Tänä perjantaina 30. syyskuuta vietetään jo kuudetta vuosittaista Vauvan päivää. Vauvan päivä tuo ansaittua huomiota vauvoille ja vauvaperheille läpileikkaavasti koko yhteiskunnassa. 

Kaksi vuotta sitten perustettu Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä on juhlissa mukana. Ryhmä pitää tärkeänä, että poliittisen järjestelmämme ylimmässä päätöksiä tekevässä elimessä toimii monipuolueinen ja -ammatillinen joukko, joka puolustaa vauvoja ja edistää heille suunnattuja palveluita. 

– Myös poliittisessa päätöksenteossa vauvojen ääntä tulee pitää yllä. Vauva ei itse voi vaatia oikeuksiaan, ja siksi meidän päättäjien tehtävä on tehdä se heidän puolestaan, Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Virta (vihr.) kommentoi.

Turvallinen ja hyvä vauva-aika on turvattava kaikille riippumatta siitä mille alueelle tai millaisiin lähtökohtiin sattuu syntymään. Monien palveluiden, kuten neuvolapsykologien, terapeuttisen vauvaperhetyön, imetysohjauksen sekä odotus- ja vauvavaiheen psykiatrisen hoidon saatavuudessa on suuria alueellisia eroja. Alueellista yhdenvertaisuutta voidaan tukea säilyttämällä ja tukemalla esimerkiksi Lohjan synnytyssairaalan kaltaisten kustannustehokkaiden, laadukasta ja turvallista hoitoa tarjoavien yksiköiden toimintaa. 

Myös kaikkein haavoittuvimmissa asemissa olevat vauvat tulee huomioida. Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä tukeva Pidä kiinni -hoitojärjestelmä kärsii pysyvän rahoituksen puutteesta. Vauvojen terveyteen ja hyvinvointiin liittyy olennaisesti myös oikein kohdennettu ja mitoitettu vanhemmuuden tuki. Hoitojärjestelmä on asiakkailleen korvaamaton askel onnelliseen alkuun.

Vauvojen ja vauvaperheiden palveluvelka kasvoi koronan aikana ja siksi nyt on aika tehdä kestäviä päätöksiä. Vauvoilta leikkaaminen on lyhytnäköistä – sen sijaan vauva-aikaan panostaminen kannattaa sekä inhimillisesti että taloudellisesti. Neuvolatyön tukeminen mahdollistaa, että kaikille perheille on tarjolla kynnyksettömiä palveluita ja neuvolatoiminnan avulla on mahdollista puuttua vauvan ja perheen huoliin ja ongelmiin. Leikkaukset ennaltaehkäisevään työhön johtavat auttamatta niin vauvojen kuin vanhempienkin tuen tarpeen lisääntymiseen muissa osissa terveydenhuoltosektoria. Meidän on huolehdittava, että vauvat, lapset ja perheet saavat ajoissa tukea.

Vauvan päivä toimii muistutuksena siitä, miksi vauvamyönteisyys on kaikilla yhteiskunnan tasoilla tärkeä asia. Jokainen vauva ansaitsee parhaan mahdollisen alun elämälleen – ja sen eteen meidän on tehtävä töitä. Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä painottaa, että vauvojen oikeuksista ei tule tinkiä vaikeidenkaan aikojen keskellä ja nyt tuleekin varmistaa, että tässä maassa jokaisella pienellä on elämässään joku, joka välittää ja turvallinen ympäristö, josta ponnistaa kohti suurta maailmaa miljoonine unelmineen.

Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä perustettiin lokakuussa 2020 ja sen tavoitteena on vahvistaa vauvamyönteistä yhteiskuntaa edistämällä perheystävällistä politiikkaa. Ryhmän toiminnalla lisätään päättäjien tietoisuutta odotus- ja vauva-ajan merkityksellisyydestä elämänvaiheena sekä sen vaikutuksista myöhempään elämään. Ryhmän toiminnalla pyritään lisäämään päättäjien ymmärrystä vauvaperheiden tuen tarpeista ja toimivista tuen muodoista. Ryhmä kunnioittaa perheiden monimuotoisuutta sekä huomioi erilaiset polut vanhemmuuteen. Ryhmä koostuu asiantuntijatahoista, kansanedustajista sekä eduskunnan työntekijöistä. Asiantuntijatahoina ovat Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliiton varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden ammatillinen työryhmä, Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Kätilöliitto, Väestöliitto, Imetyksen tuki ry, Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry, Folkhälsan, Lastensuojelun keskusliitto, Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia ry, Suomen perinataalimielenterveys ry, VauvaSuomi ry, Äimä ry sekä Fenix Helsinki ry.