Ensi- ja turvakotien liitto on huolissaan lapsiperheistä, joissa pinna kiristyy ja vanhempien riidat kärjistyvät poikkeusoloissa. Avun hakeminen liiton eropalveluista on kasvanut merkittävästi korona-aikana. Erityisesti lapsille on raskasta, jos kodin ilmapiiri on riitaisa. 

Kaikkien perheenjäsenten pitää voida tuntea olevansa suojassa omassa kodissaan. Lapsen kannalta on erityisen tärkeää, että hän kokee olonsa turvalliseksi kotonaan aikana, jolloin arki poikkeaa normaalista ja tulevaisuus tuntuu epävarmalta.

Tilanne voi pahentua entisestään kodeissa, joissa oli jo ennen koronaepidemian alkua vanhempien välisiä ristiriitoja. Erityisen haastavaa on eroperheissä, joissa vanhemmat ovat jo tehneet eropäätöksen, mutta asuvat yhä saman katon alla. Poikkeusolot kuormittavat kaikkia, mutta nyt vanhempien tulisi pystyä pistämään keskinäiset kiistansa sivuun.

Apua hakevien määrä lisääntynyt

Ensi- ja turvakotien liitto muistuttaa, että apua on saatavilla monenlaisissa tilanteissa. Apua eroon -chattiin kannattaa tulla ajoissa juttelemaan perheen riitaisesta tilanteesta ennen kuin tilanne karkaa käsistä. Apua eroon -chatista apua hakevien määrä on lähes kolminkertaistunut viime viikkojen aikana.

Myös Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhteisöjen eropalvelut auttavat etäyhteyksien avulla. Eroa pohtivat tai jo eropäätöksen tehneet vanhemmat sekä heidän lapsensa voivat jutella yksin tai yhdessä erotyöntekijän kanssa esimerkiksi puhelimen tai videopuhelun välityksellä. Eropalveluihin yhteyttä ottavien määrä on kasvanut peräti 60 prosentilla maalis-huhtikuussa verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Apua on haettu erityisesti yksilö-, pari- ja perhetapaamisista.

– Vanhempien riitely ja ongelmat vuorovaikutuksessa ovat tällä hetkellä tavallista useammin syynä siihen, että perheenjäsenet hakevat apua eropalveluista. Taustalla todennäköisesti vaikuttaa myös se, että apua haetaan nyt entistä matalammalla kynnyksellä, kun erotyöntekijää ei kohdata kasvotusten ja apua on mahdollista saada etäyhteyksin, Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija Päivi Hietanen nostaa esille.

Myös kahden kodin arki järkkyy

Poikkeusolot kuormittavat myös kahdessa kodissa asuvaa lasta ja hänen eronneita vanhempiaan. Kahden kodin tavallinen arki järkkyy, kun huolta herättävät niin terveys kuin lapsen asioiden järjestäminen.

Lapsella voi olla kova ikävä toista vanhempaansa, ja lapsesta erossa oleva vanhempi voi tuntea ahdistusta ja yksinäisyyttä tilanteesta. Toisen vanhemman ahdistusta voi taas lisätä yksin lapsesta vastuussa oleminen, jos toisen vanhemman luona ei voi käydä.

Vanhempien tulisi sopia yhdessä siitä, miten he vaihtavat keskenään kuulumisia lapsen tilanteesta sekä miten lapsi pitää yhteyttä molempiin vanhempiinsa epidemian aikana.

– Lapsi kaipaa tietoa siitä, mitä toiselle vanhemmalle, sisaruksille ja kavereille kuuluu. Toivottavasti vanhemmilta löytyy nyt ymmärrystä niin lasten huolia kuin toisiaan kohtaan. Myös vanhemmat tarvitsevat toisiltaan rohkaisua tässä tilanteessa, Hietanen sanoo.

Jos vanhempien on hankala olla suoraan yhteyksissä toistensa kanssa tai keskinäinen keskustelu kääntyy helposti riidaksi, yhteyttä voi pitää esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton Kaksi kotia -sovelluksen avulla. Tradekan tuella kehitetty sovellus helpottaa lapsen kannalta turvallisen arjen rakentamista kahden kodin välillä.

Kaksi kotia -sovelluksessa voi muodostaa ryhmän, johon voi liittää kahden kodin kaikki aikuiset ja lapset. Ryhmän yhteinen kalenteri auttaa aikatauluttamaan arkea ja kalenteriin voi merkitä lapsen menot. Chatissa voi keskustella yhteisistä asioista koko ryhmän kesken tai kahdestaan yhden ryhmän jäsenen kanssa. Lapset voivat jakaa sovelluksen avulla arjen kuulumisiaan kuvien ja viestien muodossa.

– Nyt on oiva tilaisuus kokeilla uusia yhteydenpitovälineitä. Vaikka etäyhteys ei kasvokkaista kohtaamista korvaa, tässä poikkeuksellisessa ajassa voi muodostua uusia pysyviä käytäntöjä lapsen ja vanhemman suhteen ylläpitämiseksi tai kahden kodin kuulumisten vaihtotavoiksi, Hietanen sanoo.

Vanhempien pyrittävä sujuvaan yhteistyöhön

Liiton Apua eroon -chat-keskusteluista käy ilmi, että vanhempia huolestuttavat tällä hetkellä myös tapaamisoikeuden toteutuminen sekä lapsen ja toisen vanhemman yhteyden katkeaminen. Lapsen oikeutta toiseen vanhempaansa ei saa aiheetta haitata tai estää poikkeusolojenkaan aikana. Vanhemmilta vaaditaan nyt sujuvaa yhteistyötä, ymmärrystä toisiaan kohtaan sekä tahtoa laittaa oma etu taka-alalle.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistus antaa vanhemmille neuvoja, miten lapsen vuoroasuminen ja tapaamisoikeus olisi hyvä järjestää. Vanhempien on pyrittävä asialliseen keskusteluyhteyteen.

– Tilannetta ei saisi käyttää hyväksi ja verukkeena estää lasta näkemästä toista vanhempaansa. Vaikka yhteistyö ei ennen olisi ollut mahdollista, nyt olisi laitettava keskinäiset ristiriidat sivuun ja toimittava lapsen parhaaksi, Hietanen painottaa.

Lisätiedot:

Päivi Hietanen, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto,
p. 050 438 5290, paivi.hietanen@etkl.fi