22.3.2023 8.30-16.00 Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki

Järjestyksessään 13. Erofoorumi kokoaa yhteen eroperheitä kohtaavia ammattilaisia. Erofoorumin ohjelmassa on puheenvuoroja tutkijoilta ja käytännön työtä tekeviltä ammattilaisilta sekä nuorilta itseltään.

Vuoden 2023 teemana on Nuoret, mielenterveys ja vanhempien ero. Nuoret olisi nähtävä itsenäisenä kohderyhmänä, joka tarvitsee tulla huomioiduksi vanhempien erotessa. Nuorella on oikeus saada itsenäisesti apua ja tukea vanhempien erotessa. Nuoruus on ikävaihe, joka luonnostaa tuo tasapainoilua kodista irtautumisen ja oman identiteetin muodostumisen vaiheena.

Erofoorumin tavoitteena on vahvistaa nuorten auttamista erotilanteissa ja nostaa esille vanhempien eron vaikutuksia erilaisista näkökulmista nuoren elämään.

Löydät puhujien esittelyt sivun alalaidasta.


OHJELMA

08.00–09.00 Ilmoittautuminen & aamukahvit

09.00–09.15 Erofoorumin avauspuheenvuoro.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen  

09.15–09.45 Lapsen oikeudet ja lapsistrategia.

Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari.

09.45–10.30 Vanhempien ero & lasten ja nuorten auttaminen psykiatriassa ja terapiatyössä.

Lastenpsykiatri, LT, kognitiivinen psykoterapeutti Riikka Riihonen.

10.30–10.50 Tauko

10.50–12.00 Mikä nuoria huolettaa ja miten heitä voidaan auttaa?

Ensi- ja turvakotien liitto

 • Nuorten hyvinvointikyselyn ja ammattilaisille suunnatun keskustelutyövälineen esittely. Päivi Hietanen, Ensi- ja turvakotien liitto.
 • Auttamisen tavat ja nuorten kohtaaminen yhdistysten työssä. Anne Meritie, Ero lapsiperheessä -työn ohjaaja, Lahden ensi- ja turvakoti ry & Sirpa Huotari, Ero lapsiperheessä -työn ohjaaja, Oulun ensi- ja turvakoti ry.
 • Green care -menetelmät nuorten kanssa työskentelyssä. Katja Myllykangas, projektipäällikkö ja Silja Karhumaa, projektityöntekijä, Green Care-hanke, Kokkolan ensi- ja turvakoti ry.

12.00–13.00 Lounas 

13.00–13.45 Väliohjelma: musiikkia ja keskustelua nuorten kokemuksista & vanhempien erosta. Ilona Mäki, Nuoret väkivaltaa vastaan -hanke, ETKL & Dilemma.

Osuus alkaa nuoren videotervehdyksellä, jonka jälkeen siirrytään keskusteluosuuteen, jossa Nuoret väkivaltaa vastaan-hankkeen projektipäällikkö Ilona Mäki keskustelee rap-artisti Dilemman kanssa vanhempien erosta ja sen vaikutuksesta nuoriin. Keskustelun jälkeen on Dilemman musiikkiesityksen vuoro.

13.45–14.15 Nuorten itsetuhoisuus ja vanhempien ero.

TtT Tiina Maria Miettinen

14.15–14.45 Kahvitauko 

14.45–15.45 Paneelikeskustelu: Nyt on nuorten vuoro!  

Mitä nuoret kertovat vanhempien erosta. Millaisia vaikutuksia vanhempien erolla on nuorten elämää? Mitä nuoret toivovat ammattilaisilta?

Keskustelemassa:

 • Satu Raappana / Toiminnanjohtaja, Sekasin kollektiivi, Mieli ry.
 • Terhi Rapeli / Nuorisotoiminnan päällikkö, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.
 • Jussi Pulli / Kehittämispäällikkö, Ero lapsiperheessä -työ, Ensi- ja turvakotien liitto.
 • Onni Westlund / Kehittämispäällikkö, Hatkassa-hanke, Pesäpuu ry.
 • Anna Kouvo / Psykologi, perheneuvola, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

15.45–16.00 Päätössanat


OSALLISTUMISMAKSU

120€/ osallistuja. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin sekä lounaan.

MESSUT

Erofoorumin kahvi- ja lounastaukojen aikana voit tutustua eri tahojen eroauttamiseen ja alan toimijoihin messupöytäalueella.

Näytteilleasettajat ovat:

 • Barnavårdsföreningen
 • Ensi- ja turvakotien liitto
 • Eläkeliitto
 • Familia
 • Isät lasten asialla
 • Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta
 • Miessakit
 • Suomen somalilaisten liitto / Savior-hanke
 • Yhden vanhemman perheiden liitto

Päivitys: Kaikki messupöytäpaikat varattu.

ILMOITTAUTUMINEN 17.3.2023 MENNESSÄ

Päivitys: Ilmoittautuminen on päättynyt.

Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi, ilmoitathan siitä viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme osallistumismaksun. Esteen sattuessa osallistumisen voi myös siirtää toisen henkilön nimiin, ilmoitathan tästä tapahtuman järjestäjälle.
reCAPTCHA is required.

PUHUJAESITTELYT

Elina pitää Erofoorumin avauspuheenvuoro.

Elina Pekkarinen on toiminut vuodesta 2019 alkaen lapsiasiavaltuutetun tehtävässä. Lapsiasiavaltuutetun tehtävä on arvioida, seurata ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja tunnettuutta Suomessa. Pekkarinen on taustaltaan tutkija ja sosiaalityöntekijä lastensuojelun ja nuorisotutkimuksen alalta. Avauspuheenvuorossa hän pohtii, miten tärkeää ja ongelmia ehkäisevää on tiedostaa lasten tarpeet ja vastata niihin erotilanteissa.

Johanna pitää puheenvuoron aiheesta lapsen oikeudet ja lapsistrategia.

Johanna Laisaari työskentelee valtioneuvoston kansliassa kansallisen lapsistrategian pääsihteerinä. Kansallisen lapsistrategian keskeisten linjausten tavoitteena on tehdä Suomesta lapsi- ja perhemyönteinen lapsen oikeuksia noudattava yhteiskunta – yhteiskunta, jossa jokaisen lapsen on hyvä kasvaa ja kehittyä.

Riikka pitää puheenvuoron aiheesta vanhempien ero & lasten ja nuorten auttaminen psykiatriassa ja terapiatyössä.

”Olen Riikka Riihonen, lastenpsykiatri ja lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapeutti. Olen ammatillisesti erityisen kiinnostunut lasten ja nuorten tunnesäätelyn edistämisestä, käyttäytymisterapian soveltamisesta lastenpsykiatriassa, dialektisesta ajattelusta ja resilienssin vahvistamiseen tähtäävistä  hoitomuodoista.”

Päivi esittelee puheenvuorossaan lyhyesti nuorille tehdyn Miten sä voit- hyvinvointikyselyn tuloksia.

”Olen Päivi Hietanen (YTM, työnohjaaja, perheasioiden sovittelija) ja työskentelen asiantuntijana Ero lapsiperheessä-työssä Ensi- ja turvakotien liitossa. Pohjakoulutukseltani olen nuorisotoiminnan-ohjaaja ja olen työskennellyt lasten ja nuorten kanssa järjestökentällä. Sosiaalityöntekijänä työskentelin sijaishuollossa kohdaten nuoruusiässä huostaanotettuja lapsia. Näissä työtehtävissä olen huomannut nuorten kantavan huoltaan vanhemmistaan. Nuoret haluavat tietää, mitä kodista poismuuttaneelle vanhemmalla kuuluu ja miten hän voi. Nuoret turvautuvat ystäviinsä ja kavereihin, joiden kanssa vietetty yhdessäoloaika voi auttaa vanhempien erosta toipumisessa.”

Anne Meritie ja Sirpa Huotari pitävät yhteisen puheenvuoron aiheesta Auttamisen tavat ja nuorten kohtaaminen yhdistysten työssä.

”Olen Anne Meritie, työskentelen Lahden ensi- ja turvakoti yhdistyksen Ero lapsiperheessä työssä erotyöntekijänä ja Lapsiperheiden avopalveluiden lähiesimiehenä.  Tapaan työssäni eroa pohtivia tai eronneita vanhempia ja heidän lapsiaan. Nuoria kohtaan yksilötyössä, nuorten ryhmissä sekä pop up -tyyppisissä tapahtumissa. Koulutukseltani olen varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä  perhe-ja paripsykoterapeutti.”

”Olen Sirpa Huotari ja työskentelen Oulun ensi- ja turvakoti ry:ssä, Ero lapsiperheessä -työn ohjaajana. Kaikki työtehtäväni liittyvät jollain tavalla vanhempien eroon tai yleensäkin ihmissuhteisiin, turvallisuuteen ja tunteisiin. Nuoria kohtaan Ensi- ja turvakotien liiton lasten ja nuorten chatissa, vertaisryhmissä ja tapahtumissa, sekä kahdenkeskisissä keskusteluissa.”

Katja Myllykangas ja Silja Karhumaa pitävät yhteisen puheenvuoron aiheesta Green care -menetelmät nuorten kanssa työskentelyssä.

Silja ja Katja työskentelevät Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:ssä. He aloittivat Rakkautta ja tekoja-hankkeessa alkukesästä 2022. Silja toi hankkeeseen mukanaan vahvaa nuorisotyön- ja ryhmänohjauksen osaamista, tuoreita näkökulmia, innostusta ja huumoria. Katja taas toi mukanaan osaamista lasten-, aikuisten ja perheiden kanssa tehtävästä väkivalta-, kriisi- ja traumatyöstä. Molemmilla on takana pitkä työhistoria sosiaali- ja kasvatusalalta lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Koulutukseltaan Silja ja Katja ovat Yhteisöpedagogeja (AMK). He ovat täydentäneet osaamistaan erilaisten Green Care-koulutusten kautta.

Puheenvuorossaan Silja ja Katja haluavat innostaa ja inspiroida Green Care-menetelmien hyödyntämiseen jokaisen omassa arjen työssä, erityisesti nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistajana.

Ilona osallistuu keskusteluun rap-artisti Dilemman kanssa ja tuo esiin nuorten osallisuutta ja kokemuksia turvallisuudesta.

”Olen nuoret väkivaltaa vastaan -hankkeen projektipäällikkö Ensi- ja turvakotien liitosta. Pidän tärkeänä nuorten tunnistamista erityisenä ja moninaisena ryhmänä, jonka turvallisuus on meidän aikuisten vastuulla. Olen kiinnostunut nuorten toimijuuden tukemisesta osana väkivallan ehkäisyä ja väkivallasta selviytymistä.”

Rap-artisti Dilemma esiintyy Erofoorumissa ja osallistuu lisäksi keskusteluun Ilona Mäen kanssa.

Dilemma käsittelee musiikissaan muun muassa väkivallan ja turvattomuuden kokemuksia ja kertoo tärkeän asian: kodin uhkaava ilmapiiri jättää jäljen. Musiikin lisäksi pääsemme kuulemaan Dilemman ajatuksia Erofoorumin teemasta eli nuorten hyvinvoinnista, mielenterveydestä ja vanhempien erosta.

Tiina pitää puheenvuoron aiheesta Nuorten itsetuhoisuus ja vanhempien ero.

Olen mielenterveys- ja kriisityöhön suuntautunut sairaanhoitaja (AMK) sekä Terveystieteiden tohtori. Olen työskennellyt sairaanhoitajana sekä hoitotyön lähiesihenkilönä niin lasten-, nuoriso- kuin aikuispsykiatrialla.

Väitöskirjatutkimuksessani ”Nuorten itsetuhoisuus ja siihen liittyvä apu” kuvasin nuorten itsetuhoisuuden syitä, ilmenemistä, avun saannin odotuksia sekä kokemuksia avusta suomalaisten itsetuhoisten nuorten ja heidän vanhempiensa näkökulmasta. Tutkimuksessa vanhempien eroon liittyvät tekijät nousivat esiin yhtenä nuorten itsetuhoisuuden syynä, mutta vanhempien ero nousi esiin myös avun saannin odotuksissa sekä kokemuksissa avusta. Mm. näitä teemoja avaan enemmän Erofoorumin 2023 puheenvuorossani.

Satu osallistuu iltapäivän paneelikeskusteluun.

Olen Satu Raappana ja toimin toiminnanjohtajana Sekasin Kollektiivissa. Sekasin Kollektiivi on lukuisten toimijoiden yhteenliittymä, jonka yhteinen visio on, ettei kukaan nuori jää pahan olonsa kanssa yksin. Tuemme nuoria verkossa eri tavoin, kehitämme jatkuvasti olemassa olevia tukimuotoja ja kokeilemme uusia. Kohtaamme nuoria Sekasin-chatissa, ryhmä-chatissa ja Discord yhteisössä. Toiminnassa on mukana sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisten lisäksi suuri joukko vapaaehtoistoimijoita. Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-Lapsikylä.

Terhi osallistuu iltapäivän paneelikeskusteluun.

”Olen Terhi Rapeli ja työskentelen Yhden Vanhemman Perheiden Liitossa lasten ja nuorten toiminnan päällikkönä. Tiimini työn tarkoituksena on tukea vanhempien eron kokeneita ja muita yhden vanhemman perheiden lapsia ja nuoria. Järjestämme monenlaista vertaistukea livenä ja verkossa, esimerkiksi chatteja, erotyöpajoja vanhempien eron kokeneille nuorille, vertaisryhmiä nuorille, joiden toinen vanhempi on poissa heidän elämästään sekä tapahtumia nuorille ja vanhemmille yhdessä.   

Nuoret ovat tärkeää huomioida vanhempien erossa, sillä vanhempien ero koskettaa myös heidän elämäänsä ja tuo siihen monenlaisia muutoksia. Vanhempien eroa käsitellään eri elämänvaiheissa ja nuoruus on yksi vaihe, jossa aikaakin sitten tapahtunut ero saattaa aktivoitua mielessä.  Onkin tärkeää, että nuori saa apua ja tukea eron käsittelyyn, hänellä on tilaa tuntea ja näyttää omia tunteitaan ja hän saa vastauksia häntä mietityttäviin asioihin.”

Jussi osallistuu iltapäivän paneelikeskusteluun ja juontaa Erofoorumin yhdessä Johanna Vaitomaan kanssa.

”Olen Jussi Pulli ja toimin kehittämispäällikkönä Ensi- ja turvakotien liitossa. Nuoret ovat usein eron jälkeen se syrjään jäävä ja vetäytyvä ryhmä. Tunne mylläkkä sisällä on valtava liittyen omaan kehitysvaiheeseen ja se saattaa purkautua ulos vahingollisesti. Minulla on pitkä kokemus mielenterveystyöstä, kriiseistä ja aikuisten, lasten ja nuorten palveluista. Olen saanut työssäni yhdistää terveyden- ja sosiaalihuollon vahvan osaamisen suhteessa eron eri osapuolien palveluiden kehittämisessä.”

Onni osallistuu iltapäivän paneelikeskusteluun.

”Onni Westlund työskentelee valtakunnallisessa lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry:ssä. Onni on työssään pyrkinyt kehittämään ja vaikuttamaan lastensuojeluun yhdessä lastensuojelun asiakkaana olevien ja olleiden nuorten kanssa useiden vuosien ajan. Nykyään hänen työnsä keskiössä on luvattomat poissaolot sijaishuoltopaikoista eli hatkaaminen, jossa työtä tehdään yhdessä niin nuorten ja heidän läheistensä kuin ammattilaisten kanssa. Onni uskoo siihen, että niin vanhempien erossa kuin lapsen erossa syntymäperheestään lastensuojelun sijaishuollossa on paljon yhteistä, jossa olisi paljon opittavaa eri toimijoiden välillä.”

Anna osallistuu iltapäivän paneelikeskusteluun.

Panelistiin osallistuva Anna Kouvo työskentelee Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) perheneuvolan psykologina. Hänellä on kokemusta myös lastensuojelutyön saralta. Anna tuo keskusteluun näkökulmaa siitä, miten perheneuvolan työssä autetaan ja tuetaan koko perhettä erotilanteissa ja mitä erityisyyttä kuuluu nuoruusiän kehitysvaiheisiin.

Johanna juontaa Erofoorumin yhdessä Jussi Pullin kanssa.

”Olen Johanna Vaitomaa, VTM, sosiaalityöntekijä ja ammatillinen opettaja (AmO). Toimin Turvassa-hankkeen projektipäällikkönä (2019-2022) ja parhaillaan Ero lapsiperheessä -työn erityisasiantuntijana Ensi- ja turvakotien liitossa. Ennen järjestötyötä olen työskennellyt pitkään  sosiaalityöntekijänä muun muassa lastensuojelussa ja sosiaali- ja kriisipäivystyksessä sekä erilaisissa kehittämishankkeissa. Asiakastyössä näkyi usein vanhempien tai ammattilaisten ajatus siitä, että nuoret selviävät vanhempiensa erosta jotenkin itsekseen eikä nuorten erityisiä tuen tarpeita välttämättä tunnistettu. Nuoret saattavat jäädä vaikean olonsa kanssa täysin yksin huomion kiinnittyessä vanhempien tai pienempien sisarusten vointiin. Nuorille voi myös muodostua kohtuuton asema vanhempien eroriitojen välissä ja paineita kannatella muiden tunteita. Tällä voi olla kauaskantoiset vaikutukset nuorten mielenterveydelle. Nuorille tulee turvata oikeus tulla kuulluksi ja saada tarvitsemaansa apua, joka tukee heidän hyvinvointiaan.”