18.1.–23.8.2022 Helsinki + Teamsissa. Asemamiehenkatu 4 A 7.krs

LKK- koulutus tarjoaa perustiedot ja ymmärryksen perheen kohtaamiseen ja tukemiseen, kun perheessä on lapseen kohdistunutta väkivaltaa. LKK-ohjaus perustuu CPC-CBT-menetelmään (Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy). Se on ammatillisesti ohjattua tukea perheille, joissa vanhemmat käyttävät tai ovat riskissä käyttää väkivaltaa lapsiaan kohtaan. Ohjausprosessi sisältää 16-20 tapaamista, joko perhekohtaisesti tai ryhmässä. LKK-ohjaus tukee perheitä väkivallan lopettamisessa sekä uusien turvallisten kasvatus- ja käyttäytymismallien omaksumisessa. Ohjaus auttaa vanhempia ottamaan huomioon lapsen kehitys- ja ikätasoiset tarpeet perheen arjessa ja lapsia selviytymään väkivaltaan liittyvistä kokemuksistaan.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-,terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät lapsiperheiden kanssa. Koulutus soveltuu jäsenyhdistysten työntekijöille väkivaltatyön avopalveluissa ja perheneuvolassa, lastensuojelun tai lastenneuvolan perhetyössä toimiville ammattilaisille.

Koulutus koostuu kymmenestä opetuspäivästä (70 t), itsenäisestä opiskelusta (60 t), perheprosessin suunnittelusta ja ohjaamisesta (36 t) sekä ohjauksellisista vertaistapaamisista (12 t). Koulutus antaa valmiudet toimia LKK-ohjaajana.

Koulutuksen sisältö:

  • LKK-ohjauksen periaatteet: Lapsen osallisuus, kannustava kasvatus, turvallisuus, psykoedukaatio ja motivoiva haastattelu
  • LKK-ohjauksen vaiheet ja tapaamiskertojen sisällöt: Arviointi ja prosessiin sitoutuminen, tehokkaat selviytymiskeinot, perheen turvasuunnitelma ja -taidot sekä kaltoinkohtelun selkeyttäminen
  • Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ylisukupolvisena ilmiönä ja sen vaikutukset lapseen
  • Lapsen turvallisuuden ja resilienssin vahvistaminen
  • Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet ja keinot
  • Traumanarratiivin rakentamisen perusteet ja käytäntö

Koulutuksen lähiopetuspäivät toteutetaan koronatilanne huomioiden Helsingissä ja etäpäivät Teams-yhteydellä. Koulutuspäivät ovat: 18.1. (etä), 15.-16.2. (lähi), 23.-24.3. (lähi), 26.-27.4. (etä), 23.-24.5. (lähi) ja 23.8. (etä)

Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

  • Läsnäoloa (80%) lähiopetuspäivissä, yhteensä 6 päivää (tarvittaessa osallistuminen lähiopetuspäivään toteutetaan etäyhteydellä TEAMS)
  • Osallistumista ohjauksellisiin vertaiskeskusteluihin, jotka toteutetaan etäyhteydellä (TEAMS)
  • Työparia samasta tai eri organisaatiosta ja työparin kanssa yhden perheprosessin ohjaamista koulutuksen aikana (perheprosessin tulee alkaa koulutuksen aikana)
   • Opinnäytetyön suorittamista.

Hinta: Koulutus on maksuton. Koulutus sisältää Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen -käsikirjan ja muun koulutuksessa jaettavan materiaalin.

Koulutusryhmän koko on 20 henkilöä.

Yhteystiedot: Niina Remsu,  niina.remsu@etkl.fi,  050 441 8825

Ilmoittautuminen koulutukseen on  päättynyt.