30.–31.5.2018 Hotelli Rantapuisto, Furuborginkatu 3, 00980 Helsinki

Miestyön foorumi on merkittävin valtakunnallinen koulutus- ja verkostotapahtuma kaikille miehiä, isiä tai perheitä ammatissaan tai vapaaehtoisena kohtaaville. Foorumissa teemoja käsitellään monipuolisin työtavoin ja kulttuurin keinoin.

Lisätietoja

Jussi Pulli, kehittämispäällikkö
jussi.pulli@etkl.fi, p. 0405041673

Keskiviikko 30.5.2018

9.30 Ilmoittautuminen

10.30 Foorumin avaus

10.45 Elinvoimainen mies uskaltaa rakastaa

Teemu Syrjälä, hyvinvointivalmentaja, kirjailija

11.45 Lounas

12.45 Minä ja muut: kumppanina, isänä ja ystävänä

– Miesten moninaiset perhesuhteet ja perheellistymisen tavat/Anna Moring, projektipäällikkö, Monimuotoiset perheet verkosto
– Isänä eron jälkeen/ Maarita Kettunen, asiantuntija, Ero lapsiperheessä -työ, Ensi- ja turvakotien liitto
– Tuetun ystävyyden voimavarat / Ira Virtanen, FT, viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkija, Tampereen yliopisto

14.00 Tauko, siirtyminen työpajoihin

14.30 Työpajat
1.     Elinvoimainen keho – rentoutunut mieli
2.     Miesten moninaiset perhesuhteet käytännön työssä
3.     Pojat ja nuoret miehet suhteessa palveluihin sekä muihin ihmisiin
4.     ”Välähdyksiä” – Nuoret miehet rakentamassa identiteettiään, kasvamassa miehiksi ja isiksi suhteissaan ympäröivään maailmaan.
5.     Vaiettu väkivalta – miehen suhde väkivaltakokemukseen
6.   ”Ihminen isän sisällä” – Vauvaperheiden isien kohtaaminen ensikodin terapeuttisissa avopalveluissa
7.     Erosuhteet ja isyys
16.   Mies kriisissä Arvostava ihmisen kohtaaminen


16.00 Kahvit

17.30  Miehen kosketus teatteriesitys, Vaara-kollektiivi

20.15 Illallinen

Torstai 31.5.2018

9.00 Juuso Kekkosen stand up-luento ihmissuhteista ja miehisyydestä

9.45 Suomalainen mies ja parisuhteen uudet trendit

Heli Vaaranen, parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti, Väestöliitto

11.00 Lounas

12.00  Työpajat

8.     ”Seksuaalisuus ja intiimiys – miten seksuaalisuudesta tulisi puhua miesten kanssa, jotta se edistäisi heidän hyvinvointiaan
9.     Sateenkaarimiesten perheet ja perhetoiveet
10.     Pojat ja nuoret miehet suhteessa palveluihin sekä muihin ihmisiin
11.     ”Välähdyksiä” – Nuoret miehet rakentamassa identiteettiään, kasvamassa miehiksi ja isiksi suhteissaan ympäröivään maailmaan.
12.    Vaiettu väkivalta – miehen suhde väkivaltakokemukseen
13.   Erosuhteet ja isyys
14.    Mies kriisissä-Arvostava ihmisen kohtaaminen
15.    Turvallisuuden tekijä

13.30 Kahvi

 • 14.00 Foorumin loppuyhteenveto: Miltä näyttää mies suhteissaan?  Keskustelun vetää Juha Kilpiä
 •         Heli Vaaranen, Väestöliitto
  ·        Rosa  Meriläinen, kirjailija ja kolumnisti
  ·        Juha Jämsä, Sateenkaariperheet rysa isti
  ·        Santtu Salonen, Ensi- ja turvakotien liiton miestyön tiimi

15.00 Foorumin päätös

Työpajat keskiviikkona 30.5.

1.     Elinvoimainen keho – rentoutunut mieli
Teemu Syrjälä, hyvinvointivalmentaja, kirjailija

Työpajassa tehdään yhdessä harjoituksia, joiden tarkoitus on harjoittaa kehon omaa kykyä rentoutua, tuottaa energiaa sekä mielen selkeyttä. Tämä on erittäin tärkeä taito kaikille ihmisille nykyaikana. Tuokiossa tehtävät harjoitukset eivät vaadi erityisosaamista, kuntoa tai etukäteisvalmistelua ja ne ovat helposti opittavissa. Luomme turvallisen ympäristön, jossa voit päästä syvemmin käsiksi omaan kehoosi ja sitä kautta tuntemuksiisi. Anna itsellesi pieni hetki, olet sen ansainnut!

2.     Miesten moninaiset perhesuhteet käytännön työssä
Anna Moring, Monimuotoiset perheet verkosto

Työpajassa käsitellään sitä, kuinka miesten perhesuhteet rakentuvat silloin, kun ne ovat jollain tavalla normista poikkeavia, ja miten tämä vaikuttaa ammattilaisten työhön. Pajassa pohditaan konkreettisten tilanteiden ja esimerkkien kautta sitä, kuinka miesten erilaiset elämäntilanteet moninaiset perhesuhteet näkyvät miehiä kohtaavien ammattilaisten työssä, ja minkälaisissa kohdissa ne jäävät syystä tai toisesta näkymättömiin. Miten esimerkiksi uusperhettä perustavan etä-isän suhde aiemmasta liitosta oleviin lapsiinsa voi muuttua uuteen suhteeseen syntyvän lapsen myötä? Kuinka tahattoman lapsettomuuden kokemus tai lapsitoive näyttäytyy miesten näkökulmasta? Tai kuinka isyys rakentuu, kun mies jää puolisonsa kuoleman vuoksi kokonaan yksin lastensa kanssa?

3.     Pojat ja nuoret miehet suhteessa palveluihin sekä muihin ihmisiin, Miguel Reyes ja nuorten asiantuntijoita, Väestöliitto/ Poikien puhelin

Työpajassa tuodaan esille kokemusta pojista ja nuorista miehistä. Miten pojat hakevat /eivät hae apua, miten kykenevät pyytämään apua, miten toimivat ihmissuhteissaan ja miten kokevat kriisit? Miten pojat pääsevät suhteisiin ja mitä toivovat suhteiltaan? Keskustelun ja ryhmätöiden avulla tutustutamme poikien ja nuorten salaiseen maailmaan.

4.     ”Välähdyksiä” – Nuoret miehet rakentamassa identiteettiään, kasvamassa miehiksi ja isiksi suhteissaan ympäröivään maailmaan.
Kalle Laanterä, Poikien Talo ja Jussi Vehniäinen, Nuoret isät-kehittämishanke, Loisto Setlementti ry

Dialogisessa työpajassa käsitellään tarinoiden kautta, minkälaisten suhteiden keskellä nuoret miehet kasvavat miehiksi, miten he käsittelevät isyyttään ja minkälaisia haasteita ja onnistumisia he matkallansa kohtaavat. Työpajan tavoitteena on rakentaa yhteistä ymmärrystä nuorten miesten elämästä ja tarjota nuorten miesten kanssa työskenteleville keinoja kohtaamiseen ja turvallisen tilan rakentamiseen sukupuolisensitiivisesti.

5.     Vaiettu väkivalta – miehen suhde väkivaltakokemukseen
Jussi Pekkola ja Tommi Sarlin, Miessakit, Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke

Työpajassa perehdytään miesten kokemaan väkivaltaan ilmiönä ja miesten auttamiseen keskustelun menetelmin. Noin puolet miehistä on kokenut väkivaltaa 16 vuotta täytettyään. Miessakeissa julkaistiin vuonna 2017 kyselytutkimus Vaiettu väkivalta – miesten kokema väkivalta sekä mahdollisuus avun hakemiseen ja saamiseen. Raportissa korostui erityisesti elämänkumppanin taholta koettu väkivalta. Työpajassa perehdytään tutkimukseen ja jaetaan asiakastyössä esiin tulleita kokemuksia miesten kokemasta väkivallasta ja auttamisen keinoista.

6.   ”Ihminen isän sisällä” – Vauvaperheiden isien kohtaaminen ensikodin terapeuttisissa avopalveluissa
Kirsi Roos ja Anne Pulkkinen, Helsingin ensikoti ry

Millaisia tunteita ja ilmiöitä olet kohdannut isien kanssa työskennellessäsi? Tunnistatko, jos sukupuoleen liittyvät stereotypiat ja ennakkoluulot nostavat päätään? Voiko nainen olla hyvä isätyöntekijä?

Tässä työpajassa kuulet Helsingin ensikoti ry:n isätyön kehittämistyöstä ja käytännön toteutuksesta Vauvaperheiden terapeuttisten avopalveluiden näkökulmasta. Erilaisissa palvelumuodoissamme (matalan kynnyksen palvelut, päiväryhmät, kotona tehtävä ensikotikuntoutus) kohtaamme isiä yhdestä puhelinkontaktista intensiiviseen, vuosiakin kestävään työskentelyyn. Yksilökohtaisen työn lisäksi erilaiset ryhmät mahdollistavat vertaistuen. Monipuolinen palveluvalikkomme mahdollistaa isien huomioimisen yksilöllisesti ja kunkin perheen tarpeet huomioiden.

Perheiden moninaisuus ja asiakaskunnan muuttuneet tarpeet ovat haastaneet meidät etsimään aktiivisesti uusia työskentelytapoja. Samalla se on tarjonnut naisista koostuvalle työryhmällemme mahdollisuuden pohtia muun muassa edellä mainittuja kysymyksiä myös henkilökohtaisella tasolla. Meille isien arvostava kohtaaminen tarkoittaa mm. kykyä nähdä ihminen isän/miehen sisällä, yksilö elämänhistoriansa muokkaamana.

Työpajassamme jaamme kanssanne käytännön työskentelyn huippuhetkiä ja haasteita vuosien varrelta. Tervetuloa työpajaamme jatkamaan yhdessä pohdintaa isätyön kehittämisestä!

7.     Erosuhteet ja isyys
Kari Rekilä, lapsi- ja perhetyön diakoni, Oulun seurakuntayhtymä, Janne Pulkkinen, Väkivaltatyön asiantuntija, Vantaan Turvakoti ry ja Maarita Kettunen, asiantuntija, Ero lapsiperheessä -työ, Ensi- ja turvakotien liitto

Työpaja sisältää näkökulmia ja yhteistä pohdintaa seuraavista teemoista: työskentelyssä miehen suhde lasten äitiin ja eron jälkeisen yhteistyövanhemmuuden rakentaminen sekä miten työskennellä miehen kanssa, kun ero on hankala ja sitä värittää isot pettymykset ja pelko isyyden menettämisestä. Työpajassa kerrotaan myös Vanhemman neuvo® -vertaistukiryhmistä tukemassa eron jälkeisen isyyden ja yhteistyövanhemmuuden rakentamista.

16.     Mies kriisissä-Arvostava ihmisen kohtaaminen
Niina Neuvonen, Lahden ensi- ja turvakotiyhdistys ja Sari Hellsten Ensi- ja turvakotien liiton miestyön tiimi

Kriisit isän elämässä -tutkimuksessa Ensi- ja turvakotien liiton työntekijät haastattelivat 49 asiakasisää.Mitä on olla isä haastavassa elämäntilanteessa ja mitä tukea silloin tarvitaan? Työpajassa avataan tutkimustuloksia työn kehittämisen näkökulmasta. Kuulet, kuinka työntekijä on saanut haastattelukokemuksesta tulleen tiedon käyttöönsä ja on hyödyntänyt sitä ammatilliseen kehittymiseen. Työpajassa esitellään lisäksi työkaluja isien kanssa työskentelyyn.

 

Työpajat torstaina 31.5.

8. ”Seksuaalisuus ja intiimiys – miten seksuaalisuudesta tulisi puhua miesten kanssa, jotta se edistäisi heidän hyvinvointiaan
Juha Kilpiä, seksuaalipedagogi, työnohjaaja

Työpajassa on tavoitteena käydä sellaista dialogia, joka helpottaa miesten hyvinvoinnin parissa työskenteleviä puhumaan seksuaalisuudesta niin, että se lisäisi miesten kyvykkyyden tunnetta, itsearvostusta ja itsetuntemusta sekä näin mahdollistaisi heidän hyvinvoinnin lisääntymisen.

9.     Sateenkaarimiesten perheet ja perhetoiveet
Juha Jämsä, Sateenkaariperheet ry

Työpajassa kuullaan, millaisissa (lapsi)perhesuhteissa sateenkaarimiehet elävät, minkälaisia erityisiä tilanteita he kohtaavat ja miten sateenkaarimiehet työstävät perhetoiveitaan, kun perheellistyminen on heille erityisen hankalaa.

10.     Pojat ja nuoret miehet suhteessa palveluihin sekä muihin ihmisiin Miguel Reyes ja nuorten asiantuntijat, Väestöliitto/ Poikien puhelin

11.     ”Välähdyksiä” – Nuoret miehet rakentamassa identiteettiään, kasvamassa miehiksi ja isiksi suhteissaan ympäröivään maailmaan.
Kalle Laanterä, Poikien Talo ja Jussi Vehniäinen, Nuoret isät-kehittämishanke, Loisto Setlementti ry

12.     Vaiettu väkivalta – miehen suhde väkivaltakokemukseen
Jussi Pekkola ja Tommi Sarlin, Miessakit, Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke

Työpajassa perehdytään miesten kokemaan väkivaltaan ilmiönä ja miesten auttamiseen keskustelun menetelmin. Noin puolet miehistä on kokenut väkivaltaa 16 vuotta täytettyään. Miessakeissa julkaistiin vuonna 2017 kyselytutkimus Vaiettu väkivalta – miesten kokema väkivalta sekä mahdollisuus avun hakemiseen ja saamiseen. Raportissa korostui erityisesti elämänkumppanin taholta koettu väkivalta. Työpajassa perehdytään tutkimukseen ja jaetaan asiakastyössä esiin tulleita kokemuksia miesten kokemasta väkivallasta ja auttamisen keinoista.

13.  Erosuhteet ja isyys
Kari Rekilä, lapsi- ja perhetyön diakoni, Oulun seurakuntayhtymä, Janne Pulkkinen, Väkivaltatyön asiantuntija, Vantaan Turvakoti ry ja Maarita Kettunen, asiantuntija, Ero lapsiperheessä -työ, Ensi- ja turvakotien liitto

Työpaja sisältää näkökulmia ja yhteistä pohdintaa seuraavista teemoista: työskentelyssä miehen suhde lasten äitiin ja eron jälkeisen yhteistyövanhemmuuden rakentaminen sekä miten työskennellä miehen kanssa, kun ero on hankala ja sitä värittää isot pettymykset ja pelko isyyden menettämisestä. Työpajassa kerrotaan myös Vanhemman neuvo® -vertaistukiryhmistä tukemassa eron jälkeisen isyyden ja yhteistyövanhemmuuden rakentamista.

14.     Mies kriisissä-Arvostava ihmisen kohtaaminen
Niina Neuvonen, Lahden ensi- ja turvakotiyhdistys ja Pirjo Kotkamo Ensi- ja turvakotien liiton miestyön tiimi

Kriisit isän elämässä -tutkimuksessa Ensi- ja turvakotien liiton työntekijät haastattelivat 49 asiakasisää.

Mitä on olla isä haastavassa elämäntilanteessa ja mitä tukea silloin tarvitaan? Työpajassa avataan tutkimustuloksia työn kehittämisen näkökulmasta. Kuulet, kuinka työntekijä on saanut haastattelukokemuksesta tulleen tiedon käyttöönsä ja on hyödyntänyt sitä ammatilliseen kehittymiseen. Työpajassa esitellään lisäksi työkaluja isien kanssa työskentelyyn.

15.     Turvallisuuden tekijä
Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntijat Santtu Salonen (miestyö) ja Veli-Matti Toikka (väkivaltatyö)

Tule keskustelemaan siitä, miten isät ja miehet ovat tuoneet turvaa lähisuhteisiinsa ennen ja nyt. Miten mahdolliset turvattomuuden kokemukset ovat selätetty? Voit ottaa mukaasi valokuvan isästäsi, isoisästäsi tai jostain muusta sinulle merkityksellisestä miehestä, jonka koet lisänneen omaa turvallisuuden tunnettasi ja kertoa hänen tarinansa.

Tervetuloa pohtimaan ja löytämään tapoja, joilla miehet voivat edistää turvallisuutta lähi- ja perhesuhteissaan.

Molemmat päivät 30.-31.5. 170 eur ( sis. lounaat, ip-kahvit, päivällisen ja Miehen kosketus -näytelmän)

Vain 30.5. 125 eur (sis. lounaan, ip-kahvin, päivällisen ja Miehen kosketus-näytelmän)

Vain 31.5. 100 eur (sis. lounaan, ip-kahvin)

Majoittuminen: 

Osallistujat voivat varata huoneen hotelli Rantapuistosta: reception@rantapuisto.fi tai 09 31911 / varaustunnus: Miestyön foorumi

 • Standard Twin Room yhdelle
  Huone / hinta 99 eur / ti 29.5 ja 109 eur / ke 30.5
 • Standard Twin Room kahdelle
  huone / hinta 109 eur / 29.5. ja 119 eur / 30.5
 • Superior Room yhdelle
  huone/ hinta  129 eur / 30.5
 • Superior Room kahdelle
  huoen / hinta  139 eur / 30.5

Huom!

Foorumiin ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta viimeistään 10 työpäivää ennen foorumin alkamista. Ilman peruutusta ja ilman pätevää syytä (esim. sairastuminen) foorumista poisjääneiltä veloitetaan koko osallistumismaksu.

Ilmoittautuminen on päättynyt!

Jos haluat ilmoittautua vielä mukaan, lähetä viestiä:
Sari.Hellsten@etkl.fi