ETKL antoi UM:lle lausunnon koskien Suomen ensimmäisen raportin laatimista naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn yleissopimuksen eli ns. Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta.

ETKL:n mielestä Istanbulin sopimuksen kansallisen toimeenpanon kannalta on keskeistä, että viranomaisten ja kolmannen sektorin toiminta, osaaminen ja resurssit muodostavat kokonaisuuden, jonka kehittämistä sekä suunnitellaan että toteutetaan yhteisvoimin. Tukipalvelujen tulevaisuuden kannalta keskeisin kysymys on väkivallan vastaisen työn sisällyttäminen sote-uudistuksen rakenteisiin – ja siihen liittyen järjestöjen työn mahdollistaminen jatkossakin.

Valtio on ottanut vastuun turvakotien rahoituksesta ja mahdollistanut uusien turvakotien perustamisen myös järjestöille. Turvakoteja ja perhepaikkoja on edelleen riittämättömästi, vaikka kehitys on ollut myönteinen. Sopimuksen toimeenpanossa on huolehdittava myös siitä, että ympärivuorokautisen kriisityön lisäksi on tarjolla tuki- ja neuvontapalveluja, ja että turvakotien kriisityö ja avopalvelut muodostavat asiakkaan kannalta mielekkään jatkumon. Turvakotien ja avopalvelujen välille ei saa valtion rahoituksen myötä kasvaa kuilua, joka haittaa sujuvaa asiakasprosessia tai resurssien käyttöä. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että valtion rahoitus ei kavenna järjestöjen itsenäisyyttä. Avopalveluista valtaosa on järjestöjen tuottamaa.

Ensi- ja turvakotien liitto koordinoi yhteistyössä Naisten Linjan kanssa ns. järjestöjen rinnakkaisraportin kokoamista.

Lausunto kokonaisuudessaan:
Lausunto UMlle Istanbulin sopimuksen GREVIO-raporttia varten 22.1.18

Lue myös:
Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2018-2020, STM, 19.12.2017
Lausunto asetusluonnoksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan yhteensovittamiselimestä, Ensi- ja turvakotien liitto, 19.9.2016