Suomen kansallinen intressi on vauras ja vakaa Eurooppa. Se rakentuu lasten terveydestä, turvallisuudesta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Lapsiin investoiminen ei tarkoita vain rahaa, vaan myös arvoja. Se tarkoittaa sen varmistamista, että lapsen oikeudet toteutuvat koko Euroopan unionin alueella, kaikissa jäsenvaltioissa ja että oikeuksien toteutumista arvioidaan ja korjaavia toimenpiteitä tehdään säännöllisesti.

Seuraavalla viisivuotiskaudella EU:n on otettava selkeitä askelia lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi, päätösten lapsivaikutusten arvioimiseksi, turvallisen perhe-elämän edellytysten luomiseksi ja perheväkivallan ehkäisemiseksi sekä muuttoliikkeen mukana kulkevien ja EU:sta turvapaikkaa hakevien lasten suojelemiseksi. EU:n tulee edistää lasten oikeuksia ja hyvinvointia niin unionin rajojen sisä- kuin ulkopuolella.

EU-vaalit ovat merkittävä vaikuttamisen paikka lasten hyvinvointia  ajatellen. Suomalaiset europarlamenttiedustajat voivat vaikuttaa moniin  asioihin EU-tasolla. He voivat viedä eteenpäin Suomen tavoitteita investoida lapsiin ajoissa ja siten rakentaa hyvää tulevaisuutta koko Euroopalle.

Järjestöjen yhteinen kampanja

Lapsi- ja perhejärjestöt toteuttavat yhteisen lasten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseen tähtäävän EU-vaalivaikuttamiskampanjan.   Mukana on Barnavårdsföreningen, Ensi- ja turvakotien liitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ry, Sos-lapsikylä, Suomen Vanhempainliitto, Unicef ja Väestöliitto. Kampanja liittyy Eurochildin ja Save the Childrenin yhteiseen koko EU:n laajuiseen vaikuttamiskampanjaan, jonka tavoitteena on sitouttaa EU-päättäjät lapsiköyhyyden vähentämiseen, lasten hyvinvointiin investoimiseen sekä muuttoliikkeen mukana kulkevien lasten oikeuksien turvaamiseen.

Kampanjaan liittyen pidetään eurovaalipaneeli, jonka juontaa toimittaja Salla Vuorikoski. Pyydämme paneeliin jokaisesta eduskuntapuolueesta ensisijaisesti mepin tai ehdokkaan, joka on sitoutunut ajamaan lasten oikeuksia seuraavalla europarlamenttikaudella.

Eurovaalipaneeli
Torstai 2.5. klo 16.00-17.45 Kaupunkikirjasto Oodi

Vaalipaneeli on avoin kaikille ja siihen ei tarvitse ilmoittautua.

Tutustu järjestöjen yhteiseen Lapsiystavallinen-Eurooppa-vaaliohjelmaan