15.5.2019 9:30-16 Ensi- ja turvakotien liitto, Asemamiehenkatu 4 A, 7 kerros, 00750 Helsinki

Ero lapsiperheessä yksilö,- pari- ja perhetapaamistyön 2. perehdytyspäivä jäsenyhdistysten työntekijöille toteutuu 15.5. 2019 klo 9.30-16 Pasilassa.

Päivän aikana jaetaan kokemuksia eroauttamisen asiakastyöstä sekä puretaan oppimistehtävien antia. Lisäksi pohditaan perheasioiden sovittelun ja ero lapsiperheessä asiakastyön rajapintoja.

Lisätiedot sekä oppimistehtävän ohjeistus: Päivi Hietanen, paivi.hietanen@etkl.fi sekä 0504385290

Oppimistehtävä palautetaan 3.5.2019 mennessä.

Ohjelma:

9.15-9.30 Aamukahvit

9.30-10.30 Kokemuksia asiakastyön toteuttamisesta

Oppimistehtävän purku sekä kokemusten jakoa yksilö-, pari ja perhetapaamisten toteuttamisesta. Mitä opin, oivalsin ja millaisia ratkaisuja tehtiin asiakasprosessien kuluessa. Miten lapsi näkyy työskentelyssä?

10.30-10.45 tauko

10.45 -11.30  Vihan tunne eroprosessin osana sekä isyyden monet polut erossa ja eron jälkeen. Miten isiä tuetaan asiakastapaamistyössä – kokemuksia ja havaintoja.

11.30-12.30 Lounas á la Viherlatva

12.30-13 Erilaiset vanhemmuusidentiteetit ja vanhemmuuden tukeminen asiakastapaamistyössä -alustus teemaan ja ryhmätyöskentelyä

13-14 Perheasioiden sovittelu – mitä ja miten

Perheasioiden sovittelu on avioliittolain mukaista tukea vanhemmille. Mistä tässä sovittelumuodossa on kyse ja miten se eroaa asiakastapaamistyöstä.Alustus teemaan sekä yhteistä keskustelua.

Mukana osuudessa on Helsingin kaupungin pitkänlinjan perheasioiden sovittelija Jaana Kujala.

14-14.15 Kahvitauko

14.15-15 Vanhemmuuden tukea Tampereen malliin.

Tampereen turvakodissa toteutetaan vanhemmuuden tukikeskusteluita asiakasvanhempien kanssa. Millaisesta työtavasta on kyse ja miten vanhemmuutta työmallissa tuetaan.

Tampereen ensi- ja turvakodin työntekijä esittelee ja kertoo kokemuksia työmallista Turvakodista turvalliseen kotiin.

15-15.20 Vapaa sana – mitä vielä tulisi tietää työskentelytavasta ja sen toteuttamisesta

15.20-15.45 Perehdytysprosessin päätös, jatkotoimet ja palaute

Ilmoittautuminen 2. perehdytyspäivään 15.5.2019 Pasila
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.