Helsingin Pantti Oy lahjoittaa Lainan päivänä 8.2. jokaista päivän aikana tehtyä lainaa kohti 5 euroa Ensi- ja turvakotien liitolle. Keräyksen tuotoilla tuetaan Lasten ja nuorten chatin toimintaa.

– Liitto tekee monipuolista työtä perheiden, vauvojen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi yhteensä 30 paikkakunnalla. Vielä paikallistyötäkin laajemmin oikea-aikainen apu tavoittaa lapset ja nuoret liiton ylläpitämän chat-palvelun kautta, jonka tukemiseen suuntaamme keräyksen tuoton lyhentämättömänä. Olemme iloisia voidessamme näin osallistua hyvän elämän edellytysten rakentamiseen tulevaisuuden tekijöille: lapsille ja nuorille.

Lasten ja nuorten chat on matalan kynnyksen palvelu, jonne kaikki alle 18-vuotiaat voivat tulla juttelemaan huolistaan. Keskusteluja käydään muun muassa vanhemman henkisestä väkivallasta nuorta kohtaan, vaikeuksista keskustella asioista vanhempien kanssa sekä oman seurustelusuhteen pulmista. Yhteydenottoja tulee päivittäin. Iso osa hakee apua ensimmäistä kertaa.

Helsingin Pantti Oy:n lahjoituksella liitto voi auttaa entistä paremmin tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria, jotka ilman chatin tarjoamaa apua olisivat vaarassa jäädä ongelmiensa kanssa yksin. Tuki on myös tärkeä osoitus siitä, että lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen asia. Kiitos osallistumisesta!

Ensi- ja turvakotien liitto valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa lapsia ja perheitä haastavissa elämäntilanteissa ja tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 30 jäsenyhteisöä eri puolilla Suomea tarjoavat ammatillista apua sekä vapaaehtois- ja vertaistukea. Liitto jäsenyhdistyksineen auttoi viime vuonna yli 24 000 henkilöä. Liiton chateista saat apua moneen elämäntilanteeseen, ja niistä osataan ohjata myös kasvokkaiseen apuun yhdistysten palveluihin.