Suhteen (vaiettu) salaisuus

Ensimmäinen pahoinpitely tapahtui vain yhdeksän kuukautta tapaamisestamme. Olin korviani myöden rakastunut ja ajattelin, että se oli vain yksi lyönti.” 

Suomessa kuolee vuosittain noin 15 naista läheisessä ihmissuhteessa tapahtuneen väkivallan seurauksena. 50 000 naista tai tyttöä joutuu joka vuosi Suomessa seksuaaliväkivallan uhriksi. Puolet naisista on jossain vaiheessa kokenut väkivaltaa parisuhteessaan. Ilmiö on laaja, mutta harva tunnistaa sen todeksi lähipiirissään.

Lahjoittamalla voit auttaa väkivallan tunnistamisessa, tiedon saamisessa, väkivallan katkaisemisessa, sekä väkivaltaisesta kokemuksesta toipumisessa.

”En kertonut mitä siedin, en edes ystävilleni. Oli helppo pitää täydellistä kulissia yllä, koska parhaat hetket narsistin kanssa todellakin ovat sitä. Silloin tuntee olevansa rakastettu, tärkeä ja ainutlaatuinen. Valitettavasti henkinen ja fyysinen väkivalta vaikuttaa minuun ja lapsiimme vielä näin vuosien jälkeenkin.”

Luvut kertovat raakaa todellisuutta siitä, että myös väkivallan tekijöitä on Suomessa paljon. Lähisuhdeväkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa, koska sille on ominaista alkaa huomaamatta ja muuttua vähitellen vakavammaksi. Väkivalta pyritään usein salaamaan ulkopuolisilta, ja myös läheisiltä ystäviltä. Lähisuhteissa tapahtuva väkivalta on vakava ongelma, josta on vaikea puhua ja jota ei tunnisteta.  

Mitä voin tehdä vaikuttaakseni ilmiöön? 

Väkivallan loppumiseksi on ensisijaisen tärkeää, että apua saavat väkivallan kaikki osapuolet. Ensi- ja turvakotien liitto on ainutlaatuinen toimija, joka auttaa lähisuhdeväkivallan kaikkia osapuolia, myös väkivallan tekijöitä lopettamaan väkivaltaisen käyttäytymisen. 

Tutkijoiden mukaan yksi syy lähisuhdeväkivallan yleisyydelle Suomessa on naisviha. Jotta asenteita ja käyttäytymistä voidaan muuttaa, ne täytyy pystyä ensin tunnistamaan. Voit perehtyä asiaan ja tunnistaa omat asenteesi ja uskomuksesi. Voit jakaa tietoa väkivallasta ja naisvihasta somessa, jolloin lisäät ymmärrystä ilmiöstä ja avun hakemisesta. 

Voit vaikuttaa myös ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi Ensi- ja turvakotien liitolle. Voit myös haastaa ystäväsi lahjoittamaan. Kuukausilahjoittajat tuovat meille varmuutta lahjoitusten säännöllisyydestä, jolloin pystymme ennustamaan paremmin, kuinka paljon meillä on lahjoitusvaroja kulloinkin käytössä. 

Rahoituksemme on vaarassa vähentyä jopa neljänneksellä, joten tarvitsemme lisää kuukausilahjoittajia turvaamaan työmme jatkuvuutta. Tarvitsemme 300 uutta kuukausilahjoittajaa turvaamaan toimintamme jatkuvuutta myös tulevaisuutta. Pystytkö sinä olemaan yksi sinä 300 tarvitsemastamme uudesta kuukausilahjoittajasta? 

Miten lahjoitukseni auttaa? 
 

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen toimija, joka ennaltaehkäisee lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa ja auttaa kaikkia väkivallan osapuolia saamaan apua ja katkaisemaan väkivaltaisuuden kierteen.  

Lähisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa, sillä väkivallalla on taipumus muuttua vakavammaksi vähitellen ja arkipäiväistyä. Väkivallan kokijan kannalta merkitsevää on saada tietoa väkivallasta ja tunnistaa väkivalta.

Läheisessä ihmissuhteessa tapahtuneen väkivallan vaikutukset jatkuvat pitkään. Turvallisuuden tunteen ja luottamuksen palautuminen vie aikaa. Autamme väkivallan kokemusten käsittelyssä ja mahdollistamme vertaistuen toteutumisen väkivaltaa kokeneiden kesken.

Oletko sinä yksi tarvitsemastamme 300 kuukausilahjoittajasta? Ryhdy kuukausilahjoittajaksi nyt.

Avun tarve monissa perheissä on todellinen, vaikka väkivalta aiheena saattaa tuntua vieraalta. Se johtuu siitä, että väkivalta on usein suhteen vaiettu salaisuus.

Väkivallan loppumisen kannalta on merkitsevää, että me työskentelemme myös väkivallan tekijän kanssa, jotta väkivaltainen käytös saadaan katkaistua. Väkivallan tekijöiden kanssa tekemämme työ voi katkaista ylisukupolvisen väkivaltaisuuden, ja se vaikuttaa vahvasti koko perheeseen, jossa käytetään väkivaltaa. Toimintamme vähentää huostaanottojen määrää vuosittain. Olemme Suomessa ainoa erikoistunut toimija, joka tekee ennaltaehkäisevää työtä vauvojen turvallisuuden takaamiseksi. Tee vuoden tärkein päätös ja ryhdy lahjoittajaksi nyt.