24.–24.9.2020 08:30-16:00 Hotelli Presidentti, Pressa Forum Eteläinen Rautatienkatu 4, Helsinki

Hyvä ero tarkoittaa lapselle suhteen muodostumista sekä mahdollistumista vanhempiinsa erosta huolimatta. Hyvä ero tarkoittaa lapsen mahdollisuutta tulla kuulluksi sekä turvallisuuden kokemusta. Lapselle on merkityksellistä, että omat vanhemmat kertovat erosta sekä eron myötä mukanaan tulevista muutoksista. Miten työntekijä voi auttaa vanhempia eron käsittelyssä lasten kanssa ja mikä merkitys sillä on lapselle itselleen.

Erofoorumin 2020 keskeisinä teemoina ovat ero vauvaperheen arjessa sekä erosta kertomisen merkitys lapselle. Päivän aikana pohditaan työntekijän mahdollisuuksia tukea vanhempia, silloin kun parisuhde päättyy odotus- tai vauva-aikana.  

Erofoorumi 2020 kutsuu koolle sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisiakuntapäättäjiä sekä eroauttamisen kehittäjiä yhdessä pysähtymään lapsen hyvän eron äärelle.

Erofoorumissa on esillä  ensikertaa Mulla on välii näyttely lasten ja nuorten kokemuksista vanhempien eroon liittyen sekä työtavoista, joilla eroaihetta voi käsitellä lasten kanssa. Eropalvelut tutuksi -messuosastolla voi perehtyä eri organisaatioiden eropalveluihin sekä eroauttamistyön kehittämiseen. 

Hinta: 120€  / henkilö (sis. ohjelma,lounas ja kahvit sekä mahdollisuuden tutustua ”Eropalvelut tutuksi” messuosastoon ja ”Mulla on välii” näyttelyyn).

Erofoorumi streemausyhteys: 120€/linkki (sis. mahdollisuuden osallistua Erofoorumiin etäyhteydellä, kuunnella puheenvuorot ja osallistua keskusteluun). Linkki on henkilökohtainen ja se lähetetään ilmoittautuneelle edellisenä päivänä.

Seuraa päivän ohjelmaa ja osallistu keskusteluun twitterissä tunnuksella #erofoorumi

Majoitus: Hotelli Presidentti: 130€/yhden hengen huone/vrk ja 150€/kahden hengen huone/vrkVoit varata huoneen hotelli Presidentistä tunnuksella Valtakunnallinen Erofoorumi 2020. Huoneita on tarjolla rajoitettu määrä. Varaukset: sokos.hotels@sok.fi sekä puh. +358201234600

Yhteydenotot Erofoorumiin liittyen

Ero lapsiperheessä asiantuntija Päivi Hietanen

paivi.hietanen@etkl.fi sekä 050-4385290

Ohjelma 

Ensi- ja turvakotien liitto on sitoutunut sosiaalisesti ja ympäristöystävällisesti kestäviin ratkaisuihin. Tästä syystä  osallistujille ei erikseen jaetan päivän ohjelmaa tulosteena. Ajantasainen ohjelma on luettavissa nettisivuilla sekä Erofoorumin yhteydessä esillä olevilla ohjelmajulisteilla sekä dioilla.

Erofoorumin puheenjohtajana toimii Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Jussi Pulli

8.30 -9.30  Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvit  

Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus täyttää TSL:n (Työväen Sivistysliitto) lomake, jonka avulla Erofoorumiin osallistumisen saa rekisteröityä viralliseksi opintosuoritteeksi.

9.30- 9.40 Johdantosanat

Erofoorumin avaus

Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Jussi Pulli

Mitä mieltä eronneet vanhemmat ovat uudesta Lapsenhuoltolaista – kyselyn tulokset ja johtopäätökset

Ensi- ja turvakotien liitto , Ero lapsiperheessä -asiantuntija Päivi Hietanen

9.40-10 Ero ja lapsen oikeudet  

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen yksi yleisperiaate on lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä. Näille näkemyksille tulee myös antaa painoarvoa – toki lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Viime joulukuussa lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tuli muutoksia, joilla pyritään vahvistamaan lapsen oikeuksia erotilanteissa. Lapsen toiveet ja mielipiteet tulee huomioida aiempaa huolellisemmin kaikessa lapsen huollossa ja hänen läheissuhteitaan tulee vaalia. Erotilanteissa lapsen asema tulee sopimusten avulla turvata. Puheenvuorossa lapsiasiavaltuutettu nostaa esiin lapsen oikeudet erotilanteessa ja kutsuu ammattilaisia pohtimaan, miten vanhempien keskinäistä yhteistyötä lapsen oikeuksien edistämiseksi voidaan tukea niin erotilanteissa kuin eron jälkeen.  

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen    

10-10.45 Varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhteet ja vauvan turvallisuus erotilanteissa  

Puheenvuorossa pohditaan varhaisen vuorovaikutuksen sekä kiintymyssuhteiden näkökulmasta vauvan vanhempien eroa. Miten kiintymyssuhteet mahdollistuvat vanhempien erillään asumisesta huolimatta ja mikä merkitys suhteiden luomisella ja ylläpitämisellä on vauvan kasvulle ja kehitykselle. Miten vauvalle taataan hyvät ja turvalliset olosuhteet erosta huolimatta. 

Tampereen yliopiston lastenpsykiatrian professori ja pikkulapsipsykiatrian maailmanjärjestön WAIMHin toiminnanjohtaja professori Kaija Puura 

 10.45-11 tauko   

11-11.30 Työntekijä vanhempien ja vauvan tukena  

Työntekijälle on tärkeä rooli kohdatessaan eroavia tai jo eroon päätyneitä vanhempia. Vauvan kasvulle ja kehitykselle ovat merkityksellisiä jo varhaiset vuodet. Puheenvuorossa pohditaan työntekijä keinoja ja mahdollisuuksia toimia tukena ja yhteistyövanhemmuuden mahdollisuuksien puolesta puhujana. Entä, mitä eronkokenut vanhempi olisi toivonut työntekijöiltä ja miten hän selvisi vauvavuodesta ja erokriisin yhtäaikaisuudesta? 

Vaativan vauvatyön asiantuntija Tanja Henttonen sekä  eron vauva-aikana läpikäynyt vanhempi  

11.30-11.45 Vauvaerityinen tapaamispaikkatoiminta  

Helsingin Ensikoti yhdistyksessä toteutetaan tapaamispaikkatoimintaa, jonka kohderyhmänä ovat vauvaperheet. Millaista on vauvaerityinen tapaamispaikkatoiminta ja miten vanhemmuutta toiminnassa tuetaan?  Miten vauva tulee näkyväksi tapaamispaikkatyössä? Mitkä ovat toiminnan haasteet sekä mahdollisuudet vauvaperheiden vanhempien tukemisessa? Millaisia onnistumisia toiminta on tuottanut? 

Vastaava ohjaaja Kirsi Roos ja lapsityöntekijä Jonna Heinonen, Helsingin Ensikoti ry, Vauvaperheiden terapeuttiset avo- ja tapaamispalvelut   

11.45-12 Vauvaerityinen sopimusneuvottelu lastenvalvojan työssä  

Vantaan perheoikeudellisten asioiden yksikössä huomiota on kiinnitetty sopimusneuvotteluihin, joissa asiakkaina ovat vauvan vanhemmat. Pilottivaiheessa testattiin vauvan vanhemmille suunnattua kirjettä sekä Yhteistyövanhemmuuden kolmion käyttöä. Puheenvuorossa keskustellaan myös erilaisista tilanteista, joissa vauvaperheiden vanhemmat eroavat sekä pohditaan vauvaerityisen sopimusneuvottelun toteuttamista lastenvalvojan työssä, mitä tämä tarkoittaa ja mitkä ovat neuvottelutilanteiden haasteet. 

Lastenvalvojat Katri Hyytiä ja Mari Pilviö, Perheoikeudellisten asioiden yksikkö, Vantaan kaupunki   

12-13.15 Lounas   Lounaan voi nauttia hotellin ravintolan buffee-tarjoiluista.  Lounastauon aikana voi tutustua Eropalvelut tutuksi! -messuosastoon sekä Mulla on välii –näyttelyyn, jossa paikalla on kokemusasiantuntijanuoria kertomassa kokemuksistaan kello 12.45-13.15 

13.15-13.20 Ohjelma jatkuu  (Mentimeter -kysely)

13.20 – 13.40 Hyvinvoinnin muutoksilla kohti vaikuttavuutta  

Voiko vaikuttavuutta mitata? Mitä mittarit voivat kertoa avunsaajan elämässä tapahtuvista hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja tilanteen muutoksista? Millaisia hyötyjä vaikuttavuuden osoittamisesta on palvelun järjestäjälle tai asiakkaalle itselleen? Tapausesimerkkinä ovat Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten käyttöönottaman Vaikuttavuus esiin –mittariston alustavat tulokset. 

Vaikuttavuus esiin -hankkeen projektipäällikkö Nina Forsström ja projektiasiantuntija Janne Pulkkinen 

13.40-14.10 Turvattomuudesta kohti turvallisuutta  

Ero tuottaa kaikille perheenjäsenille turvattomuutta. Väkivalta perheessä voi olla eron syy tai seuraus. Mikä auttaa lasta selviytymään? Miten vanhempi voi rakentaa väkivaltakokemuksen sekä erokokemuksen jälkeen identiteettiäVäkivaltatyön avopalvelut auttavat kohti vanhempien ja lasten eheän identiteetin rakentumista ja turvallista vuorovaikutusta. 

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen –hankeen projektipäällikkö Niina Remsu   

14.10 -14.30 Kaksi kotia mobiilisovellus auttaa yhteistyön alkuun ja turvaa lapsen suhteita  

Kaksi kotia mobiilisovellus tarjoaa eronneille vanhemmille sekä lapsille helpon yhteydenpidon mahdollisuuden sekä keinon hoitaa yhteisvastuullisesti lapsen arkeen liittyviä asioita.                                                                                                      

Ero lapsiperheessä -työn asiantuntija Tanja Koskinen 

14.30-15 Kahvitauko   (näyttely ja messuosaston ovat avoinna klo 15 asti) 

15 – 15.45 Lapsen turvallisuuden vahvistaminen edellyttää lapsen kokemuksen kuuntelemista  

Mikä merkitys lapselle on sillä, että hän saa erosta ja sen mukanaan tuomista muutoksista tiedon omilta vanhemmiltaan. Onko vanhempien kertomien erotarinoiden yhteneväisyydellä väliä? Miten erosta kertominen ja keskustelu lapsen kanssa tukee lapsen turvallisuuden tunnetta. Mitä jos vanhempia ei kykene tai pysty asiaa käsittelemään lapsen kanssa, mikä avuksi ja miten työntekijä voi auttaa vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa. 

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri sekä pari- ja perhepsykoterapeutti Janna Rantala. Vastaanottotyön ohella hän luennoi ja kirjoittaa vanhemmuudesta, lapsen kehityksestä ja lastenpsykiatrisista aiheista sekä vanhemmille että ammattilaisille.   

15.45-15.55 Kohti turvallisia erosuhteita – päivän yhteenveto ja päätöspuheenvuoro  

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä

15.55-16 Erofoorumin päätös ja palautteen keruu   

Oivallukset jakoon!

Päivän puheenjohtaja

Eropalvelut tutuksi! messuosasto 

Erofoorumiin on mahdollista varata oma pöytäpaikka, jonka äärellä voi esitellä oman organisaation eropalveluita, eroauttamisen kehittämistyön tuloksia sekä julkaisuja. Paikka sisältää sähköt ja valkoisen pöytäliinanPöytäpaikan hinta30€ /pöytä Pöytäpaikkoja on rajoitetusti, joten varaa omasi pikaisesti! 

Huom! Pöytäpaikan hinta ei sisällä Erofoorumin ohjelmaan sisältyvien puheenvuorojen osuutta. Jos haluat kuunnella Erofoorumin puheenvuorot, niin varaa paikkasi ilmoittautumalla Erofoorumiin. Osallistumismaksu on 120€ / henkilö.

Messupaikan varaukset ja tiedustelut:

Tanja Koskinen

tanja.koskinen@etkl.fi sekä 040-7632 332

MULLA ON VÄLIInäyttely lasten ja nuorten kokemuksista vanhempien eroon liittyen 

Mitä mieltä lapset ja nuoret ovat vanhempien erosta? Mitä tunteita siihen liittyy ja mikä lasta auttaa selviytymään? Tervetuloa näkemään ja tuntemaan kokemuksellinen näyttely. Samalla saat ideoita vinkkejä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn ja miten vanhempien eroa voi lasten kanssa käsitellä. 

Näyttely on avoinna kello 9-15. Osastolla on aamu ja iltapäiväkahvin sekä lounaan ajan paikan päällä työntekijöitä, joilta voi kysyä lasten ja nuorten auttamiseen liittyvistä kokemuksista sekä käytetyistä työskentelytavoista. 

KUUNTELE NUORTA! –osuus toteutuu kello 12.45-13.15, jolloin näyttelyosastolla on mukana kokemusasiantuntijanuoria kertomassa kokemuksistaan ja ajatuksistaan vanhempien eroon liittyen. 

 Näytteilleasettajat : Barnavårdsföreningen, Ensi- ja turvakotien liitto, Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Kaapatut Lapset ry, Lahden ensi- ja turvakoti , Oulun ensi- ja turvakoti, Viola ry -väkivallasta vapaaksi,  Yhden Vanhemman Perheiden liitto / VeNyvä-hanke 

Ilmoittautuminen 

Osallistumisen voi perua maksutta 9.9.2020 mennessä. Peruutuksen tullessa 10.9.2020  tai myöhemmin, peritään 75€ peruutusmaksu. Osallistujan nimen voi halutessaan vaihtaa.

Valitse vaihtoehdoista osallistutko Erofoorumiin paikan päällä vai etäyhtedellä.