoja, joilla luoda turvallisuuden tunnetta ja pitää yhteyttä vaihtoehtoisilla tavoilla poikkeusoloissa. Joillakin vanhemmilla on noussut yhteistä halua ratkaista yhteydenpito muulla tavoin, kun fyysinen tapaaminen ei ole onnistunut. On tärkeää jutella kaiken ikäisten lasten kanssa siitä, miksi tässä tilanteessa tapaamisia ei välttämättä voida järjestää samalla tavalla kuin aiemmin. Lapsi voi tuntea huolta, surua ja pettymystä, jopa syyllisyyttäkin, jos tapaaminen peruuntuu. Lapsi tarvitsee lohtua ja välittämistä, lupaa ikävöidä ja kaivata kumpaakin vanhempaansa ja muita tärkeitä läheisiään. Tapaamispaikassa vastaanotetaan lasten ja vanhempien tunteita ja tuetaan vanhempia miettimään ratkaisuja lapsen parasta ajatellen. Vanhempia kannustetaan miettimään vaihtoehtoisia tapoja järjestää tapaamisia esimerkiksi videopuhelujen avulla. Tärkeää on, että lapsen ja vanhemman välinen yhteys säilyy ja sitä tuetaan myös poikkeustilanteessa. ”Antakaa minun tuntea, että olen tärkeä ja rakas.”-Aino 7v.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä koronan tuomista muutoksista lapsen tapaamisoikeuteen, voit soittaa oman kuntasi lastenvalvojalle tai jutella anonyymisti apuaeroon.fi -chatissa. Tapaamispaikan asiakkaat voivat myös soittaa oman tapaamispaikan ohjaajille.

Lisätietoa:
-Suomen hallitus: Henkilöiden liikkumisrajoituksia ei sovelleta, jos liikkuminen on välttämätöntä esimerkiksi lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisen vuoksi. (YLE Uuutiset 27.3.2020)
-Lapsen tapaamisoikeus ja vuoroasuminen poikkeusoloissa (THL:n ohjeita) 

Kirjoittajat: Johanna Vaitomaa ja Ensi- ja turvakotien liiton tapaamispaikkojen työntekijät

Kirjoittaja: Johanna Vaitomaa

Johanna Vaitomaa toimii Ero lapsiperheessä -työn erityisasiantuntijana.