25.10.2024 9-16 ETÄYHTEYS (Teams), Teams

Ero lapsiperheessä-tilaisuudet ja Erovertaiskahvilat ovat tuki eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille erotilanteessa sekä eron jälkeen. Perehdytys antaa valmiudet toiminnan aloittamiseen omalla paikkakunnalla. Päivän aikana käydään läpi toiminnan toteuttamisen lähtökohdat, vetäjien ja vertaistukijoiden roolit ja tehtävät sekä toiminnan toteuttamisen pulmatilanteet. Tilaisuudessa annetaan vinkkejä toiminnan käynnistämiseen ja vapaaehtoisten kanssa toimimiseen. Etäyhteydellä toteutuvan toiminnan erityispiirteitä käydään myös läpi.

Kenelle: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat lisätietoa toiminnasta tai ovat aloittamassa toimintaa omalla paikkakunnallaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä liittyy mukaan valtakunnalliseen Ero lapsiperheessä -tilaisuuksien sekä Erovertaiskahvila toiminnan ohjaajarinkiin. Ohjaajat saavat kutsuja yhteisiin ohjaajatapaamisiin sekä tietoa liiton tarjoamista monipuolisista eroauttamisen koulutuksista.

 

Osallistuminen: Osallistuminen on  maksuton. Koulutus tapahtuu etäyhteydellä. Osallistujille lähetetään kutsulinkki koulutukseen erikseen sähköpostilla.

Ero lapsiperheessä -tilaisuuden ja Erovertaiskahvilan ohjaajan sähköinen versio käsikirjasta lähetetään koulutukseen ilmoittautuneille etukäteen perehdyttäväksi.

Palautetta perehdytyspäivään osallistuneilta ammattilaisilta

”Sain lisätietoa vertaistukijoiden roolista eroauttamisessa ja tässä toiminnassa.”

”Perehdytys antoi rohkaisua lähteä toimimaan yhdessä vapaaehtoisten kanssa”

”Päivään osallistuminen selkiytti toiminnan periaatteita ja toiminnan toteuttamista käytännössä. Myös eroavaisuudet Ero lapsiperheessä -tilaisuuden ja Erovertaiskahvilan välillä selkiytyvät”

”Olisi toiveissa saada tätä toimintaa myös omalle paikkakunnalle”

”Selkeä käsikirja ja toimintamalli, jonka voi ottaa heti käyttöön.”


Ilmoittautuminen perehdytykseen 25.10.2024
Varmista, että sähköpsotiosoitteesi on kirjoitettu oikein.
Mitä odotat perehdytyspäivältä? Mikä auttaisi sinua toteuttamaan toimintaa?
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.
reCAPTCHA is required.

Lisätiedot:
Päivi Hietanen
paivi.hietanen@etkl.fi
050 438 5290

Tietoa tuen muodoista

Ero lapsiperheessä-tilaisuus

Tilaisuus on tarkoitettu eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille. Vanhemmat voivat osallistua tilaisuuteen yhdessä tai erikseen. Tilaisuudesta saa tietoa ja vertaistukea parisuhteen päättymiseen ja eron jälkeiseen vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tilaisuudessa annetaan tietoa alueen eropalveluista sekä muista erotilanteen tukimuodoista.

Ero lapsiperheessä -tilaisuudessa työntekijä pitää noin 20-30 minuutin pituisen puheenvuoron. Lisäksi tilaisuudessa toteutetaan keskusteluosuus osallistujien kesken. Tämän osuuden vetäjinä toimivat vapaaehtoiset vertaistukijat, jotka ovat itsen eronneita vanhempia. Tilaisuuden päätteeksi on mahdollisuus yhteiseen keskusteluun.

Asiakaspalautteen mukaan tilaisuuden osallistujat kokevat osallistumisen itselle hyödyllisenä ja asiakkaat kertoo saaneen lisäymmärrystä lapsen tilanteeseen. Osallistujat saavat vahvistusta omaan vanhemmuuteensa ja tietoa yhteistyövanhemmuuden merkityksestä lapselle. Merkittävää on tilaisuudessa läsnäoleva vertaistuki: toisten kokemusten kuuleminen ja toivon syntyminen oman toipumisen tueksi.

Erovertaiskahvila

on vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille vanhemmille. Kahviloita toteuttavat työntekijät yhdessä vapaaehtoisten vertaistukijoiden kanssa. Tapaamisissa osallistujat voivat keskustella muiden kanssa eron mukaan tuomista muutoksista omaan elämään ja saada vinkkejä lasten huomioimiseen, vanhempien yhteistyöhön  ja kahden kodin arkeen Erovertaiskahvilassa tapaa muita eronneita vanhempia.

Asiakaspalautteen mukaan vertaiskahvilassa koetaan tärkeänä vertaistuki, toisten samassa tilanteessa olevien kohtaaminen sekä yhteinen keskustelu. Toisten kokemukset antavat uutta näkökulmaa omaan tilanteeseen. Muilta saa myös vinkkejä omaan tilanteeseen.