Ensi- ja turvakotien liitto oli 12.5. kuultavana hallitusneuvotteluissa, oikeuspolitiikan ja tasa-arvon jaostossa rikoksen uhrin aseman parantamisesta. Liittoa edusti kehitysjohtaja Sari Laaksonen.

Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan (2022–2025) sekä Väkivallaton lapsuus -toimintasuunnitelmaan (2020–2025) tulee sitoutua yli hallituskausien. Lapsen oikeus saada apua on turvattava huoltajien näkemyksistä riippumatta ja väkivalta on otettava nykyistä paremmin huomioon huoltajuusratkaisuissa. Tulevalla hallituskaudella tulee mahdollistaa väkivallan uhreille kokonaisvaltainen ja pitkäkestoinen tuki ja varmistaa erityisen vaativien ilmiöiden, kuten vainon ja vakavasti konfliktoituneiden erojen, osaaminen ja rahoitus sosiaalihuollon keskittämisasetuksella. Pakottava kontrolli lähisuhdeväkivallan muotona tulee kriminalisoida.

Järjestöjen rahoitusta uudistettaessa on pidettävä kiinni parlamentaarisesta yhteisymmärryksestä rahoituksen tasosta ja ennakoitavuudesta. Valtaosa lähisuhdeväkivallan uhreille ja tekijöille tarjolla olevasta tuesta on järjestöjen tekemää ja erityisesti avopalvelut STEAn rahoittamia. Lainsäädäntöuudistuksissa lähisuhdeväkivallan vastaista työtä ei pidä määritellä vain julkisen tehtäväksi,  muuten STEA:n mahdollisuus nykyiseen tapaan rahoittaa järjestöjen väkivallan vastaista työtä päättyy.

Vuonna 2022 tehdyn tutkimuksen mukaan pelkästään naisiin kohdistuneesta fyysisestä parisuhdeväkivallasta aiheutuu Suomessa 150 miljoonan euron lisäkustannukset vuodessa. Väkivallan vastaiseen työhön kannattaa panostaa paitsi inhimillisten myös taloudellisten kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Lue lisää:
ETKL:n puheenvuoron esitys hallitusneuvotteluiden oikeuspolitiikan ja tasa-arvon jaostossa 12.5.2023
ETKL:n hallitusohjelmatavoitteet