Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta ja laiksi lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.

Lue Ensi- ja turvakotien liiton lausunto

Lausunto STMlle hallituksen esityksestä laiksi lastensuojelulain muuttamisesta 28.8.19