Ensi- ja turvakotien liitto pitää hallituksen esityksessä esitettyjä muutoksia monessa mielessä ongelmallisina ja myös osittain hallitusohjelman toisten tavoitteiden vastaisena. Esitetyt muutokset tulevat lisäämään lapsiperheiden köyhyyttä. Leikkaukset kohdentuvat epäoikeudenmukaisella tavalla heikoimmassa asemassa oleviin.

Ne tulevat lisäämään toimeentulotuen tarvetta. Esitys ei tunnista riittävästi sitä, että työmarkkinoilla ja eri aloilla on rakenteellisia ja tosiasiallisia esteitä, jotka eivät riipu yksilön omasta halusta työllistyä täysipäiväisesti ja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Esitys ei tunnista myöskään riittävästi erilaisia haasteellisia perhe- ja elämäntilanteita, joiden vuoksi kokoaikaisen työn vastaanottaminen voi olla mahdotonta.

Esitetyt säästö- ja työllisyysvaikutukset näyttäytyvät myös kyseenalaisina, kun otetaan myös niiden pitkäaikaiset vaikutukset huomioon.