13.8.2024 9-10.30 TEAMS etäyhteys

Vapaaehtoistoimijoiden on mahdollista toimia chatvertaisina Apua eroon-chatissä sekä Apua väkivaltaan-chatissä. Chatvertaiset tarjoavat kahdenkeskistä keskustelutukea chatissa avun hakijoille.

Vapaaehtoisilla on omakohtaista kokemusta erosta ja vanhemmuudesta ja / tai väkivallasta läheissuhteissa ja väkivaltakokemuksesta toipumisesta.

Vapaaehtoiset toimivat ETKL:n jäsenyhdistysten vapaaehtoisina ja saavat tukea vapaaehtoistehtävään sekä mahdollisuuden osallistua yhdistyksen toimintaan ja virkistykseen.

Lue lisää chatvertaisuudesta ja seuraavasta uusille chatvertaisille tarkoitetusta koulutuksesta: Uusien chatvertaisten koulutus syksy 2024

Perehdytys jäsenyhdistysten työntekijöille

Perehdytys antaa tietoa chatvertaistoiminnasta ja mitä toiminnan toteuttaminen tarkoittaa jäsenyhdistykselle. Perehdytys antaa tietoa siitä, miten toiminnan voi aloittaa omassa yhdistyksessä.

Perehdytys toteutetaan TEAMS etäyhteydellä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille 12.8.

Perehdyttäjinä toimivat erityisasiantuntija Tuulia Kovanen sekä asiantuntija Päivi Hietanen

Ilmoittautuminen 9.8.2024 mennessä

Ilmoittautuminen chatvertaistoiminnan perehdytykseen
Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.
reCAPTCHA is required.