Moni ottaa eron yhtenä suoritettavana asiana muiden joukossa. Vaikka eroon liittyvät käytännöt asiat voi aikatauluttaa ja suunnitella, ei eroon liittyvien tunteiden kohtaamiseen ja niiden voimakkuuteen voi valmentautua etukäteen. 4 000 ihmistä saa vuosittain apua Ensi- ja turvakotien liiton eropalveluista.

Ero on yksi elämän isoimpia kriisejä, johon liittyvien tunteiden kohtaamiseen ei voi valmistautua etukäteen. Pelko, syyllisyys, häpeä, viha ja suru ovat tavallisia tunteita erotessa ja liittyvät oleellisesti kriisistä selviämiseen. Tunteet ovat usein voimakkaimmillaan eroamisen alkuvaiheessa, kun ero todentuu itselle ja muutokset elämässä tapahtuvat. 

– Nykyajan suorituskeskeinen kulttuuri kannustaa ihmisiä hoitamaan asiat tehokkaasti ja siirtymään elämässä eteenpäin vauhdilla. Eroa ei voi kuitenkaan suorittaa tunteiden tasolla, vaan tunteet on kohdattava ja annettava itselle aikaa toipua. Erossa tunteiden merkitys on auttaa ihmistä siirtymään uuteen elämän vaiheeseen, irrottautumaan päättyneestä parisuhteesta sekä ymmärtämään omaa kokemusta, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä työn asiantuntija Päivi Hietanen

Jos eron aiheuttamia tunteita ei käsittele, ne voivat heikentää psyykkistä hyvinvointia.  Esimerkiksi viha ei pitkään jatkuessaan auta irrottautumaan päättyneestä parisuhteesta, vaan seisauttaa elämän paikoilleen ja aiheuttaa katkeroitumista. Pitkittynyt ahdistus taas tuottaa elimistöön pysyvän stressitilan, joka ilmenee somaattisina oireina, kuten päänsärkynä, erilaisina kipuina ja nukkumiseen liittyvinä ongelmin.  

– Tunne-eron tekeminen puolisosta on tärkeää erosta toipumisessa. Tunteiden käsittelyyn liittyy eron hyväksyminen, vaikka ei olisi itse halunnut erota. Tunteita voi käsitellä puhumalla niistä ammattilaisen tai muiden eronneiden kanssa. Moni käsittelee tunteitaan myös luovin menetelmin tai liikunnan kautta, sanoo Hietanen.

Eropalvelut auttavat tunteiden käsittelyssä 

Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä työn palveluissa autetaan vuosittain 4 000 ihmistä. Moni aikuinen hakee apua erokriisistä selviytymiseen, josta tunteiden käsittelyllä on iso merkitys. Ammattilaisella on tärkeää olla valmiuksia ottaa asiakkaan tunteita vastaan ja auttaa niiden puhumisessa auki. 

– Erosta tai yleisesti vaikeasta tilanteesta puhumista voi haitata toisinaan se, että asiakas kokee häpeää tai epäonnistumista ja erityisesti ammattilaiselle tilanteesta kertominen tuntuu vaikealta ja jopa pelottavalta. Osaava ammattilainen kohtaa ja kuuntelee, sanoittaa tilannetta sekä tukee asiakasta asian käsittelyssä ja tilanteen hyväksymisessä sallien kaikki tunteet, Hietanen sanoo. 

Toisinaan erosta puhuminen tuntuukin helpommalta vertaisen kuin ammattilaisen kanssa. Esimerkiksi Ero lapsiperheessä -tilaisuuksissa erosta pääsee keskustelemaan saman kokeneiden kanssa. Vaikka eroamisen syyt tai eroon johtaneet tekijät voivat olla erilaiset, koetaan toisten eronneiden kanssa vahvaa yhteenkuuluvuutta ja ymmärrystä juuri tunnetasolla.

Apua eroon saa chatistä ja vertaisryhmistä 

Apua eroon -chat tarjoaa välitöntä keskustelutukea eroauttamisen ammattilaisen kanssa. Yksi yleisimmistä avun hakemisen syistä on erosta selviäminen ja eroon liittyvät tunteet. 

Chatkeskustelussa syntyvä kohtaaminen helpottaa avun hakijan oloa ja antaa suuntaviittoja sille, mitä itse voi tehdä tilanteessa, mikä auttaa ja helpottaa. 

Vanhemmille tarkoitetuissa erovertaisryhmissä eroon liittyviä tunteita käsitellään yhdessä toisten kanssa turvallisesti ja itsemyötätuntoisella työskentelytavalla. Ryhmiin osallistuminen auttaa vanhempaa tekemään muutoksia omassa ajattelu- ja toimintavoissaan toista vanhempaa kohtaa sekä huomioimaan paremmin lapsen edun ja tarpeet.

Erofoorumi kokoaa alan ammattilaiset yhteen jo 15. kerran  

Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnallinen  Erofoorumi järjestetään 20.3.2024 Helsingissä. Foorumin teemana on ero, tunteet ja toivo. Foorumissa puhujina ovat muun muassa tanssitaiteilija, kirjailija Hanna Brotherus, psykologi Hanna Pinomaa sekä pappi Marjo Ehn

Erofoorumi on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja oikeusalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään eronneita vanhempia ja heidän lapsiaan sekä tutkijoille, päättäjille ja alaa opiskeleville.