Helsingin kaupungin Rakaskin ihminen voi satuttaa -kampanjassa kerrotaan lapsille ja nuorille heidän perusoikeuksistaan viidellä avainviestillä, jotka pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Kerronta lainaa sosiaalisesta mediasta tuttua put a finger down -muotoa. Nuoria myös rohkaistaan kertomaan eteenpäin, jos lapsi tai nuori itse tai joku hänen läheisensä on kokenut väkivaltaa

. Rakaskin ihminen voi satuttaa -kampanja kohdistetaan myös aikuisille, jotka voivat viiden avainviestin avulla tarkastella väkivallan käytön rajaa ja peilata sitä omaan toimintaansa. Kampanjan viesti on, että häpeä ei saa olla este avun hakemiselle, ja apua on tarjolla sekä väkivallan kokijoille että tekijöille. Kampanjassa on huomioitu myös muut ikäryhmät.

Ensi- ja turvakotien liitosta mukana ovat Nettiturvakoti, nuorille tietoa tarjoava Onksok.fi -sivusto, Pääkaupungin turvakoti ja Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry.

Kampanjan sivulle: Lähisuhdeväkivallan ehkäisy | Helsingin kaupunki