24.–24.9.2020 08:30-16:00 Webinaari

päivitetty 4.10.2020

Erofoorumin 2020 puheenvuorojen diat on lisätty ohjelmaa kunkin puheenvuoron yhteyteen. Diat ovat vapasti ladattavissa ja käytettävissä.

Erofoorumissa julkaistiin  ”Mistä on lapsen ja nuoren hyvä ero tehty”– video, joka kertoo lasten ja nuorten kokemuksista vanhempien eroon liittyen sekä työtavoista, joilla eroaihetta voi käsitellä lasten kanssa.  Video tuotettiin yhteistyössä Mediatuotanto Erk Sundström kanssa. Katso näyttelyvideo tästä. 

Eropalvelut tutuksi -messuosastolla voi perehtyä eri organisaatioiden eropalveluihin sekä eroauttamistyön kehittämiseen. Esite löytyy tästä

**********************************************************

Hyvä ero tarkoittaa lapselle suhteen muodostumista sekä mahdollistumista vanhempiinsa erosta huolimatta. Hyvä ero tarkoittaa lapsen mahdollisuutta tulla kuulluksi sekä turvallisuuden kokemusta. Lapselle on merkityksellistä, että omat vanhemmat kertovat erosta sekä eron myötä mukanaan tulevista muutoksista. Miten työntekijä voi auttaa vanhempia eron käsittelyssä lasten kanssa ja mikä merkitys sillä on lapselle itselleen.

Erofoorumin 2020 keskeisinä teemoina ovat ero vauvaperheen arjessa sekä erosta kertomisen merkitys lapselle. Päivän aikana pohditaan työntekijän mahdollisuuksia tukea vanhempia, silloin kun parisuhde päättyy odotus- tai vauva-aikana.  

Erofoorumi 2020 kutsuu koolle sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisiakuntapäättäjiä sekä eroauttamisen kehittäjiä yhdessä pysähtymään lapsen hyvän eron äärelle.

 

Seuraa päivän ohjelmaa ja osallistu keskusteluun twitterissä tunnuksella #erofoorumi

Webinaarin ohjelma, toteutus ja tiedustelut: Päivi Hietanen, paivi.hietanen@etkl.fi sekä 0504385290

Ohjelma 

Erofoorumin puheenjohtajana toimii Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Jussi Pulli

8.30 -9.00 Tervetuloa linjoille

9- 9.15  Tervetuloa Lapsen hyvä ero -webinaariin

Erofoorumin avaus ja päivän käytännöt

Ensi- ja turvakotien liiton eropalveluiden ja eroauttamisen esittely.

DIAT

Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Jussi Pulli

9.15 -9.40 Mitä mieltä eronneet vanhemmat ovat uudistuneesta Lapsenhuoltolaista

Kyselyn tulokset voi lukea tästä. Lisätiedot kyselyn tuloksista ja toteutuksesta saa Päivi Hietaselta, paivi.hietanen@etkl.fi sekä puhelimitse 050-4385290

Ensi- ja turvakotien liitto on kartoittanut eronneiden vanhempien kokemuksia ja näkemyksiä uudistuneesta Lapsenhuoltolaista. Osuudessa käydään läpi kyselyn tulokset ja keskeiset johtopäätökset. Osuudessa on aikaa myös yhteiselle keskustelulle ja kommentoinnille webinaarin chatalustalla.

Ensi- ja turvakotien liitto , Ero lapsiperheessä -asiantuntija Päivi Hietanen

9.40-10 Ero ja lapsen oikeudet  

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen yksi yleisperiaate on lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä. Näille näkemyksille tulee myös antaa painoarvoa – toki lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Viime joulukuussa lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tuli muutoksia, joilla pyritään vahvistamaan lapsen oikeuksia erotilanteissa. Lapsen toiveet ja mielipiteet tulee huomioida aiempaa huolellisemmin kaikessa lapsen huollossa ja hänen läheissuhteitaan tulee vaalia. Erotilanteissa lapsen asema tulee sopimusten avulla turvata. Puheenvuorossa lapsiasiavaltuutettu nostaa esiin lapsen oikeudet erotilanteessa ja kutsuu ammattilaisia pohtimaan, miten vanhempien keskinäistä yhteistyötä lapsen oikeuksien edistämiseksi voidaan tukea niin erotilanteissa kuin eron jälkeen.  

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen    

10-10.45 Varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhteet ja vauvan turvallisuus erotilanteissa  

Puheenvuorossa pohditaan varhaisen vuorovaikutuksen sekä kiintymyssuhteiden näkökulmasta vauvan vanhempien eroa. Miten kiintymyssuhteet mahdollistuvat vanhempien erillään asumisesta huolimatta ja mikä merkitys suhteiden luomisella ja ylläpitämisellä on vauvan kasvulle ja kehitykselle. Miten vauvalle taataan hyvät ja turvalliset olosuhteet erosta huolimatta. 

DIAT

Tampereen yliopiston lastenpsykiatrian professori ja pikkulapsipsykiatrian maailmanjärjestön WAIMHin toiminnanjohtaja professori Kaija Puura 

 10.45-11 tauko   

11-11.30 Työntekijä vanhempien ja vauvan tukena  

Työntekijälle on tärkeä rooli kohdatessaan eroavia tai jo eroon päätyneitä vanhempia. Vauvan kasvulle ja kehitykselle ovat merkityksellisiä jo varhaiset vuodet. Puheenvuorossa pohditaan työntekijä keinoja ja mahdollisuuksia toimia tukena ja yhteistyövanhemmuuden mahdollisuuksien puolesta puhujana. Entä, mitä eronkokenut vanhempi olisi toivonut työntekijöiltä ja miten hän selvisi vauvavuodesta ja erokriisin yhtäaikaisuudesta? 

Luen Tanja Henttosen artikkeli Yhteistyövanhemmuus odotus- ja vauva-aikana tästä.

Vaativan vauvatyön asiantuntija Tanja Henttonen sekä  eron vauva-aikana läpikäynyt vanhempi  

11.30-11.45 Vauvaerityinen tapaamispaikkatoiminta  

Helsingin Ensikoti yhdistyksessä toteutetaan tapaamispaikkatoimintaa, jonka kohderyhmänä ovat vauvaperheet. Millaista on vauvaerityinen tapaamispaikkatoiminta ja miten vanhemmuutta toiminnassa tuetaan?  Miten vauva tulee näkyväksi tapaamispaikkatyössä? Mitkä ovat toiminnan haasteet sekä mahdollisuudet vauvaperheiden vanhempien tukemisessa? Millaisia onnistumisia toiminta on tuottanut? 

DIAT

Lasten kokemuksia tapaamipaikkapalvelusta tästä.

Vastaava ohjaaja Kirsi Roos ja lapsityöntekijä Jonna Heinonen, Helsingin Ensikoti ry, Vauvaperheiden terapeuttiset avo- ja tapaamispalvelut   

11.45-12 Vauvaerityinen sopimusneuvottelu lastenvalvojan työssä  

Vantaan perheoikeudellisten asioiden yksikössä huomiota on kiinnitetty sopimusneuvotteluihin, joissa asiakkaina ovat vauvan vanhemmat. Pilottivaiheessa testattiin vauvan vanhemmille suunnattua kirjettä sekä Yhteistyövanhemmuuden kolmion käyttöä. Puheenvuorossa keskustellaan myös erilaisista tilanteista, joissa vauvaperheiden vanhemmat eroavat sekä pohditaan vauvaerityisen sopimusneuvottelun toteuttamista lastenvalvojan työssä, mitä tämä tarkoittaa ja mitkä ovat neuvottelutilanteiden haasteet. 

DIAT

Lastenvalvojat Katri Hyytiä ja Mari Pilviö, Perheoikeudellisten asioiden yksikkö, Vantaan kaupunki   

12-12.45 Lounas 

12.45-12.50 Mistä on lasten ja nuorten hyvä ero tehty- video 

Mistä on  hyvä ero lapselle ja nuorelle tehty? Videolla nähtävät teokset ovat olleet, paitsi keino käsitellä omia tunteita ja eron mukanaan tuomia muutoksia, myös mahdollisuus olla avuksi toisille lapsille ja nuorille, joiden vanhemmat eroavat.  Tekijät ovat luoneet työvälineitä ammattilaisten sekä toisten lasten ja nuorten avuksi.  Videolla on myös itse eron kokeneiden vanhempien kokoama pohdinta lasten oikeuksista erossa.   

12.50 – 13.20 Nuorten kokemuksia vanhempien erosta 

Mitä nuoret ajattelevat vanhempien erosta? Nuoret erovaikuttajat vastailevat vanhempien eroon liittyviin kysymyksiin. Keskustelua vetävät asiantuntija Reetta Toivonen Kasvatus- ja perheneuvonta ry sekä Piritta Kähkönen Yhden Vanhemman Perheiden Liiton VeNyvä-hanke.

Kasvatus- ja perheneuvonta ry sekä Yhden Vanhemman Perheiden Liitto / VeNyvä-hanke

13.20 – 13.40 Hyvinvoinnin muutoksilla kohti vaikuttavuutta  

Voiko vaikuttavuutta mitata? Mitä mittarit voivat kertoa avunsaajan elämässä tapahtuvista hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja tilanteen muutoksista? Millaisia hyötyjä vaikuttavuuden osoittamisesta on palvelun järjestäjälle tai asiakkaalle itselleen? Tapausesimerkkinä ovat Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten käyttöönottaman Vaikuttavuus esiin –mittariston alustavat tulokset. 

DIAT

Vaikuttavuus esiin -hankkeen projektipäällikkö Nina Forsström ja projektiasiantuntija Janne Pulkkinen 

13.40-14.10 Turvattomuudesta kohti turvallisuutta  

Ero tuottaa kaikille perheenjäsenille turvattomuutta. Väkivalta perheessä voi olla eron syy tai seuraus. Mikä auttaa lasta selviytymään? Miten vanhempi voi rakentaa väkivaltakokemuksen sekä erokokemuksen jälkeen identiteettiäVäkivaltatyön avopalvelut auttavat kohti vanhempien ja lasten eheän identiteetin rakentumista ja turvallista vuorovaikutusta. 

DIAT

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen –hankeen projektipäällikkö Niina Remsu   

14.10 -14.30 Kaksi kotia mobiilisovellus auttaa yhteistyön alkuun ja turvaa lapsen suhteita  

Kaksi kotia mobiilisovellus tarjoaa eronneille vanhemmille sekä lapsille helpon yhteydenpidon mahdollisuuden sekä keinon hoitaa yhteisvastuullisesti lapsen arkeen liittyviä asioita.               

DIAT                                                                                       

Ero lapsiperheessä -työn asiantuntija Tanja Koskinen 

14.30-15 Kahvitauko  

15 – 15.45 Lapsen turvallisuuden vahvistaminen edellyttää lapsen kokemuksen kuuntelemista  

Mikä merkitys lapselle on sillä, että hän saa erosta ja sen mukanaan tuomista muutoksista tiedon omilta vanhemmiltaan. Onko vanhempien kertomien erotarinoiden yhteneväisyydellä väliä? Miten erosta kertominen ja keskustelu lapsen kanssa tukee lapsen turvallisuuden tunnetta. Mitä jos vanhempia ei kykene tai pysty asiaa käsittelemään lapsen kanssa, mikä avuksi ja miten työntekijä voi auttaa vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa. 

DIAT

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri sekä pari- ja perhepsykoterapeutti Janna Rantala. Vastaanottotyön ohella hän luennoi ja kirjoittaa vanhemmuudesta, lapsen kehityksestä ja lastenpsykiatrisista aiheista sekä vanhemmille että ammattilaisille.   

15.45-15.55 Kohti turvallisia erosuhteita – päivän yhteenveto ja päätöspuheenvuoro  

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä

15.55-16 Erofoorumin päätös ja palautteen keruu   

Oivallukset jakoon!

Päivän puheenjohtaja