Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous vaatii tulevaa hallitusta investoimaan lapsiin ja lapsiperheisiin. Vaikka suurin osa lapsista ja perheistä voi hyvin, osan ongelmat ovat syventyneet eikä niihin ole riittävin keinoin tartuttu. Tulevalla hallituskaudella on katkaistava ylisukupolisen syrjäytymisen kierteet ja turvattava pitkäjänteisellä politiikalla lasten oikeudet.

Uuden hallituksen tulee valmistella parlamentaarisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva, hallinnonalat, toimijat ja hallituskaudet ylittävä lapsistrategia ja varata sille riittävät resurssit. Suomen pirstaleinen lapsipolitiikka on saanut useita huomautuksia YK:n Lapsen oikeuksien komitealta. Tilanne on kestämätön eikä se muutu ilman määrätietoisia ja pitkäjänteisiä toimia.

Lapsistrategian yksi keskeinen asia tulee olla ylisukupolvisen syrjäytymisen ja eriarvoisuuden katkaiseminen. Suomessa on vakavassa ylisukupolvisessa syrjäytymisriskissä 20 000 lasta ja nuorta. Heidän palvelukustannuksensa yhteiskunnalle ovat noin miljardi euroa vuodessa. Sen lisäksi ovat valtavat inhimilliset kustannukset ja hätä lasten ja nuorten elämässä. Tietoa heistä ja heidän auttamisestaan on paljon. Yhtään uutta selvitystä ei enää tarvita. Tarvitaan tekoja ja poliittista tahtoa lopettaa  ylisukupolvinen syrjäytyminen ja eriarvoisuus Suomesta. Tässä liitto on samalla asialla ME-säätiön kanssa.

Liittokokous toteaa, että lapsiperheköyhyys on kansallinen häpeä vauraassa Suomessa, jossa syntyvyys laskee ja jossa nuoret perheet eivät uskalla hankkia lapsia. Liitto vaatii, että hallituksen tulee vähentää määrätietoisesti   lapsiperheköyhyyttä. Se maksaa, mutta vielä enemmän maksaa lapsiperheköyhyyden kielteisten vaikutusten hoitaminen lasten elämässä myöhemmin. Lapsiperheköyhyys koskettaa vähintään 110 000 lasta. Köyhyys jättää nämä lapset osattomaksi toisille kuuluvista mahdollisuuksista, se voi myös syrjäyttää.  Tutkitusti kaikkein vaurioittavinta on vauvavaiheen köyhyys. Vauvavaiheen tukeminen on kannattava investointi. Lapsiperheköyhyyden vähentämiseen tarvitaan huolellisesti valmisteltu perusturvan kokonaisuudistus, ripeästi toteutettu lapsilisän korotus, yksinhuoltajien aseman parantaminen ja kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen lapsiperheille. Jokaisella lapsella on jatkossa oleva oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, vaatii liitto.

Lapsiperheiden aseman parantamiseksi tarvitaan myös hyvin toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Ensi- ja turvakotien liitto vaatii, että lastensuojelun työntekijöide n asiakasmäärästä /työntekijä tulee säätää lailla, koska nykytilanne on kestämätön. Sote- uudistuksen jatkotyössä sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa tulee kehittää rinnakkain. On varmistettava niiden saumaton toimiminen yhteen monitarpeisten lasten ja lapsiperheiden tarpeisiin vastaamiseksi. Muuten palveluilla ei ole tavoiteltua vaikutusta ihmisten kannalta ja rahat menevät hukkaan.  On viisautta ottaa oppia edellisestä valmistelusta, tehdä poliittiset linjaukset lähtökohdaksi ja luottaa sen jälkeen asiantuntijavalmisteluun ja toteuttaa uudistus vaiheittain. Sote-uudistuksen valmistelussa on huolehdittava, että nähdään järjestöjen toiminnan erilaisuus suhteessa yrityksiin. Järjestöt tulee ottaa voimavaraksi uudistuvassa rakenteessa, eikä vaarantaa niiden toimintaedellytyksiä. Ilman järjestöjen osaamista ei Suomessa jatkossakaan pärjätä.

Ensi- ja turvakotien liittokokous esittää myös, että jo nykyisen terveydenhuollon lainsäädännön ja sosiaalihuoltolain pohjalta käynnistetään kaikkein vaativinta apua tarvitsevien, usein pienten, mutta paljon kustannuksia tuottavien lasten ja lapsiperheiden auttamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset osaamis- ja tukikeskukset, OT-keskukset, kokeiluna. Näin voidaan turvata muun muassa kaikkein vakavimpiin perheväkivaltatilanteisiin ja vakaviin huolto- ja tapaamisriitoihin osaaminen ja eri tahojen yhteisten toimintatapojen kehittäminen.

Lisätietoja:
pääsihteeri Riitta Särkelä
puh. 050 63 663

liittohallituksen puheenjohtaja Tuula Haatainen
puh. 040 3345813