Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni – hoitojärjestelmä on saanut valtiolta 1,7 miljoonan euron rahoituksen päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden ympärivuorokautiseen kuntoutukseen. Se varmistaa toiminnan jatkumisen ensi vuonna.
Päätös on osoitus siitä, että päihdeongelmaisten äitien ja heidän vauvojensa kuntoutusta pidetään tärkeänä. Kansanedustajat pitivät jälleen kerran huolta siitä, ettei toimintaa jouduta rahoituksen puutteen vuoksi lopettamaan, toteaa liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Päätös rahoituksesta tuli viime hetkellä, sillä ilman valtion rahoitusta toiminta olisi loppunut ensi vuoden alussa. Nyt valtion rahoituksella turvataan ympärivuorokautinen kuntoutus Pidä-kiinni -ensikodeissa kuudella paikkakunnalla jälleen vuodeksi. Hoitojärjestelmän avopalveluista Raha-automaattiyhdistys on kantanut vastuun.

Äitien kuntoutuminen ja vauvojen terve kehitys voidaan turvata vain kuntouttamalla vanhempia pitkäjänteisesti. Hoitojärjestelmän rahoituksen turvaaminen on ollut jo aikaisemmissa hallitusohjelmissa, mutta edelleen pysyvä rahoitus on auki.

-Sosiaali- ja terveysministeriössä on tehty työtä asian eteen, mutta ratkaisua ei vieläkään ole.  Tämän erityisen vaativan sosiaalipalvelun tulevaisuus ja nykyistä pysyvämpi rahoitus pitää saada turvattua siirtymäajaksi ennen sote-uudistusta, Särkelä vaatii. Jatkossa sotessa hoitojärjestelmän järjestämisvastuu voidaan keskittää yhdelle maakunnalle, jonka kanssa asiasta voidaan tehdä sitten valtakunnallinen sopimus, toteaa Särkelä.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä on Suomessa ainoa päihteitä käyttävien odottavien äitien vapaaehtoisuuteen pohjautuva päihdekuntoutusta ja varhaista vuorovaikutusta yhdistävä kuntoutus. Apua saa vuosittain noin 240 äitiä ja vauvaa. Valtaosa äideistä on päihteiden sekakäyttäjiä, jotka ovat käyttäneet päihteitä vuosia. Odotusaika saa äidit miettimään omaa elämäntilannettaan ja motivoi muutokseen. Kuntoutuksen tulokset ovat hyvät: kaksi kolmasosaa äideistä pystyy toimimaan kuntoutuksen jälkeen vauvansa ensisijaisena huoltajana.

­­­− Tämä osoittaa, että päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä voi ja kannattaa hoitaa. Päihderiippuvuudesta irti pääseminen vaatii vanhemmalta täydellistä elämänmuutosta eikä se onnistu ilman ympärivuorokautista tukea, sanoo Pidä kiinni –hoitojärjestelmän kehittämispäällikkö Maarit Andersson.

Kuntoutuksella säästetään myös mittavasti yhteiskunnan kustannuksia

Päihteitä käyttävän äidin ja vauvan kuntoutuksen kokonaiskustannukset ovat 180 000 euroa vuodessa.  Kuntoutuksesta syntyy kuitenkin merkittävää säästöä, sillä yhden vauvan huostaanotto ja pitkäaikainen sijoittaminen joko perhekotiin tai laitokseen maksaa 1−1,6 miljoonaa euroa aikuisikään mennessä. Ensi- ja turvakotien liitto on laskenut, että se on säästänyt yhteiskunnalta noin 7 miljardia euroa kuntouttamalla 17 vuodessa yli 2500 äitiä ja vauvaa.

− Usein kuntoutukseen tulevien äitien taustalla on lapsena koettu kaltoinkohtelu ja omien vanhempien päihdeongelma. Jokaisen kuntoutuneen äidin kohdalla tämä kierre saadaan katkaistua. Kuntoutuksella säästetään erittäin mittavasti yhteiskunnan kustannuksia, kun pitkäaikaiset huostaanotot ja vauvojen vammautumisen riskit vähenevät, Särkelä sanoo.

Odottavista äideistä 6 prosenttia päihderiippuvaisia

Tutkimusten mukaan noin 6 prosenttia odottavista äideistä on päihderiippuvaisia. Vuosittain 3600–6000 sikiön kehitys on vaarassa päihteiden takia. Alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia syntyy vuodessa 600-3000. Päihteiden käyttö on lisääntynyt erityisesti nuorten naisten keskuudessa ja noin kolmasosa kaikista huumeiden käyttäjistä on naisia. Äidin raskaudenaikaisen päihteiden käytön aiheuttama sikiövaurio on pahimmillaan lapselle pysyvän kehitysvamman. Äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin Suomessa.

Lisätietoja:

Riitta Särkelä
pääsihteeri
p. 050 63663

Maarit Andersson
kehittämispäällikkö
p. 040 735 8221

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä auttaa päihdeongelmaisia vauvaperheitä:

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä