Valtakunnallinen lämmitysöljyn ja polttonesteiden toimittaja Lämpöpuisto Oy tuki Ensi- ja turvakotien liitto
ry:tä kaksiviikkoisen talvikampanjansa yhteydessä: yritys lahjoitti kampanja-aikana (4.–17.2.) jokaisesta
tehdystä tilauksesta 10 euroa liiton toimintaan. Kampanja keräsi liitolle hienon 7650 euron
hyväntekeväisyyspotin.
– Kokemuksemme mukaan helmikuu on perinteisesti aktiivista aikaa lämmitysöljymarkkinoilla. Nyt
kampanja-aikana pahimmilta paukkupakkasilta vältyttiin, mutta saimme silti kasaan ilahduttavan suuren
summan, Lämpöpuiston asiakaspalveluvastaava Marika Elo kertoo.
Lämpöpuistolla on vahva perheyritystausta, joten Ensi- ja turvakotien liitto ry:n valikoituminen
hyväntekeväisyyskohteeksi sopii yrityksen arvomaailmaan loistavasti. Lisäksi lämmitysöljymarkkinoilla
myynti on perinteisesti perustunut öljyn markkinahintaan, eikä pehmeitä arvoja ole tuotu markkinoinnissa
esiin. Tästäkin syystä Lämpöpuisto halusi lähteä hakemaan uutta kulmaa kampanjointiinsa.
– Alamme koetaan kovaksi liiketoiminnaksi, ja halusimme tuoda jotakin uutta markkinointiimme. Meidän
missiomme on tuoda lämpöä koteihin kaikkialla Suomessa, joten miksemme tekisi sitä muutenkin kuin
pelkästään tuotteemme kautta, myyntipäällikkö Joni Puisto summaa.
Lämpöpuiston hyväntekeväisyyskampanja käynnistyi 4.2.2019 ja oli käynnissä 17.2.2019 asti. Jokaisesta
yksityisasiakkaiden kampanja-aikana tekemästä lämmitysöljytilauksesta lahjoitettiin 10 euroa Ensi- ja
turvakotien liitolle. Kampanja keräsi Ensi- ja turvakotien liitolle yhteensä 7650 euroa.

Lisätietoa:
Myyntipäällikkö Joni Puisto, Lämpöpuisto Oy, puh. 040 455 1750
Asiakaspalveluvastaava Marika Elo, Lämpöpuisto Oy, puh. 040 845 2745