29.4.2020 08:30-16:00 XAMK - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Mikpoli sali) Patteristonkatu 3 D, 50101 Mikkeli

Lapsella on vanhempien erotessa oikeus tulla kuulluksi, säilyttää hänelle tärkeät ihmissuhteet ja kokea olonsa turvalliseksi. 

Haastavat erotilanteet, joissa on pitkittyneitä huolto- ja tapaamisriitoja, vaikuttavat useiden lasten elämään haitallisesti. Uusi lapsenhuoltolaki painottaa vanhempien sovinnollisuutta, yhteistoimintaa ja lapsen oikeutta läheisiin ihmissuhteisiin eron jälkeen. Kaikki vanhemmat eivät kykene sovinnolliseen yhteistyöhön ja lapsi voi pahimmillaan altistua vuosia kestävälle riitelylle tai eron jälkeiselle väkivallalle ja vainolle. Vaikeiden eroriitojen yhteydessä esitetään usein väitteitä lapsen vieraannuttamisesta tai kaltoinkohtelusta. Lain mukaan lasta tulee myös suojella väkivallalta ja huonolta kohtelulta. 

Pitkittyneet erokonfliktit ovat vahingollisia lapsen kehitykselle ja näyttäytyvät haasteellisina useiden eri ammattilaisten työssä. Lapsen asioista riitely tuomioistuimessa ei useinkaan tuo ratkaisua niihin tekijöihin, jotka ylläpitävät vanhempien välistä konfliktia, vaan riita voi jopa kärjistyä. Millaista osaamista ja yhteisiä toimintakäytäntöjä tarvitsemme huoltoriitojen kierteen katkaisemiseksi, eron kaikkien osapuolten auttamiseksi ja lasten edun toteutumiseksi? Seminaarissa kuulemme eri ammattilaisten ja kokemusasiantuntijan näkemyksiä näistä teemoista.

Kohderyhmä: Seminaari on suunnattu Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksille ja eri alojen ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat haastavissa erotilanteissa eläviä lapsia ja heidän vanhempiaan, mm. sosiaalityöntekijät, psykologit, lastenvalvojat, ero- ja väkivaltatyön työntekijät, opettajat, terveydenhoitajat, oikeusavustajat ja tuomarit.

Tilaisuus on maksuton ja siihen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Ilmoittauduthan 10.4.2020 mennessä täyttämällä sivun alareunassa oleva lomake.

Lisätietoa: Johanna Vaitomaa
p. 050 566 0197, Turvassa -hanke

Ohjelma

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen
09:00 Avauspuheenvuoro, projektipäällikkö Johanna Vaitomaa, Turvassa -hanke
09:05 Vakavat huoltoriidat lapsen näkökulmasta – katsaus vieraannuttamiseen ja väkivaltaepäilyihin,
johtava asiantuntija Taina Laajasalo, THL 
(Barnahus -hanke)
10:15 Yhteinen keskustelu 
10:30 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro
11:10 TAUKO
11:20 Miten Turvassa –hankkeessa autetaan vaikeissa erotilanteissa eläviä lapsia ja heidän vanhempiaan,
Heli Isotalus ja Emmi Heikkinen
, Viola ry
12:00 LOUNASTAUKO (omakustanteinen)
13:15 Pitkittyneet huoltoriidat ja lapsen etu asianajajan näkökulmasta,
asianajaja Marja Välilä, Asianajotoimisto Legal Lounge Oy
14:15 Yhteinen keskustelu 
14:30 KAHVITAUKO
15:00 Moniammatillinen yhteistyö vainotilanteissa,
Tukikeskus Varjon vastaava Jonna Brandt
15:45 Päätössanat ja hyvää kotimatkaa, Johanna Vaitomaa 

Ilmoittautuminen 29.4.2020 seminaariin/työkokoukseen
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.