Pääkaupungin turvakoti ry:stä hakee apua lähisuhdeväkivaltaan lähes 1400 henkilöä vuodessa. Yhdistyksen uusin turvakoti on avattu entisessä sotilassairaala Tilkassa, mutta se ei tuo lisäpaikkoja pääkaupunkiseudun turvakotitarpeeseen. Erityisen vaikeassa asemassa ovat päihteitä käyttävät naiset, sillä heille ei ole pääkaupunkiseudulla päihteiden käyttöä huomioivaa turvakotipalvelua.

Pääkaupungin turvakoti ry:n Turvakoti Toukola muutti entisen sotilassairaala Tilkan yhdeksänteen kerrokseen ja muuton myötä turvakodin nimi muuttui Turvakoti Tilkaksi. Pääkaupungin turvakoti ry:llä on kolme turvakotia, joissa on yhteensä 28 perhepaikkaa. Lisäksi Helsingissä toimivat MLL:n Helsingin piirin sekä Monika-Naiset Liiton turvakodit.

– Muutto uusiin tiloihin ja toiminnan käynnistyminen niissä ovat sujuneet hyvin. Asiakkaat ovat löytäneet Turvakoti Tilkan, joka on ollut avaamisensa jälkeen pääsääntöisesti täynnä, sanoo Turvakoti Tilkan vastaava sosiaalityöntekijä Tommi Tolmunen.

– Suurimman osan ajasta tilanne on hyvä ja kaikki mahtuvat haluamaansa turvakotiin. Vuosittain kuitenkin noin 200 yhdistyksen turvakodeista apua hakevaa joudutaan ohjaamaan toiseen turvakotiin. Yleensä ruuhkahuiput kestävät vain lyhyen aikaa, eikä niitä voi ennakoida, sanoo Pääkaupungin turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Karola Grönlund.

Tilanne on erityisen vaikea päihteitä käyttävien naisten osalta, sillä heidän sijoittumisensa tavalliseen turvakotiin on haasteellista. Heille tarvitaan Helsinkiin oma turvakotipaikka. Grönlund kertoo, että tarve on kasvanut viime vuosien aikana ja se näkyy yhdistyksen kaikissa turvakodeissa viikoittain.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – THL käynnistää Pirkanmaalla kokeilun vakavasti päihteitä käyttävien naisten turvakotipaikoista. Kokeilu alkaa kaksipaikkaisena etäturvakotina.

Grönlund kertoo seuraavansa Pirkanmaan kokeilua mielenkiinnolla, sillä Pääkaupungin turvakoti ry haki THL:ltä rahoitusta vastaavan 5-paikkaisen turvakodin perustamiseksi Helsinkiin. Vielä ei rahoitusta saatu.

– Turvakotiin voi tulla asiakkaaksi tälläkin hetkellä lievästi päihtyneenä, mutta turvakodilla asuessa olisi kyettävä päihteettömyyteen. Vakava päihdeongelma tekee yhteiselon vaikeaksi muiden turvakodin asiakkaiden, kuten lapsiperheiden kanssa. Tilanteeseen tulee löytyä ratkaisu. Päihdeongelmaisia, lähisuhdeväkivallasta kärsiviä naisia pitää auttaa. He ovat erityisen haavoittuvassa tilanteessa, toteavat Grönlund ja Tolmunen.

Tilkassa on Suomen parhaat turvakotimaisemat

Väkivaltatyötä tekevä Pääkaupungin turvakoti ry täyttää tänä vuonna 45 vuotta. Juhlavuotta vietetään työn merkeissä yhdistyksen turvakodeissa ja väkivaltatyön avopalveluissa.

Vaikka täysi turvakoti on aina vakava muistutus siitä, että Suomi on lähisuhdeväkivallan kärkimaita, kertoo se samalla siitä, että auttamisjärjestelmä toimii ja apua tarvitsevat saavat turvaa ja huolenpitoa.
Turvakoti Tilkan vastaava sosiaalityöntekijä Tommi Tolmunen muistuttaa, ettei kenenkään apua tarvitsevan kannata pohtia turvakotiin mahtumista.

– Turvakoti on aina auki. Turvakotiin voi ja kannattaa tulla aina, jos on kokenut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Palvelu on asiakkaalle maksutonta, Tolmunen sanoo. Turvakodissa tarjotaan apua akuuttiin kriisitilanteeseen.