Vuodesta 2019 käytössä olleet sovellukset ovat toistaiseksi käytettävissä, mutta niitä ei enää päivitetä. Kaksi kotia ja Turvakamu on kehitetty perheiden tueksi ja turvallisuutta lisäämään. Sovellukset kehitettiin Tradekan hankerahoituksen turvin vuosina 2018-2019.  

Sovellusten käyttäjämäärät ovat jääneet alhaiseksi ja sovellusten elinkaari on tullut tiensä päähän.

Sovellusten tekninen toimittaja on lopettanut toimintansa, mikä vaikuttaa suoraan sovelluskaupoista tulleisiin päivitysvaatimuksiin. Sovellusten tekniset ominaisuudet eivät vastaa enää tämän päivän vaatimuksia, joten ne tullaan ajamaan alas siinä vaiheessa, kun uusien päivitysten tarve on ajankohtainen. Omiin mobiililaitteisiin asennettuja sovelluksia voi käyttää edelleen.

Kaksi kotia -sovellus yhdistää kahden kodin lapset ja heidän vanhempansa tarjoamalla työkaluja ja tietoa arjen hoitamiseen. Lapsille suunnattu Turvakamu tulee lasten väkivallasta selviytymistä ja tarjoaa turvaa. Digitaalisten auttamisen välineiden kehittämiseen keskittynyt hanke toi uutta osaamista, ajattelua ja välineitä jäsenyhdistysten työhön.

Kiitos kaikille käyttäjille sekä yhdistysten työntekijöille, jotka olette sovellusta omassa työssänne käyttäneet tai tietoa niistä jakaneet.