7.4.–16.11.2022 vuosi 2022 Teams -toteutus

Ensi- ja turvakotien liiton toteuttamassa, toiminnanjohtajien koulutuskokonaisuudessa saat eväitä viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdistyksissä. Koulutus sisältää viisi (3 h) työpajaa, joissa ratkotaan yhdessä viestinnän kipukohtia ja haasteita toiminnanjohtajan näkökulmasta. Osallistujat saavat innostusta sekä välineitä ja työkaluja johtaa, kehittää ja tehostaa viestintää yhdistyksessä. Viestintä nähdään monikanavaisena mahdollisuutena tuoda tärkeää työtä esiin.

Koulutus koostuu alustuksista, keskusteluista sekä väli- ja ennakkotehtävistä. Kouluttajina toimii liiton viestinnän asiantuntijat sekä osaan työpajoista saamme ulkopuolisia asiantuntijoita.

 Kenelle: Koulutus on tarkoitettu toiminnanjohtajille eikä yhdistyksestä voi nimetä muuta henkilöä hänen sijastaan. On toivottavaa, että pystyt osallistumaan mahdollisimman moneen työpajaan täysipainoisesti, mutta yksittäinen poisjäänti ei ole este osallistumiselle.


Miten yhdistyksen strategia tukee viestinnän käytännön tekemistä? Miten johdan viestintää oman toiminnanjohtajan työni ohella? Miten innostan porukkani viestimään? Miten viestintää on hyvä suunnitella ja tehtäviä yhdistyksessä jakaa? Miten teen viesteistämme kiinnostavia ja miten jäämme mieleen? Miten kasvatamme näkyvyyttä meille tärkeissä sidosryhmissä?


Työpajojen aikataulu

to 7.4. klo 12-15
to 12.5. klo 12-15
ke 14.9, klo 12-15      
ke 12.10. klo 12-15
ke 16.11. klo 12-15

Tutustu työpajojen sisältöön tarkemmin sivun alareunasta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt. Ota yhteyttä, jos vielä haluat päästä mukaan.

Ilmoittautuneille lähetetään työpajojen kalenterikutsut osallistumislinkkeineen sekä tietoa koulutuksesta ja ennakkotehtävistä.

Työpajojen sisältö

Työpaja 1: Strategia viestinnässä ja innostava ydinviesti
torstai 7.4. klo 12-15

Tuloksekas viestintästrategia rakentuu yhdistyksen vision, mission ja strategisten tavoitteiden pohjalta. Tässä työpajassa tarkastelemme, miten määrittelemme viestinnän tavoitteet ja miten niistä muodostetaan innostava ydinviesti. Keskustelemme asiantuntijan johdolla myös siitä, tarvitseeko yhdistys oman viestintästrategiaa, mikä on keskusjärjestön rooli ja miten yhdistyksen viestinnän askelmerkit konkreettisesti tehdään.

Työpaja 2: Viestinnän vuosisuunnitelma
torstai 12.5. klo 12-15

Yhdistyksen viestinnän tekeminen konkretisoituu vuosisuunnitelmassa. Hyvä suunnitelma on lyhyt, ytimekäs dokumentti, jossa kerrotaan mitkä ovat viestinnän keskeiset tavoitteet, mitä kohderyhmiä yritetään tavoittaa, mitä heille tarjotaan ja mitä halutaan saavuttaa, kuka tekee, milloin ja mitä viestinnän keinoa tai välinettä käytetään. Vuosisuunnitelma on koko työyhteisön työkalu, mikä kertoo mitä viestinnässä tapahtuu ja mitä kultakin odotetaan.

Työpaja 3: Viestinnän johtaminen ja työnjako yhdistyksissä
keskiviikko 14.9, klo 12-15      

Yhdistyksissä, joissa on mikä tahansa viestinnän työnjako, viestivät yleensä tehokkaasti. Viestinnän johtaminen ei sinänsä ole monimutkaista ja kokemuksen mukaan yhdistysten työntekijät ovat innostuneita viestijöitä, jos löytävät viestimiselle tarkoituksen ja sopivan kanavan. Aika usen riittää, että viestinnälle sovitaan yhteiset pelisäännöt ja tarkistetaan suunnitelmaa säännöllisesti ja riittävän usein. Miten hyvää tekemistä ylläpidetään ja miksi monikanavaisuus on tärkeää?

Työpaja 4: Viestinnän mittaamisen keinot ja yhdistyksen työn tuloksista kertominen
keskiviikko 12.10. klo 12-15

Viestinnän tulos on eri asia kuin vaikutus, jonka osoittaminen voi olla mahdotonta tai tarpeetonta. Oleellista on tietää, mitä merkitystä viestinnän tuloksella on ja mihin tietoa aikoo käyttää. Pelkästään rahoittajan tiedonhalun tyydyttäminen on hyvin helppoa, mutta mittaustuloksen käyttäminen työn arvioimiseen on viestinnässäkin vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Onnistuneet some-postaukset ja tehokas näkyvyys somessa voi olla arvokkaampaa kuin näkyvyys paikallislehdissä.

Työpaja 5: Kriisiviestintä – kun kaikki edellä kerrottu menee kuitenkin pieleen
keskiviikko 16.11. klo 12-15

Kriisiviestintä on tärkeä osa kriisin hoitamista ja voi ehkäistä ongelmia. Hyvä kriisiviestintä on suurimmaksi osaksi valmistautumista toimimaan ripeästi ja oikein, jolloin aikaa jää enemmän itse kriisille. Milloin kannattaa viestiä itse, milloin sitä ei kannata tehdä missään tapauksessa? Tulipalon sattuessa, pelastaudu ensin ja twiittaa vasta sitten!

Lisätietoa

Laura Kouri
viestinnän asiantuntija
laura.kouri@etkl.fi, p. 040709 9498

Mikko Savelainen
viestintäpäällikkö
mikko.savelainen@etkl.fi