Näemme varhaiskasvatuksen olevan tärkeässä roolissa eroauttamisessa, koska se on kaikille lapsiperheille kuuluva palvelu. Vanhempien ja varhaiskasvattajien kohtaamiset ovat – jos eivät päivittäisiä – niin ainakin viikoittaisia, jonka vuoksi perheiden oikea-aikainen tukeminen ja sen kautta haasteiden kasautumisen ja pahenemisen ennaltaehkäisy on mahdollista.

Merkittävän roolin myötä varhaiskasvattajilla tulisi olla osaamista eroperheiden kohtaamiseen ja tukemiseen. Eroperheiden tukemisessa yhteistyövanhemmuuden vahvistamisella ja ylläpitämisellä on tärkeä osuus.

Hyvän kasvatusyhteistyön luominen vanhempien ja varhaiskasvattajien välille on kaiken yhteistyön perusta. Avoimen ja luottavan yhteistyön myötä vaikeistakin asioista on mahdollista keskustella. Vaikka vanhemmat loppupelissä päättävätkin mitä asioita haluavat varhaiskasvattajille kertoa, olisi tiedon välittäminen molemmin puolin tärkeää lapsen hyvinvoinnin tukemisen kannalta. Myös yhteistyövanhemmuuden tukemisen kannalta on välttämätöntä, että vanhemmat kertovat asioista avoimesti varhaiskasvattajille.

Varhaiskasvattajat tukevat yhteistyövanhemmuutta läsnä olevalla keskustelulla, jossa havainnot lapsista ja heidän tarpeistaan ovat keskiössä.

Varhaiskasvattajat toimivat lapsen äänenä vanhempien kanssa keskusteltaessa. Vanhempia kannustetaan oivaltamaan toimivan yhteistyövanhemmuuden merkitys lapsen hyvinvoinnin kannalta.

Vanhemman uskaltautuessa kertomaan perheen arasta ja henkilökohtaisesta tilanteesta, on tärkeää, että vanhempi kokee tulleensa kuulluksi.

Varhaiskasvattajat ovat koko perhettä varten. Heidän tehtävänään on tukea, ei rangaista. Varhaiskasvattajien tehtävänä on myös ohjata perheitä perheen tilanteeseen sopiviin palveluihin. Siksi onkin tärkeää, että varhaiskasvattajat ovat oman alueensa palveluista kartalla.

On kuitenkin hyvä muistaa, että varhaiskasvatuksessa yhteistyövanhemmuutta ei tueta ainoastaan eroperheissä. Yhteistyövanhemmuutta tulee tukea myös perheissä, joissa vanhemmat ovat edelleen yhdessä.

Kirjoittajat:

Tanja Mäki (sosionomi)  ja Suvi Soikka (sosionomi).

Blogi pohjatuu opinnäytetyöhön ”Vaikka ei olla yhdessä, niin se lapsi
on yhteinen” Yhteistyövanhemmuuden tukeminen Laukaan päiväkodeissa

Kiinnostuksemme aihetta kohtaan kumpuaa yhteisestä lapsuudenkokemuksesta, sillä molempien vanhemmat ovat eronneet. Olemme oivaltaneet sen, kuinka tärkeää toimiva yhteistyövanhemmuus on lapsen erosta selviytymisen kannalta. Olemme sitä mieltä, että varhaiskasvatus olisi hyvä nähdä yhtenä osana eropalveluverkostoa sen ulottuessa monen lapsiperheen arkeen. Näitä oppeja hyödynnämme käytäntöön päiväkodin ja lastensuojelun työkentillä työskennellessämme

Kaksi kotia -sovellus

yhdistää kahden kodin lapset ja heidän vanhempansa. Lue lisää

Lataa nyt