Huhtikuussa 2017 alkaa Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten tapaamispaikkojen auditointikierros tapaamispaikkojen laadun arvioimiseksi. Auditointikierros tapaamispaikoissa on ensimmäinen laatuaan ja perustuu tapaamispaikkatoiminnan laatukriteereihin. Auditointiin osallistuvat tapaamispaikan työntekijöiden lisäksi asiakkaita, palvelun ostajan tai kunnan edustajia, liiton koordinaation työntekijöitä ja vertaisauditoijia muista yksiköistä. Auditoinneissa käsitellään tapaamispaikkojen kokoamaa laatuaineistoa.

Tapaamispaikoissa lapsi voi tavata erossa asuvaa vanhempaansa turvallisesti ja valvotussa ympäristössä. Tavoitteena on turvata lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa ja tukea lapsen sekä tapaajavanhemman suhdetta. Jäsenyhdistykset tarjoavat ammatillista tapaamispaikkatoimintaa 16 paikkakunnalla Suomessa.

Tapaamispaikkatoimintaa ohjaavat kaikissa Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä yhteiset laatukriteerit. Laatukriteerit mahdollistavat palveluiden yhdenmukaisuuden ja auttavat palvelun tarjoajaa johtamaan, suunnittelemaan ja seuraamaan tavoitteiden saavuttamista. Ne ohjaavat työskentelyä ja niiden avulla luodaan myös yhteistä ymmärrystä, kieltä ja käsitteistöä tapaamispaikkatyöhön. Laatukriteerien kautta työ ja sen sisältö tulevat näkyviksi asiakkaille, yhteistyökumppaneille, palveluiden ostajille ja rahoittajille. Nyt alkavan auditointikierroksen kautta arvioidaan laatukriteereiden toteutumista jäsenyhdistysten tapaamispaikoissa.

Lisätietoja:

Linda Niininen, suunnittelija, Ero lapsiperheessä työ
p. 050 4133668, linda.niininen [at] etkl.fi