Noin 30 000 lasta Suomessa kokee vuosittain vanhempiensa eron. Eroamisen yleisyys luo harhaa eron normaaliudesta ja siitä, että lapset ja nuoret selviytyvät itsekseen ja sopeutuvat nopeasti eron jälkeiseen elämään. Kun vanhemmat eroavat, lapsen ja nuoren elämä muuttuu äkillisesti, epävarmuus tulevaisuudesta kasvaa ja luottamus aikuisiin horjuu. Eroon liittyvistä huolenaiheista kertovat muun muassa MLL:n Lasten ja nuorten puhelimeen ja nettiin tulevat lukuisat yhteydenotot. Voiko riiteleviä vanhempia auttaa? Miksei ne vaan voi sopia? Mitä seuraavaksi tapahtuu? Mikä on mun perhe?

Miten eroa tehdään ja miten siitä puhutaan

Monesti vanhempien eroon johtaneet syyt jäävät nuorilta hämärän peittoon, eivätkä he uskalla kysyä asiasta erokriisissä olevilta vanhemmiltaan. Nuori voi kokea erosta syyllisyyttä, surua ja pahaa oloa. Oliks tää mun syytä? Paha olla, en halua kuormittaa äitiä/isää. Mitä voin tehdä, että olo ei enää olisi niin huono?

Nuorten mielestä vanhempien käytöksellä ja toiminnalla eron hetkellä ja sen jälkeen on suuri merkitys erosta selviytymisen kannalta. Kokemukseni mukaan vanhempien ero ei aina ole vahingollinen tapahtuma lapselle tai nuorelle, mutta vanhemmat voivat puheillaan satuttaa toista vanhempaa ja lapsiaan. Lapset ja nuoret kokevat vaikeimpana vanhempiensa riitelyn seuraamisen ennen eroa, eron hetkellä ja sen jälkeen. Lapselle ja nuorelle on vahingollista, jos hän jää vanhempiensa välisten riitojen ”pelinappulaksi” ja kokee, ettei vanhemmilla ole aikaa kuin omille murheilleen ja uusille kumppaneilleen.

Vanhempien eron voivat kokea myös helpotuksena ne lapset ja nuoret, joiden elämässä ero tarkoittaa riitojen vähenemistä tai loppumista. Miksi vanhemmat eivät eroa, vaikka heidän yhdessäolonsa tuottaa niin paljon tuskaa? Toisaalta jos riitoja ei ole ollut, on ero vaikeampi hyväksyä.

Erityistä tukea tulisi tarjota perhetilanteisiin, joita kuormittaa lähisuhdeväkivalta. Kaikki perheenjäsenet tarvitsevat tällöin apua, paitsi erosta selviämiseen, myös väkivallan kokemuksesta toipumiseen. Tärkeää lapsille ja nuorille on se, että kriisitilanteessakin äiti ja isä säilyvät aikuisina ja lapsi saa olla lapsi.

Eron vaikutukset lapsen ja nuoren elämään

Moni nuori kokee eron olleen käännekohta heidän elämässään, lapsuus ikään kuin päättyi eroon ja sen jälkeen elämä on ollut huolien täyttämää ja aikuisille kuuluvien asioiden murehtimista. Miten isä/äiti pärjää? Mitä pitäis tehdä, kun eron jälkeen vanhempi juo liikaa eikä pidä huolta itsestään? Nuori ei välttämättä ymmärrä syy-seuraus-suhdetta oman pahan olonsa ja vanhempien eron välillä, kun voimavarat ovat koetuksella murrosiän kehityskriisin ja erokriisin läpikäymisessä samanaikaisesti.

Jos pahaa oloa ei osaa sanoittaa tai nuorella ei ole ketään kelle puhua, paha olo saattaa purkautua häiriökäyttäytymisenä, psykosomaattisena oireiluna ja ongelmien kasaantumisena koulussa ja kotona. Joillekin nuorille taas kiltteys, pärjääminen ja ylisuoriutuminen ovat keinoja hallita tilannetta. Eron jälkeen en saa tehtyä enää mitään, ei ole energiaa edes nousta sängystä. Kun omille tunteille ja tarpeille ei jää tilaa tai ne sysätään taka-alalle, voi seurauksena olla ahdistuneisuutta ja masennusta. Menettämisen pelko näkyy ihmissuhteissa ja vaikeudessa luottaa.

Lasten ja nuorten on oikeus tukeen vanhempien erotessa

Lapset ja nuoret jäävät usein vaille sellaista tukea, joka auttaisi heitä sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Vanhempien lisäksi myös lapsilla ja nuorilla tulisi olla oikeus saada matalalla kynnyksellä apua, jossa he tulevat kohdatuiksi ja kuulluiksi omista lähtökohdistaan. Kokemusten jakaminen vertaisten kanssa on tutkitusti hyödyllistä. Vertaistukea on tarjolla sekä ryhmissä että anonyymisti netissä.

Uusilla 100asiaaerosta -verkkosivustoilla nuoret tukevat toisiaan. Sivustoille on koottu kysymyksiä, joita nuoret pohtivat vanhempiensa eroon liittyen. Osa vastauksista on nuorten itsensä antamia, osaan vastaa ammattilainen. Kokemus siitä, että nuori ei ole kysymystensä kanssa yksin, on tärkeä.

https://apuaeroon.fi/nuoret/100asiaaerosta/
https://apuaeroon.fi/nuoret/100sakeromseparation

Nuorten lainaukset on poimittu 100asiaaerosta –sivustolta, otsikko Kasvatus- ja perheneuvonta – Kasper ry:n nuorten erotyöpajassa tehdystä räpistä.

Osallistu keskusteluun twitterissä #100asiaaerosta #100sakeromseparation #apuaeroon

Kirjoittaja: Johanna Vaitomaa

Johanna Vaitomaa toimii Ero lapsiperheessä -työn erityisasiantuntijana.