Tampereen ensi- ja turvakoti ry on ylläpitänyt kahta turvakotia, jotka ovat olleet Pirkanmaan ainoat. Mutkakadun turvakoti on toiminut vuodesta 1984 Petsamossa ja vuonna 2018 avattiin Hämeenkadun turvakoti. Näissä on yhteensä 17 asiakaspaikkaa. Viime vuonna turvakodeilta jouduttiin ohjaamaan asiakasta toisella paikkakunnalla olevaan turvakotiin yli 200 kertaa, kun kummatkin turvakodit olivat täynnä.

Nyt paikkapulaan saadaan helpotusta. Uuden turvakodin avajaisia vietetään 13.4. Asiakkaille turvakoti aukeaa 14.4. Uusi turvakoti mahdollistui, kun yhdistys sai Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta rahoituksen uuden turvakodin avaamiseen. Rahoitus mahdollisti uuden vain turvakodin käyttöön suunnitellun rakennuksen rakentamisen Kaukajärvelle. Hanke toteutettiin yhteistyössä Hoivatilat oy:n ja Visura oy:n kanssa.

Asiakkaille turvakoti aukeaa 14.4.

Kaukajärven turvakodilla on kaksi osastoa, joissa kummassakin on yhdeksän (9) asiakaspaikkaa. Toiseen osastoon muuttaa yhdistyksen Mutkakadun turvakoti ja toinen osasto on uusia paikkoja. Turvakotipaikkojen määrä kasvaa kaiken kaikkiaan kymmenellä (10) paikalla. Jatkossa Tampereen ensi- ja turvakoti ry:llä on kolme turvakotia, joissa yhteensä 27 paikkaa.

”Uusi turvakoti on erittäin merkittävä lisä Tampereen ja lähialueen lähisuhdeväkivaltapalveluihin väkivallan uhreille ja heidän lapsilleen. Lähisuhdeväkivalta on erittäin yleistä, mutta edelleen piilossa olevaa. Tärkein viesti apua tarvitseville onkin, että älä jää yksin, apua on saatavissa”, tiivistää Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n hallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki.

Tärkein viesti apua tarvitseville onkin, että älä jää yksin, apua on saatavissa

Uuden turvakodin avajaisia vietetään 13.4. klo 12-19. Asiakkaille turvakoti aukeaa 14.4.

Tampereen ensi- ja turvakoti ry tuottaa laaja-alaisesti ikäihmisten ja lapsiperheiden palveluita työllistäen noin 85 henkilöä. Yhdistyksen erityisosaamista on perhe- ja lähisuhdeväkivallan palvelut. Keväällä 2022 yhdistys laajentaa myös Pirkanmaan ainoata ensikotia, joka tarjoaa ensivaiheen avun erityistä tukea tarvitsevan perheen elämään vastasyntyneen kanssa.

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta ja palveluista

Kuva: Turvakoti Pellaksesta
Kuvaaja: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa