Rasisminvastaisella viikolla edistetään yhdenvertaisuutta ja muistutetaan, että jokaisella on vastuu toimia oikein rasistisessa tilanteessa. Rasisminvastainen viikko koskettaa kaikkia ja sen tehtävä on saada pysyvä vaikutus ihmisten asenteisiin. Viikko huipentuu rasisminvastaiseen päivään sunnuntaina 21.3. Tämän vuoden Rasisminvastaisen viikon teemana on ”Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä”.

On tärkeää, että myös lasten ja nuorten kanssa puhutaan rasismista – mitä se tarkoittaa, kuinka se ilmenee – ja annetaan samalla lapsille ja nuorille mahdollisuus kertoa heidän itse näkemästään tai kokemastaan rasismista sekä tarjotaan työkaluja siihen, kuinka rasismiin tulisi puuttua.

Ensi- ja turvakotien liitto sekä Pelastakaan Lapset ry haastoi tämän vuoden Rasisminvastaiseen viikkoon mukaan Meilahden yläasteen Helsingistä. Haaste otettiin ilolla vastaan ja mukaan lähti kolmen luokan oppilaat aktiivisten opettajiensa johdolla.

Oppilaille jaettiin tietoa ihmisoikeuksista, yhdenvertaisuudesta, lasten oikeuksista sekä rasismista ja syrjinnästä. Heille annettiin vapaat kädet suunnitella erilaisia tuotoksia Rasisminvastaiselle viikolle. Erityisesti nuoria kannustettiin miettimään keinoja toimia, jos kokee rasismia tai havaitsee jonkun muun joutuvan sen kohteeksi. Pyysimme nuoria myös miettimään, kuinka jokainen meistä voi vastustaa rasismia, kenen vastuulla se on ja mitä jokaisen tulisi tehdä sen eteen.

Ja miten upeita teoksia nuoret tuottivatkaan! Sarjakuvia, videoita, haastatteluja, tarinoita, mielipidekirjoituksia, julisteita ja kyselyn. Jaamme näitä Ensi- ja turvakotien liiton sekä Pelastakaa Lapset ry:n somekanavissa Rasismin vastaisen viikon aikana.

Sen lisäksi, ettei itse toimi rasistisesti, on myös tärkeää rohkeasti puuttua tilanteisiin, joissa havaitsee kiusaamista ja rasismia. Myös rasistisiin ilmauksiin, puhetapoihin ja vitseihin tulee puuttua. Etsi tietoa, tutki omia asenteitasi, puutu tilanteisiin ja ole mukana muuttamassa ympäristöäsi suvaitsevaisemmaksi. .

Ole supersankari ja sano STOP RASISMILLE!

Oheisella oppilaiden tekemällä kyselyllä voit testata tiedätkö Rasisminvastaisesta viikosta ja tunnistatko rasismin. Kyselyn lopussa saat oikeat vastaukset: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKnsokgvQEtjCtru6b8l_Uo1lieUCVfjx3HN3fBJgXmWGFxQ/viewform

Kuva: Meilahden yläasteen oppilas ”ED”

#rasisminvastainenviikko #veckanmotrasism #weekagainstracism #nuortenääni #koskettaakaikkia #yhteinenasia