Perheiden kasvanut ahdinko on näkynyt Ensi- ja turvakotien liiton eroauttamisen palveluissa. Yhteydenotoissa näkyy henkinen väkivalta, mikä kuvastaa perheiden tilanteiden kärjistymistä. Väkivalta erotilanteessa pitäisi tunnistaa paremmin, sillä pitkittynyt kriisi on vakava riski lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Koronatilanteen pitkittyminen näkyy vanhempien eroavun hakemisen kasvuna. Apua saaneiden määrä kasvoi kolmanneksella. Perheiden huoli omasta jaksamisesta näkyy erityisesti Apua eroon -chatissä, joissa keskustelujen määrä kolminkertaistui. Yleisimmin vanhemmat ovat hakeneet apua vuorovaikutukseen pulmiin ja jatkuvaan riitelyyn tai lasten asioista sopimiseen.

Chat -keskusteluissa joka kymmenes kertoi henkisestä väkivallasta, mikä on erityisen huolestuttavaa. Väkivaltaa sanoitetaan keskusteluissa eri tavoin, kuten toinen vanhempi ei suostu tekemään sopimuksia lasten asioista, vanhempi ei noudata sovittuja tapaamisaikoja tai toista uhataan lapsen menettämisellä. Ääritilanteissa vanhempi uhkailee itsetuhoisilla puheilla, jotka kohdistuvat joko itseen tai muihin perheenjäseniin.

Yleisimmin chatissä on haettu apua vanhempien vuorovaikutusongelmiin ja lapsen hyvinvointia koskeviin huoliin. Yleinen keskusteluiden aihe ovat lapsiin liittyvät sopimukset ja lasten asioiden ratkaiseminen erotessa. Keskusteluissa on jaettu huolta siitä, että kommunikointi vanhempien välillä ei ole toimivaa tai vanhemmilla on vaikeuksia sopia lapsen asioista. Moni hakee keskustelussa myös apua aikuisen omasta erokriisistä selviytymiseen ja tunteiden käsittelyyn.

– Eroaminen on lähes aina henkilökohtainen syvä kriisi, josta toipumiseen tarvitaan aikaa ja usein myös ammattilaisen apua. Usein chattiin tullaankin juuri silloin kun erokriisi on akuutissa vaiheessa eli päätös on hiljattain tehty tai kumppani on ilmoittanut haluavansa erota, kertoo asiantuntija Päivi Hietanen Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -tiimistä.
– Omien surun ja vihan tunteiden keskellä voi olla vaikea huomioida lasta. Kaikkien kannattaisi hakea apua omien ajatusten selvittämiseen. Parisuhteen päättymiseen liittyvät tunteet ja vanhemmuuden jatkuminen tulisi pystyä erottamaan toisistaan. Vanhemmuus ei pääty eroon, Hietanen muistuttaa.

Nuorten vaikeudet pärjätä vanhempien eron keskellä näkyvät lasten ja nuorten chatissä. Liitto avasi syksyllä 2020 lasten ja nuorten chatin, jossa voi jutella ammattilaisen kanssa vanhempien eroon liittyvistä huolista tai kodin kiristyneestä ilmapiiristä. Palvelulle on selkeästi tarve, eteenkin pitkittynyt korona-aika on vaikeuttanut lasten ja nuorten palveluiden käyttöä. Chatissä lapset jakoivat huoltaan vanhempien riitelyn jatkumisesta ja siitä, miten se vaikuttaa omaan elämään. Läsnä oli myös suru vanhempien erosta. Lasten elämää vaikeuttaa vanhempien riitelyn jatkuminen erosta huolimatta.

Henkistä väkivaltaa ja sen vaikutuksia ei tunnisteta riittävästi erotilanteissa, vaan se saatetaan tulkita riitelyksi tai vuorovaikutusongelmaksi. Väkivallasta ja koetusta turvallisuudesta kysymisen tulisikin olla normaali käytäntö kaikissa palveluissa, jotta vanhemmille ja lapsille voidaan tarjota tarkoituksenmukaista tukea oikea-aikaisesti. Turvallisten erotilanteiden mahdollistuminen tarkoittaa ammattilaisten vastuunkantoa, väkivallan rohkeaa puheeksi ottamista sekä vahvaa palveluohjausta tuen piiriin. Pitkittynyt erotilanne on vakava riski lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Valtakunnallinen chat on usein väylä yhdistysten kasvokkaiseen apuun, jota tarjotaan myös video- ja etäyhteyksillä. Apua saavat vanhemmat erikseen tai työntekijää voi tavata yhdessä. Lapset saavat keskusteluapua tai tukea vertaisryhmässä sekä yksilötapaamisissa. Vuonna 2020 liiton eropalveluista sai apua yhteensä 2 932 vanhempaa tai lasta.

Vuosittain järjestettävän Erofoorumin teemana on lapselle turvallinen ero. Tänä vuonna Erofoorumi järjestetään webinaarina 23.3.2021 ja tapahtumaan on ilmoittautunut 280 ammattilaista. Tutustu ohjelmaan: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/erofoorumi-xii/

 

Lisätietoja

Tanja Koskinen
asiantuntija, Ero lapsiperheessä -työ, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 040 763 2332

Päivi Hietanen
asiantuntija, Ero lapsiperheessä -työ, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 050 438 5290

Kuva: Shutterstock