19.–20.8.2022 alkaen pe 16:00 Koulutuskeskus Sopukka, Uusi Porvoontie 482, 01120 Sipoo

Tervetuloa Nuorten väkivaltafoorumiin! Mukaan foorumiin ovat tervetulleita kaikki noin 15–29 -vuotiaat nuoret, joilla on kokemusta väkivallasta. Jokainen foorumin osallistuva nuori määrittelee itse, minkälaista väkivaltaa hän on elämässään kohdannut ja / tai käyttänyt. Osallistujien kokemuksia väkivallasta ei kysytä tai selvitetä, vaan näiden kokemusten pohjalta työskennellään yhteisesti. Foorumissa työskentelyn pohjana on osallistujien jaetut kokemukset väkivallasta, joten päivä toimii myös vahvasti vertaistuellisena tapaamisena.

Vuonna 2022 Nuorten väkivaltafoorumissa katsotaan tulevaisuuteen. Väkivalta on laaja ilmiö, joka koskettaa liian isoa joukkoa suomalaisista lapsista ja nuorista. Vuoden 2022 väkivaltafoorumissa haastetaan väkivaltaan ja väkivallan parissa työskentelyyn liittyviä oletuksia tulevaisuudesta, kuvitellaan toivottavia tulevaisuuksia ja mietitään tekoja näiden tulevaisuuksien saavuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavien asioiden pohtimista yhdessä muiden nuorten ja mukana olevien ammattilaisten kanssa:

  1. Ovatko nykyiset tavat auttaa väkivaltaa kohdanneita lapsia ja nuoria toimivia?
  2. Mitä jos toimittaisiin jollain toisella tavalla?
  3. Millainen olisi tulevaisuus, jossa väkivaltaa ei olisi? Tai sellainen, jossa kaikki väkivaltaa kohdanneet lapset ja nuoret saisivat tarvitsemansa avun? Mitä tulevaisuudelta toivotaan?
  4. Mitä eri ammattilaisten pitäisi tehdä, jotta toivottu tulevaisuus saavutettaisiin? Mitä ihmisten ajatusmalleissa, arvoissa ja uskomuksissa pitäisi muuttua? Millä tavalla esimerkiksi lainsäädäntöä voitaisiin uudistaa?

Nuorten väkivaltafoorumissa työskentelylle luodaan turvallinen ilmapiiri. Paikalla on alan ammattilaisia ja nuoria aikuisia, joilla on omia kokemuksia väkivallasta. Järjestäjät yhdessä vastaavat jokaisen osallistujan turvallisesta osallistumisesta. Työskentelyn tavoitteena ei ole kuulla yksittäisten nuorten kokemuksia väkivallasta, vaan pohtia yhdessä niitä asioita, jotka auttavat väkivallasta selviytymiseen ja miten ammattilaiset voisivat tulevaisuudessa auttaa entistä paremmin lapsia ja nuoria, jotka ovat kohdanneet elämässään väkivaltaa.

Foorumi järjestetään kaksipäiväisenä Sopukassa. Foorumiin voi osallistua noin 15 nuorta. Jos osallistuja on alaikäinen, olemme yhteydessä hänen huoltajaansa tai muuhun arjessa läsnä olevaan aikuiseen. Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä tekstiviestillä ennen foorumin alkua tarkempien tietojen osalta.

Nuorten väkivaltafoorumin järjestävät yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liitto, Pesäpuu ry & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ensi- ja turvakotien liitosta mukana ovat Tiina Muukkonen ja Niina Remsu. Pesäpuusta Katriina Nokireki, Onni Westlund ja Johanna Barkman. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Maria Svetloff.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja:

Niina Remsu, niina.remsu@etkl.fi, p. 050-441 8825

Katriina Nokireki, katriina.nokireki@pesapuu.fi, p. 044-715 0221

Ilmoittautuminen päättynyt.