22.–23.3.2023 Sopukka

Johtajat ja vastaavat: Työkokous toimii yhteisen kehittämisen foorumina ja esimiesten vertaistuen mahdollistajana.