Ensi- ja turvakotien liitto käynnistää tällä julkaisulla vauvojen, lasten ja perheiden hyvinvointiin ja pärjäämiseen keskittyvän, säännöllisesti  ilmestyvien ajankohtaiskatsausten sarjan. Ensimmäisessä ajankohtaiskatsauksessa keskitytään siihen, millaisia muutoksia Ensi- ja turvakotien liitossa kehitetty Vaikuttavuus esiin  -mittari pystyy näyttämään eri työmuotojen ja yhdistysten avun piirissä olevien aikuisten yksilöasiakkaiden tilanteessa. Myöhemmin voimme kertoa näistä asioista myös lasten näkökulmasta.

Katsauksessa tarkasteltu Vaikuttavuus esiin -yksilöaineisto pureutuu asiakkaiden kokemuksiin omasta hyvinvoinnistaan ja sen muutoksesta liiton jäsenyhdistysten tarjoamiin tuki- ja palveluprosesseihin osallistumisen aikana.

Vaikutuksia ja vaikuttavuutta kuvaavat muuttujat perustuvat Vaikuttavuus esiin -mittariin, jossa asiakkaat vastaavat viiteen eri väittämään.
Käyttöön vakiintuivat vuoden 2020 lopulla pilotointijakson jälkeen seuraavat viisi kysymystä tai väitettä:
1) Kuinka paljon asia, jonka vuoksi tulit palveluun, haittaa elämääsi?
2) Miten suoriudut päivittäisistä toimistasi ja tehtävistäsi?
3) Kuinka tyytyväinen olet ihmissuhteisiisi?
4) Kuinka turvalliseksi koet olosi?
5) Olen tuntenut itseni toiveikkaaksi tulevaisuuden suhteen.

Käyttökelpoinen Vaikuttavuus esiin -aineisto edellyttää kultakin asiakkaalta vähintään kahta vastauskertaa asiakasprosessin aikana. Tällöin voidaan seurata sitä, miten asiakkaan arvio tilanteestaan muuttuu, ja sitä kautta kuvata oletettua vaikutusta ja pidemmällä aikavälillä vaikuttavuutta. Myöhemmin tietoa kertyy myös lapsista.

Ajankohtaiskatsaukset tuottavat ajantasaista tietoa

Ajankohtaiskatsaus tarjoaa tilannekuvaa Ensi- ja turvakotien liitolle, sen jäsenyhdistyksille ja valtakunnallisille, alueellisille ja paikallisille päätöksentekijöille. Se toimii yhtenä tiedolla johtamisen ja vaikuttamisen välineenä. Katsauksissa tarkastellaan yhteiskunnan ja perheiden tilannetta ja mahdollisia palvelujen kehittämistarpeita sekä asiakkaiden että järjestön näkökulmista.

Tarve mahdollisimman ajantasaiselle tiedolle ja tilannekuvalle on suuri, jotta palveluja ja auttamistyötä pystytään kehittämään entistä paremmin Ensi- ja turvakotien liiton nykyisten ja uusien asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Vaikuttavuus esiin -mittaria on kehitetty Veikkauksen tuotoilla toteutetussa Vaikuttavuus esiin -hankkeessa vuosina 2018–2021.

Lue koko katsaus: ETKL Ajankohtaiskatsaus 2021 (päivitetty 21.1.2022)