Parhaillaan on lausunnolla luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilain muuttamiseksi niin, että sallittaisiin luvanvaraiseen vähittäismyyntiin enintään 5,5 prosenttisten alkoholijuomien lisäksi myös enintään 8,0 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut alkoholijuomat. Muutoksella halutaan esityksen mukaan uudistaa alkoholipolitiikkaa vastuullisesti eurooppalaiseen suuntaan.

Parhaalla tahdollakaan esitystä ei voi pitää vastuullisena. Se on puhtaasti elinkeinopolitiikkaa ja kaupan intressien palvelua. Vastuullinen päättäjä huolehtisi kansanterveydestä ja suojelisi lapsia alkoholin väärinkäytöltä.

Parhaalla tahdollakaan esitystä ei voi pitää vastuullisena. Se on puhtaasti elinkeinopolitiikkaa ja kaupan intressien palvelua.

Hallitusohjelman tavoitteena on rakentaa lapsiystävällistä Suomea. Alkoholin saatavuuden ja sitä kautta  päihdehaittojen lisääminen ei ole lapsiystävällistä.

Se tuottaa sadoille tuhansille lapsille kärsimystä, turvattomuutta ja riskejä vanhempien juomisen takia. Raskauden aikana kohtuullinenkin alkoholinkäyttö, lisää sikiön kehityshäiriöiden ja syntyvän lapsen sairausriskiä.  Suomessa syntyy vuosittain 600—3 000 lasta, joilla on jonkinasteinen alkoholin aiheuttama vaurio. Niina Nissisen tuore väitöstutkimus osoittaa, että jopa puolella päihteille raskausaikana altistuneilla nuorista on mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöitä.  

Noin  65 000-70 000 lapsen- 6 % alaikäisistä lapsista- toisella tai molemmilla vanhemmilla on päihdeongelma. Erityisen uhkan muodostaa vanhempien hallitsemattoman alkoholinkäytön lisääntyminen. Sen vaikutukset lapsiin ovat pitkäkestoisia. Vanhempien päihdeongelmista kärsineiden lasten mielenterveysongelmien riski 13–17-vuotiaana on puolitoistakertainen ja haitallisen päihteiden käytön riski kaksinkertainen verrattuna lapsiin, joiden vanhemmilla ei ole päihdeongelmaa.

…hallitus omilla päätöksillään aiheuttaa hyvinvointialueille lisää palvelutarpeita ja kuluja.

Valmisteltavan muutoksen myötä lasten ja perheiden kokemat haitat lisääntyvät ja syvenevät. Myös lastensuojelun tarve ja kustannukset kasvavat. Nykyisin 0-3-vuotiaiden lasten huostaanotoissa taustalla useimmiten on toisen tai molempien vanhempien päihde- tai mielenterveysongelma. Kun lisäksi alkoholin aiheuttamat sosiaaliset ja terveyshaitat tulevat lisääntymään, se merkitsee kasvavaa palvelu- ja kustannustaakkaa hyvinvointialueille, joilta vaaditaan toimintatapojen uudistamista tiukassa talousraamissa. Paradoksaalisesti hallitus omilla päätöksillään aiheuttaa hyvinvointialueille lisää palvelutarpeita ja kuluja.

Haluammeko todella vaarantaa YK:n lasten oikeuksien sopimuksen turvaaman terveen ja turvallisen kehityksen oikeuden lapsiltamme? YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi 2023 Suomelle suositukset sopimuksen täytäntöönpanosta. Komitea suosittaa mm. Suomea toimeenpanemaan alkoholiongelmaisten vanhempien hoitoa ja tehostamaan toimia nuorten alkoholin käytön ehkäisemiseksi. Muutoksen jälkeen nuoret päinvastoin altistuvat nykyistä laajemmalle alkoholijuomien tarjonnalle päivittäin.

Ja lisää elinkeinopolitiikan ehdoilla tehtäviä päätöksiä on luvassa.

Joka toinen nainen joutuu lähisuhteissaan väkivallan tai sen uhan kohteeksi. Väkivallan tekijä on päihtynyt vajaassa puolessa väkivaltatilanteista. Alkoholisidonnaisen naisiin kohdistuvan väkivallan seuraukset ovat usein muita vakavampia. Alkoholilain muutosesitys esitys toimii siis myös naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan vähentämisen tavoitetta vastaan.

Vuonna 2023 puolet väestöstä (53 %) oli nykyisen alkoholipolitiikan kannalla. Päihteiden käyttöä ei ehkäistä täyttämällä ruokakauppojen hyllyt vahvemmalla alkoholilla.  Käsillä oleva muutos on alkoholin saatavuuden lisäämisen ensimmäisen vaihe tällä hallituskaudella. Alkoholia voisi uutisoinnin mukaan (STT 20.10) ensi vuonna tilata kotiinkuljetuksella kaupasta, ravintolasta ja kuljetuspalveluista. Esitys tästä annettaisiin kevätistuntokaudella. Kotiinkuljetus tuntuu etenkin lasten ja päihdeongelmaisten kannalta pöyristyttävältä.

Ja lisää elinkeinopolitiikan ehdoilla tehtäviä päätöksiä on luvassa.

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.