Ensi- ja turvakotien liitto ilmaisee hämmästyksensä siitä, että tästä Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa ja arviointia määrittelevästä asetuksesta ei ole pyydetty lausuntoa alan keskeisiltä toimijoilta, kansalaisjärjestöiltä. Linja poikkeaa aikaisemmasta, sillä sekä Istanbulin sopimuksen ratifiointia valmistelleessa työryhmässä että rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestämisen kansallista strategiaa kehittäneessä Uhripoliittisessa toimikunnassa alan kansalaisjärjestöt olivat hyvin edustettuina.

Pidämme myönteisenä erillisen, tähän tarkoitukseen nimetyn elimen perustamista ja sen kattavaa tehtävien määrittelyä. Yhteensovittamiselimen tarkoituksena on edistää, seurata ja arvioida Istanbulin sopimuksen kansallista täytäntöönpanoa. On kuitenkin käsittämätöntä, että tähän työhön ei tasaveroisena toimijana oteta kansalaisjärjestöjä mukaan, ottaen huomioon, että Suomessa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan