Kirjoitelmapyyntö eronneille vanhemmille sekä lapsille ja aikuisille, joiden vanhemmat ovat eronneet. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa erilaisten eropalveluiden toimivuudesta lasten, vanhempien ja ammattilaisten näkökulmista.

Kirjoitelma pyyntö vanhemmille

Millaista tukea ja apua olet vanhempana saanut  erotilanteessa tai ennen eroa. Mistä olet saanut apua ja tukea? Miten tuen saaminen tai sitä vaille jääminen on vaikuttanut eron jälkeiseen vanhemmuuteen?

Voit kertoa kokemuksista omin sanoin, mutta voit vastata myös seuraaviin kysymyksiin:

  • kerro lyhyesti erotilanteestasi; kuinka kauan siitä on aikaa, minkä ikäisiä lapsesi olivat tuolloin?
  • mistä sait tukea erotilanteessa?
  • miten koet saamasi tuen auttaneen sinua vanhempana?
  • koetko, että saamasi tuki tai tuen puute on vaikuttanut eron jälkeiseen vanhemmuuteesi ja lapsiisi?
  • kun nyt jälkeenpäin mietit erotilannetta, millaista tukea sinä ja lapsesi olisitte kaivanneet?

Kirjoitelmapyyntö vanhempiensa eron kokeneille

Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää, millaisia ovat vanhempiensa eron kokeneiden lasten kokemukset siitä avusta, mitä lapset itse ovat vanhempiensa eron aikana saaneet ja millaista tukea lapset olisivat kaivanneet itselleen ja vanhemmilleen. Kirjoitelmassa voi vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • kerro vanhempiesi erotilanteesta; kuinka kauan siitä on aikaa, minkä ikäinen tuolloin olit?
  • kenen kanssa puhuit tilanteesta? (esim. vanhempien, sisarusten, sukulaisten, ystävien, opettajan, jonkun muun ammattilaisen)
  • minkä koet auttaneen sinua eniten? (esimerkiksi puhumisen, yhdessäolon, tekemisen tai jonkin muun)
  • miten koet eron vaikuttaneen vanhempiisi? Onko se muuttanut heitä jollain tavalla?
  • kun nyt jälkeenpäin mietit vanhempiesi erotilannetta, millaista tukea sinä tai vanhempasi olisitte kaivanneet?

 

Saatuja kirjoituksia  käsitellään luottamuksellisesti ja  kirjoittajien anonyymius säilyy. Mikäli annat luvan tallentaa kertomuksesi nimettömänä Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, sitä voidaan käyttää myöhemmin tutkimuskäytössä. Mikäli et sitä halua, kertomustasi käytetään ainoastaan tässä pro gradu -tutkielmassa ja kirjoitelma hävitetään tutkimuksen toteuttamisen jälkeen.

Lisätietoja tutkimuksesta voi tarvittaessa pyytää sähköpostitse.

Pro gradu -tutkielma tehdään Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen alaisuudessa ja yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -työn kanssa.

Kirjoitelman voi lähettää tutkijalle 19.1.2018 mennessä sähköpostitse: tuija.m.haggren@student.jyu.fi.                                            postitse: Tuija Haggrén, Villan perhekeskus, Kartanontie 4, 67400 Kokkola.