Helsingin Sanomat uutisoi 21.1. päihdeongelman kanssa kamppailevista vanhemmista. Ihmetystä herätti Helsingin lastensuojelun sosiaalityön päällikön Sanna Teiron kommentti, että vanhemman päihdeongelman laatu ei välttämättä ole sellainen, että se vaikuttaisi lapseen. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on merkittävin kehitysvammaisuuden aiheuttaja länsimaissa. Suomessa syntyy jo nyt vuodessa vähintään 600 pelkästään alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia. Äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin.

Vanhemman päihteidenkäyttö on aina lapsen näkökulmasta ongelmallista ja sillä on usein pitkäkantoiset seuraukset. Alkoholin haitat aiheuttavat yhteiskunnalle mittavia taloudellisia kustannuksia, inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan. Kuten Anne Koponen ja Niina Maria Nissinen totesivat (HS Mielipide 17.1.), sikiönvaurion riski on olemassa jokaisessa raskaudessa, jos äiti jatkaa alkoholinkäyttöä raskauden aikana. Usein ajatellaan virheellisesti, että ongelma koskee vain päihteiden suurkuluttajia. Suurin ongelmaryhmä on kuitenkin tavalliset, työssäkäyvät lapsiperheiden vanhemmat. Naisten päihteidenkäyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana ja joukossa on myös raskaana olevia naisia ja vauvaperheitä.

Suomalaiset lapset syntyvät kulttuuriin, jossa alkoholinkäyttö on arkea. Lapsella on kuitenkin oikeus turvalliseen ja päihteettömään kasvuympäristöön. Vanhempien, kasvattajien ja päättäjien vastuulla on tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Tämä edellyttää vastuullista alkoholipolitiikkaa ja kansanterveydellisten seikkojen huomioimista yksilönvapauden sijaan. Lapsella ei ole mahdollisuutta valita päihteetöntä vanhempaa.

Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden vähentämiseksi, äidin oman elämän suunnan muuttamiseksi ja ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi on ensiarvoisen tärkeää tavoittaa jo varhain raskaana olevat alkoholinkäyttäjät ja ohjata heidät kuntoutukseen. Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -hoitojärjestelmä tarjoaa tuloksellista hoitoa päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Hoitojärjestelmän tavoitteena on sikiövaurioiden ehkäiseminen ja minimoiminen tukemalla päihteettömyyttä jo raskausaikana. Raskausaika on erityinen mahdollisuus kuntoutua päihdeongelmasta ja muuttaa elämää.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 26.1.2018.

Huomaa myös:

Nettiryhmä päihteitä käyttäville odottaville tai pienten lasten äideille alkaa helmikuussa. Ryhmän tuki ja kannustus on auttanut monia löytämään uuden alun.
Lue lisää

Kirjoittaja: Niina Kokko

Niina Kokko toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksen tiimissä ja Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä.