14.2.–3.10.2023 Teams & Helsinki

Ensi- ja turvakotien liitto järjestää LKK-koulutuksen, joka antaa ammattilaiselle valmiudet toimia LKK-ohjaajana. Yhtenä kouluttajana toimii ohjelman kehittäjä Ph.D. Melissa Runyon! 

Mikä LKK-ohjelma?  LKK -ohjelma on tarkoitettu perheille, joissa vanhemmat käyttävät tai ovat riskissä käyttää väkivaltaa lapsiaan kohtaan. Ohjelma tukee vanhempia väkivallan lopettamisessa ja auttaa heitä löytämään turvallisia käyttäytymismalleja arkeen. Tavoitteena on myös auttaa lapsia selviytymään väkivaltaan liittyvistä kokemuksistaan. LKK-ohjelmassa yhdistyy psykoedukaatiossa, motivoinnissa ja käyttäytymisterapiassa toimivaksi todetut menetelmät. LKK perustuu CPC-CBT -ohjelmaan (Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy).

Kenelle: Erityisesti ETKL:n jäsenyhdistysten työntekijöille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluissa.

Osallistuminen edellyttää

 • Läsnäoloa lähiopetuspäivissä ja 80 % osallistumista koulutuspäiviin.
 • Osallistumista työnohjauksellisiin vertaisryhmiin (1 t x 12), etäyhteydellä (Teams).
 • Työparia samasta tai eri organisaatiosta ja työparin kanssa perheprosessin ohjaamista koulutuksen aikana.
 • Opinnäytetyön, HOPS-keskustelun ja itsearvioinnin tekemistä.
 • Osallistujalla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen kelpoisuusehtojen mukainen tutkinto (amk) tai muu soveltuva tutkinto ja riittävä täydennyskoulutus sekä kokemusta perheiden kanssa tehtävästä työstä, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöstä tai muusta kuntouttavasta, hoidollisesta tai lastensuojelullisesta työstä.

Ilmoittaudu nyt! Ilmoittautuminen suljetaan paikkojen täytyttyä. 

Viestintä ja tietosuoja
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.

Koulutuksen laajuus: Lähi- ja etäopetus (72 t), itsenäinen opiskelu (60 t), perheprosessin suunnittelu ja ohjaaminen (40 t) sekä työnohjaukselliset vertaistapaamiset (12 t).  

Missä ja milloin: Koulutuspäivät ovat 14.2. (etä), 20.–22.3. (etä, klo 13–18), 24.–26.4. (etä, klo 13–18), 6.–7.6. (lähi, HKI), 6.9. (etä) ja 3.10. (etä). Koulutuksen lähiopetuspäivät toteutetaan Helsingissä ja etäpäivät Teams-yhteydellä. 

Hinta: Osallistuminen on liiton jäsenyhdistykselle maksuton ja muille osallistujille 725 € (alv. 0 %). Maksuun sisältyvät Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen -käsikirja ja muut koulutuksessa jaettavat materiaalit. Maksu voidaan suorittaa kahdessa erässä. Matka- ja majoituskulut (lähipäivät kesäkuussa) eivät sisälly hintaan.

Peruutus: Maksuton peruutus 3.2.2023 asti. Tämän jälkeen koulutushinta laskutetaan täysimääräisenä. 

Koulutuksen teemat

 • LKK-ohjauksen periaatteet: Lapsen osallisuus, kannustava kasvatus, turvallisuus, psykoedukaatio ja motivoiva haastattelu. 
 • LKK-ohjauksen vaiheet ja tapaamiskertojen sisällöt: Arviointi ja prosessiin sitoutuminen, tehokkaat selviytymiskeinot ja vanhemmuustaidot, perheen turvasuunnitelma ja -taidot sekä kaltoinkohtelun selkeyttäminen. 
 • Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ylisukupolvisena ilmiönä ja sen vaikutukset lapseen. 
 • Lapsen turvallisuuden ja resilienssin vahvistaminen. 
 • Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet ja keinot. 
 • Traumanarratiivin rakentamisen perusteet ja käytäntö. 

LKK-ohjelman hyödyt

 • Lapseen kohdistuva väkivalta ja kaltoinkohtelevat kasvatuskeinot loppuvat/ vähenevät perheessä.  
 • Lapsi saa apua väkivallan käsittelemiseen ja posttraumaattiset stressioireet ja käyttäytymisongelmat vähenevät. 
 • Vanhempi saa tukea väkivallan katkaisemiseen ja hänen selviytymiskeinonsa ja vanhemmuudentaidot vahvistuvat.  
 • Turvallisuuden tunne ja myönteinen vuorovaikutus lisääntyvät lasten ja vanhempien välillä. 

Lisätiedot
Niina Remsu
niina.remsu@etkl.fi
050 441 8825