20.10.2020–28.4.2021 9:30-16:00 Ensi- ja turvakotien liitto Asemamiehenkatu 4 A, 00750 Helsinki

Eroauttamisen ABC koulutus tarjoaa perustiedot ja ymmärryksen vanhempien kohtaamiseen ja tukemiseen erotilanteessa. Koulutuksessa tarkastellaan myös vauvojen, lasten ja nuorten asemaa vanhempien erotilanteessa ja eron jälkeen. Osallistuminen lisää ymmärrystä vanhempien välisen yhteistyön tavoista sekä yhteistyövanhemmuuden tukemisen merkityksestä niin vanhemman kuin lapsen näkökulmista käsin katsottuna.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät eroa pohtivien ja eronneiden vanhempien kanssa.

Koulutukseen osallistumisen hyödyt:

 • syventää eroauttamisen osaamista
 • lisää ymmärrystä yhteistyövanhemmuudesta ja sen tukemisesta
 • antaa oivalluksia vertaistukemisen mahdollisuuksista ammattiavun rinnalla

Lisäksi koulutus

 • antaa pätevyyden ohjata Eroneuvo ja vertaiskahvila toimintaa, niille osallistujille, jotka osallistuvat toiminnan perehdytyspäivään 19.10.2020 ja toteuttavat toimintaa omalla paikkakunnalla.

Koulutuksen hinta: 170€  (sisältää Yhteistyövanhemmuuden käsikirjan, Vanhemman oppaan sekä koulutuksessa jaettavan materiaalin ja osallistumien Erofoorumiin 2021)

Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

 • läsnäoloa lähiopetuspäivissä klo 9.30-15.30
 • osallistumista ohjauskeskusteluihin ( 3 x 1 1/2 t)
 • oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti ( 3 kpl)
 • osallistuminen lukupiirin tapaamisiin (2-3 x 1 1/2t) sekä  kirjallisuuden lukeminen (4-5 kirjaa koulutusprosessin aikana)
 • työssä oppimisen jakson toteuttamista joko
 • a) Eroneuvo tai vertaiskahvila toiminnan toteuttaminen omalla paikkakunnalla tai
 • b) oman kehittämistehtävän toteuttaminen omassa työyhteissössä koulutuksen aikana

Koulutuksen toteutus ja aikataulu

 1. lähiopetuspäivä 20.10.2020 klo 9.30-15.30

Koulutukseen orientoituminen

Eroamisen kulttuuri ja heijastukset aikuisen ja lapsen hyvinvointiin

Vapaaehtoisuus ja vertaistuki osana eroauttamista

Erilaiset eropalvelut vanhempien ja lasten tukena

Kehittämistehtävien esittely

 

19.10.2020 klo 9.30-15.30 Eroneuvo ja Erovertaiskahvila toiminnan perehdytyspäivä (työntekijöille, jota haluavat pätevöityä näiden toimintojen ohjaajiksi)

 

2. lähiopetuspäivä 24.11.2020 klo 9.30-15.30

Lapsen asema ja oikeudet erossa ja eron jälkeen

Yhteistyövanhemmuus ja vanhempien välisen yhteistyön merkitys eron jälkeen

Vapaaehtoistoiminnan laatu – koulutus, ohjaus ja tuki

Oppimistehtävän 1.purku

 

3. lähiopetuspävä 19.1.2021  klo 9.30-15.30

Isänä eron jälkeen – miten tukea isien asemaan ja roolia eron jälkeen

Haasteelliset erot – päihdeongelma, lähisuhdeväkivalta ja mielenterveysongelmat eroamisen taustasyinä

Oppimistehtävän 2. purku

 

4. lähiopetuspäivä maaliskuu 2021

Osallistuminen Erofoorumiin, Helsinki

Kehittämistehtävien esittelyä koulutuksen ständillä

SOME- tiedotus ja vaikuttaminen sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen

 

5. lähiopetuspäivä 28.4.2021 klo 9.30-15.30

Minä eroauttamisen osaajana – arvot, asenteet ja oman elämänhistorian merkitys

Oppimistehtvän 3. purku

Kehittämistehtävien tulosten esittely

Koulutusprosessin päätös, palaute ja itsearviointi

Koulutus pitää sisällään itsenäistä työskentelyä lähiopetuspäivin lisäksi.

Koulutuksen osana ovat:

* oppimistehtävät, joiden avulla opiskelija syventyy koulutuksessa käsiteltäviin aihealueisiin. Oppimistehtäviä on 3 ja ne puretaan ja käsitellään lähiopetuspäivien yhteydessä.

*ryhmäohjauskeskustelut tukevat työssä oppimisen edistymistä ja reflektointia. Ohjauksellisia etäyhteydessä toteutettavia keskusteluita on yhteensä 3 koulutusprosessin aikana.

*lukupiiri, joka kokoontuu itsenäisesti pienryhmissä 2-3 kertaa koulutusprosessin aikan. Lukupiirissä opiskelijat keskustelevat tieto- ja tutkimuskirjallisuuden pohjalta eroauttamisen aihealueista ja liittävät oppimansa osaksi kehittämistyötä ja työssä oppimista. Lukupiiristä koostetaan pienryhmässä yhteinen raportti.

*työssä oppiminen, jossa

a) Opiskelija toteuttaa omalla paikkakunnalla joko Eroneuvo/ vertaiskahvila toimintaa tai

b) Opiskelija suorittaa kehittämistehtävän omaan työorganisaatioon yhdessä sovittavalla tavalla.

Työssä oppimisen tulee sisältää asiakastyötä eroa pohtivien tai eronneiden vanhempien kanssa. Kehittämistehtävän tulee suuntautua eroauttamisen monipuolistamiseen, edistämiseen tai tarkasteluun omassa työorganisaatiossa / omalla paikkakunnalla.

Lisätiedot koulutuksesta ja koulutukseen hakeutumisesta:

Asiantuntija Päivi Hietanen 0504385290, paivi.hietanen@etkl.fi

Koulutuksen haetaan 25.9.2020 mennessä. Koulutukseen hakeneille ilmoitetaan valinnoista 30.9.2020. Koulutuspaikan vahvistaminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu 170€  19.10.2020 mennessä.

Haku Eroauttamisen abc koulutukseen 2020-2021
Kerro ammatillisesta osaamisestasi ja kokemuksestasi työskentelystä eroa pohtivien ja eronneiden vanhempien kanssa.
Kerro mikä sinua motivoi osallistumaan tähän koulutukseen? Mitä odotat koulutukselta ja millä tavoin osallistuminen hyödyttäisi omaa ammatillista kasvuasi eroauttamisen osaajana?
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.