Lapset muodostavat noin viidenneksen Suomen väestöstä. Heillä on perus- ja ihmisoikeuksien perusteella yhtäläinen oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään elintasoon kuin aikuisilla. Lapsen sosiaaliturvansa rakentuu kuitenkin aikuisten kautta, ja juuri siksi se edellyttää omaa erillistä tarkasteluaan. Lapsiperheköyhyyttä vähentävät toimet ovat koronakriisin myötä tulleet yhä akuuteimmiksi. Sosiaaliturvan uudistaminen lasten näkökulmasta ei voi odottaa. Lapsiperheköyhyydellä on pahimmillaan elämän mittaiset vaikutukset lapsen tulevaisuuteen. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa lapsiperheiden asiaa on tarpeen käsitellä sekä omana kokonaisuutenaan ja että läpileikkaavasti muiden teemojen kohdalla. Tähän politiikkasuositukseen on koottu lapsiperheiden sosiaaliturvan keskeisimmät kipukohdat.

Lapsi- ja perhejärjestöjen politiikkasuositus

Lapsiperheiden sosiaaliturvassa tarvitaan sekä universaalia, kaikkia lapsiperheitä koskevaa sosiaalipolitiikkaa, kuten lapsilisiä ja perhevapaaetuuksia, että kohdennettuja toimia, jotka ottavat huomioon perheiden erilaiset tilanteet. Erityistä huomiota vaativia tilanteita ovat muun muassa yksinhuoltajuus, vanhemman tai lapsen sairaus tai vammaisuus, vanhemman työttömyys tai työkyvyttömyys sekä huoltajan menetys. Yksinhuoltajaperheillä köyhyysriski on moninkertainen kahden huoltajan perheisiin nähden ja toimeentulovaikeudet ovat huomattavasti yleisempiä. Vauvaperheköyhyys on erityisen vaurioittavaa. Lapsiystävällinen yhteiskunta edellyttää perheiden moninaisuuden ja monenlaisten tarpeiden huomioimista. Perheiden tuissa moninaisuus tarkoittaa tarvetta lisätä joustavuutta.

Lapsi- ja perhejärjestöjen suositukset

1. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa on parannettava lapsiperheiden perusturvaa.

2. Sosiaaliturvauudistuksessa on palattava universaalin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan periaatteisiin.

3. Perhevapaiden korvaustasoa ja kestoa on parannettava.

4. Perheellistyminen ei saa olla toimeentulokysymys.

5. Lapsen ja vanhemman sairaskuluja on kohtuullistettava ja korvaustaso päivitettävä.

6. Vammaisetuuksien hakuprosessit on laitettava kuntoon.

7. Yhteiskunnan tuen on oltava vahva, jos lapsi tai vanhempi kuolee.

8. Lapsiperheiden asumisoloja on parannettava aktiivisella asuntopolitiikalla.

9. Lapsiperheiden verotaakkaa on kohtuullistettava.

10. Koronapandemian kielteiset vaikutukset lapsiperheiden toimeentuloon on korjattava ripeästi.

11. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen vaikutuksia lapsiin on arvioitava koko uudistusprosessin ajan ja lapsiperheköyhyyden väheneminen on otettava arviointikriteeriksi, kun uudistuksen onnistumista arvioidaan.

Lue koko lapsi- ja perhejärjestöjen politiikkasuositus ja tausta-aineisto:  Lapsiperheet ja sosiaaliturvauudistus_politiikkasuositus

Lue myös

Sosiaaliturvauudistus, stm