27.–27.9.2019 9:00 -15:15

Miten tiedottaa alkavista ryhmistä vanhemmille? Miten vakuuttaa ammattilaiset eropalveluiden hyödyistä? Kenelle palveluista tulisi kertoa ja miten?

Tervetuloa markkinointikoulutukseen perjantaina 27.9. kello 9–15.15 Asiakas on löydettävä joka kerta uudelleen – markkinointitemppu ja miten se tehdään?

Päivän aikana perehdytään hyvän Facebook-päivityksen saloihin ja pohditaan, miten tiedottaa eropalveluista vanhemmille ja ammattilaisille niin, että he kiinnostuvat. Päivässä jaetaan vinkkejä, ideoita ja toimivia käytäntöjä markkinoinnin tueksi. Iltapäivällä perehdytään Kaksi kotia -digisovelluksen käyttöön.

Kohderyhmä: Päivä on tarkoitettu koulutetuille Eroneuvo-, vertaiskahvila- ja Vanhemman neuvo -ohjaajina aktiivisesti toimiville työntekijöille sekä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten lasten ja nuorten erovertaisryhmien ohjaajille.

Ohjelma

Klo 9.00  Tervetuloa!

  • Esittäytyminen ja päivään johdattelu
  • Ennakkotehtävän purku

9.15  Miten tehdä puhutteleva viesti? Miten tavoitella kohderyhmä? aiheesta alustaa ja inspiroi Salla Saarinen, Radical Soul

10.00 Yhteinen learning -cafe

Osallistujat jaetaan pienryhmiin ja jokainen ryhmä osallistuu kuhunkin pajaan 30 minuuttia kerrallaan.

  1. Vakuuttava ja vaikuttava Facebook-päivitys                                                               Tehdään eropalveluista päivistys, pohditaan someviestintää ja somen käyttömahdollisuuksia markkinoinnissa. Pajan vetää Ensi- ja turvakotien liiton viestinnän asiantuntija Laura Kouri.

2. Puskaradio hyödyksi -ideointipaja

Miten puskaradion saa toimimaan palveluista tiedottamisen apuna ammattilaisille tai potentiaalisille asiakkaille? Pajan ohjaavat Ensi- ja turvakotien liiton ero lapsiperheessä -asiantuntijat Maarita Kettunen ja Päivi Hietanen.

3. Miten puhua vanhemmille ja ammattilaisille niin, että he kiinnostuvat?

Palvelukuvaukset tiedottamisen selkärankana. Miten niistä tehdään houkuttelevaa puhetta vanhemmille ja ammattilaisille? Onko sanoilla väliä?  Pajan ohjaa Ensi- ja turvakotien liiton viestinnän asiantuntija Essi Lehtinen.

11.30 Työskentelyn yhteenveto ja tulokset

12.00 Lounas (omaskustanteinen)

13.00 Kaksi kotia -app vanhempien ja lasten tukena

Perehdytään syksyllä julkaistavan digisovelluksen ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin

15-15.15 Päivän päätös ja palaute

Lisätiedot: Päivi Hietanen, 0504385290 sekä paivi.hietanen@etkl.fi

Ilmoittautuminen
Millainen mainos on puhutellut sinua? Millainen eropalvelusta kertonut viesti tai mainos on jäänyt mieleesi? Kerro lyhyesti mainoksen ja viestin toteutuksesta ja sisällöstä. Perustele, mistä syystä mainos tai viesti on jäi mieleesi. Kerro myös, saiko mainos tai viesti sinut toimimaan, osallistumaan tai tekemään jotakin toisin?
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.