10.6.2022 9.00-15.45 ETÄYHTEYS (Teams)

Etäyhteyksin toteutuva auttaminen on tai voi olla osa asiakastyötä. Etäyhteydellä  voi toteuttaa Ero lapsiperheessä- tilaisuuksia,  Vanhemman neuvo-vertaisryhmiä, Erovertasikahvilatoimintaa  sekä muuta vertaistoimintaa. Etäyhteyksin toteutetaan myös vanhempien ja lasten yksilötapaamisia sekä nuorten erotyöpajoja.

Eroauttamisten tekevien työntekijöiden työkokouksen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa työntekijöiden valmiuksia toteuttaa toimintaa etäyhteyksin. Työkokouksessa perehdymme mm. hybrinä toteutuvan toiminnan toteuttamiseen ja miten toiminnan saa onnistumaan samaan aikaan sekä livenä että etänä. Käymme läpi Vaikuttavuus esiin mittarin käyttöä erityisesti Ero lapsiperheessä-työn näkökulmasta käsin tarkasteltuna ja miten mittaria voisi parhaiten käyttää etätoiminnassa. Kuulemme kokemuksia yhdistysten toteuttamasta etätoiminnasta ja mitä siitä on opittu ja oivallettu. Luvassa on myös kollegiaalisia pienryhmäosioita ajatusten ja ideoiden vaihtoon.

Kohderyhmä

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten Ero lapsiperheessä työn ohjaajille ja eroauttamista liiton jäsenyhdistyksissä tekeville tai kehittäville työntekijöille.

Ohjelma

9.00-10.00 Ajankohtaiset asiat ja yhdistysten kuulumisia. Johdanto koulutuksen teemaan: Millaista etätukea yhdistykset tarjoavat  – onnistumisia ja haasteita arjen työssä

Ero lapsiperheessä asiantuntija Päivi Hietanen

10.00-11.00 Hybridi-tilaisuudet & etätilaisuudet – mitä mahdollisuuksia ja huomioitavaa toteutuksessa, erilaiset osallistavat menetelmät ja alustat apuna  

Kouluttaja: Lari Karreinen, Vuorovaikutussuunnittelija ja järjestötoiminnan kehittäjä, Osana 

Vinkkivitonen: Ohjeistus etäauttamisen toteuttamiseen

11.00-12.00 Lounas

12.00-12.30 Digitalisaatio on jo täällä – eettisen auttamisen pelisäännöt

Ero lapsiperheessä asiantuntija Susanna Rautio 

12.30-13.00 Vaikuttavuus esiin tuloksia eroauttamisesta ja mittarin käyttö etäyhteyksin toteutuvassa asiakastyössä.

Päivi Hietanen, Susanna Rautio, Ero lapsiperheessä työn asiantuntijat

13.00-13.15 pienryhmäkeskustelu

13.15- 14.00 Yksilötyöskentely ja ryhmien ohjaaminen etäyhteydellä tai videovälitteisesti – kokemuksia kentältädialoginen keskustelu yksilötapaamisia ja vertaisryhmiä etänä toteuttaneiden työntekijöiden kanssa  

vinkki: sähköinen ajanvaraus avuksi päivystykseen 

14.00-14.30 Yhteistä keskustelua ja päivän päätös.

14.30-15.45 Lisäkoulutus mahdollisuus kiinnostuneille: Erilaiset osallistavat etätyökalut tutuksi! harjoittelutapaaminen.  Harjoittelemme yhdessä mm.  Flingan, Formsin, Whiteboardin käyttöä.

Lisätiedot: Susanna Rautio, susanna.rautio@etkl.fi ja Päivi Hietanen, paivi.hietanen@etkl.fi

Kuva: Scott Graham, unplash.com

Ilmoittautuminen on päättynyt.